Egyetemi Templom: vissza az egyháznak

Egyetemi könyvtár
Egyetemi könyvtár
A Debreceni Egyetem valamint a város tulajdonában lévő Egyetemi Templom a keddi nappal visszakerült a Tiszántúli Református Egyházkerület tulajdonába.  video

Bölcskei Gusztáv püspök példamutatónak nevezte a Tiszántúli Református Egyházkerület és a Debreceni Egyetem által az egyetemi templom státuszának helyreállítása érdekében végzett együttműködést – olyan értéknek, amely, mint mondta, ma hiánycikk Magyarországon.

„Ha csak ez a két szereplője lett volna az egyházi tulajdonba történő visszaadásnak, akkor hamarabb sor került volna a mai eseményre” –, jelentette ki a püspök az október 3-i kulcsátadást megelőző sajtótájékoztatón, megköszönve mindazok fáradozását, akik sokat tettek a „negyvenévi pusztai vándorlásra ítélt” templom sorsának jóra fordulásáért.

Nagy János rektor felelevenítette az épület történetének néhány nevezetes állomásait. A templom 1939-től 1942-ig épült fel és a 2. világháborút követő államosításáig hitéleti célját szolgálta. Sorsa 1966-ban pecsételődött meg, amikor az állampárt politikai bizottsága az államosításáról döntött. A döntést 1977-ben hajtották végre, az állami tulajdonba került épület kezelője előbb a város, majd az egyetem lett.

Miután a rendszerváltozást követően, ha lassacskán is, de mégis csak elhárultak a templom egyházi tulajdonba adásának akadályai, az egyetem és az egyházkerület 2003-ban külön megállapodást kötött átadásának határidejéről és a birtokbaadás egyéb kérdéseiről.

Az egyházkerület most a templom eredeti funkciójának helyreállítása mellett az épületben rejlő valamennyi lehetőséget ki kívánja használni. Olyan közösségi terek és szolgáltatások kialakítását kezdték meg, amelyek az egyházkerület oktatási intézményeiben tanulók és a Debreceni Egyetem hallgatói számára is elérhetők és hasznosak lesznek.

A Magyarországi Református Egyház informatikai rendszere ez év januárjától már az épületben levő szerveren dolgozik.

G.I.
hirdetés