Egyházi lesz a Kölcsey? Eldőlt a gimnázium sorsa

Egyházi lesz a Kölcsey? Eldőlt a gimnázium sorsa
© Illusztráció: KM
Nyíregyháza – A közbeszéd tárgya volt, hogy a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium fenntartását át szeretné venni a református egyház.

Bár a hivatalos eljárás május végén zárul le, a gimnázium pedagógusai, a diákok és a szülők is kinyilvánították véleményüket a kezdeményezéssel kapcsolatban. A szavazás elutasította a fenntartóváltást – tudtuk meg a gimnázium igazgatójától, Márk Attila Olivértől. – A teljes iskolai közösség szándéka egyértelművé vált a jövőt illetően, mert nem támogatták az intézmény egyházi fenntartásba kerülését – jegyezte meg az igazgató. Megkérdeztük Gaál Sándort, református esperest, aki nyilatkozatában kiemelte: tiszta szívvel, és a neves gimnázium erősítésének szándékával gondoltak a fenntartóváltásra. Az iskola egykor a Kálvineum Református Tanítóképzőhöz tartozott, jelenleg pedig a városban elismert Jókai Mór Református Általános Iskola tanulói nagy számban folytatják tanulmányaikat a Kölcseyben.

Meglehetősen nagy port kavart hetekkel ezelőtt a hír, hogy a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnáziumot fenntartóként át kívánja venni az államtól a református egyház. A fenntartóváltás gondolata – mint megtudtuk –, jóval korábban felmerült, a Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség az Emberi Erőforrások Minisztériumát és a Nyíregyházi Tankerületi Központot már február 28-án tájékoztatta a szándékáról.

Többkörös egyeztetés

Ennek megfelelően március 1-jétől a többlépcsős fenntartóváltási folyamat is elkezdődött, amelynek a legfontosabb eleme az érintettek tájékoztatása volt. Időközben szerkesztőségünkhöz is eljutott néhány véleményfoszlány, beszéltünk elégedetlen szülőkkel is, de meg kellett várnunk a hivatalos eljárás végeredményét, az illetékesek addig nem nyilatkozhattak az ügyben. Mivel az elmúlt hét végére minden érintett kinyilváníthatta a véleményét, gyakorlatilag az eljárás érdemi része lezárult. Ezért kerestük meg a gimnázium igazgatóját, Márk Attila Olivért, hogy foglalja össze az eddig történteket.

– Valóban az volt az első és legfontosabb, hogy az alkalmazotti közösséget, a diákönkormányzatot és legfőképpen az iskola teljes szülői közösségét tájékoztassuk az egyház által felajánlott lehetőségekről, és a jövőre vonatkozó elképzeléseikről. Én a magam részéről az elhangzott információk mellé természetesen az állami fenntartás előnyeit is felsorakoztattam. Elmondtam, hogy a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium – mint a megyeszékhely és a térség kiemelt, keresett köznevelési intézménye – minden szükséges anyagi feltételt, és szakmai támogatást megkap, s nem hallgattam el, hogy az állami fenntartás megmaradását tartom célszerűnek.

A szülők véleménye számít

– Mivel a jogszabályban rögzítettek szerint a szülők véleménye az elsődlegesen mérvadó, ők a tájékoztatást követően a szavazati jogukkal is élhettek. A szavazás titkos volt, egyébként fontos megjegyezni, hogy a szülők részéről nagyarányú volt a szavazói hajlandóság. A szülői közösség kétharmada szavazott, s a végeredmény az lett, hogy a református egyház összesen 14 százalékos támogatottságot kapott. A szülők tehát egyértelműen elutasították az új, kínálkozó lehetőséget, s kinyilvánították, hogy a gimnázium jövője kizárólag állami fenntartásban képzelhető el.

– Az iskolai szülői szervezet tagjai a szülőknél is nagyobb arányban vettek részt a szavazáson, ugyanis a szervezet tagjainak a 74 százaléka voksolt, s a végeredmény ugyanúgy 76 százalékos volt az állami fenntartás javára. Az iskola diákönkormányzatának az összesített véleményéről is szólnék: ez esetben a gyerekek 9 százaléka döntött a fenntartóváltás mellett. Titkos szavazással az alkalmazott közösség is elmondhatta véleményét, ott 65 százalék gondolta úgy, hogy maradjon az állami fenntartás.

– A teljes gimnáziumi közösség szándéka tehát egyértelmű a jövőt illetően. Fontos viszont leszögezni, hogy a fenntartóváltási folyamat a jogszabályi előírásoknak megfelelően hivatalosan csak május 31-ével zárul le, kivéve, ha az Emberi Erőforrások Minisztériumának az oktatási ágazatért felelős minisztere hamarabb meghozza a határozatát. Meggyorsíthatja a folyamatot az is, ha az egyház visszalép az eredeti szándékától. Mivel a Köznevelési Törvény előírásai szerint a fenntartói jog a szülők egyetértése nélkül nem adható át, vagyis legalább 50 százalékot meghaladó egyetértésre van szükség, a kérdés gyakorlatilag eldőlt, a folyamat formai értelemben nem tekinthető lezártnak – adott tájékoztatást az igazgató.

Portálunk megkereste az egyház részéről Gaál Sándor esperest, aki a következőket nyilatkozta: – Valóban, a Nyíregyháza-Városi Református egyházközség kifejezte nyitottságát és szándékát a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium fenntartására. Erről a hivatalos igény bejelentése előtt, személyesen tájékoztattam a gimnázium igazgatóját, aki szívélyesen fogadott, és az üggyel kapcsolatban „semleges” álláspontjáról biztosított – mondta el dr. Gaál Sándor református esperes-lelkipásztor.

Őszinte szándékkal

– Ezt követően még két alkalommal folytathattam az igazgatóval egyeztetést, és így nyújtottuk be az igényünket. A törvényes rendnek megfelelően az iskolavezetés tájékoztató szülői értekezletet hívott össze, amelyre az iskolában tanulók szüleinek, illetve az érintett tanulók 30 százalékát tudta mozgósítani. Ezt megelőzően az alkalmazotti közösségnek és a diákönkormányzatnak is tájékoztatókat tartottunk, amelyeken ismertettük szándékunkat és annak hátterét. Ebben szerepelt az az indíttatás, amely az iskola alapítására vezethető vissza. Erről az olvasók hitelesen tájékozódhatnak a gimnázium előző évtizedekben kiadott évkönyveiből. Eszerint: az 1928-ban alapított Kálvineum Református Tanítóképzőhöz tartozott a gimnázium, amelyet államosítottak. Fenntartói szándékunkat erősítette az a tény is, – folytatta az esperes –, hogy a városban elismert Jókai Mór Református Általános Iskola tanulói nagy számban tanulnak tovább a Kölcseyben, legtöbbjük a gimnázium kiváló diákjai közé tartozik. Ezt a tényt a jelenlegi eljárás során a gimnázium többször is megerősítette. Az egyházi fenntartási szándék tehát nem előzmények nélküli, és a jelenlegi élő kapcsolatunkra alapozott. Mindemellett az egyház, mint fenntartó, a gimnázium jelenlegi magas oktatási színvonalát szerette volna megtartani, erősíteni az intézmény munkáját.

Mindezeken túl egyházunk ajánlotta azokat a jól megfontolt és értékelhető szempontokat, amelyekkel az iskola mindennapi életét gazdagíthatná: iskolai étkeztetés, kollégiumi ellátás, idegen nyelvi lektorátus felállítása, idegen nyelvi nyári táborok szervezése, illetve a diákok szabadidejének hasznos eltöltéséhez megfelelő körülmények nyújtása.

Erősíteni szerették volna

– Az iskola szép hagyományaihoz kapcsolódva az egyházi fenntartás segítené annak a légkörnek a kialakítását, amelyben fiataljaink az életük meghatározó pontjain helyes döntéseket hozhatnak – tette hozzá a református esperes.

– Az eljárási folyamatban sajnos azt tapasztaltuk, hogy a gimnázium vezetője, aki időközben kifejezte, hogy az egyházi átvétellel nem ért egyet, az átvétel lehetőségét különböző területeken nehezítette. Ennek az lett az eredménye, hogy szándékunk most nem teljesülhetett – summázta Gaál Sándor, és hozzátette: biztató azonban az, hogy a középiskola színvonalát ma is meghatározó pedagógusok, dolgozók közül húszan az egyházi fenntartás mellett döntöttek, szándékunkat üdvözölték. Tiszteletben tartjuk a jelenlegi eljárás eredményét, az intézmény életére, és jó előmeneteléhez Isten áldását kívánjuk!

MJ, KO
hirdetés