Együtt tanulni könnyebb

Együtt tanulni könnyebb
Nyíregyháza – Egy lépéssel előrébb a sajátos nevelési igényű gyerekek és fogya­tékkal élők oktatásában.


Egy újabb esély az integrált nevelésre és a felzárkózásra – így foglalható össze az a program, amely széleskörű együttműködésen alapszik, és távlati célként a befogadó nevelés-oktatás megvalósulásához járulhat hozzá megyénkben.

Mindenkinek lesz saját feladata

A programban résztvevő ­három intézmény: a Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, a Nyíregyházi Göllesz Viktor Szakiskola és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat együttműködésében meg­valósuló, 2020-ig tartó, uniós forrásból finanszírozott ­program tartalmát ismertették a megyeszékhelyen, amely egy újabb támaszt jelent az integrált oktatásban tanuló, és fejlesztésre szoruló gyerekek számára – hangzott el.

Bizonyára nem tűnik kevésnek az a húszezer szabolcsi óvodás és iskolás, akik sajátos nevelési igényű, különleges bánásmódban részesülő vagy fogyatékkal élő gyerekek, és speciális fejlesztésre szorulnak.

A pedagógusok többsége nincs olyan képzettség birtokában, hogy felkészülten fogadják ezeket a tanulókat a normál osztályokban, nem is várható el tőlük, hiszen nagy részük nem ezt tanulta az egyetemeken. Hiába szeretnék a jelenleginél jóval több hagyományos iskolában befogadni és tanítani a fejlesztésre szoruló gyerekeket, nincs elég, a feladatra képzett szakember, gyógypedagógus. A hagyományos osztályokban tanítók szeretnék megismerni azokat a módszereket, amellyel a sajátos nevelési igényű diákokat egyénre szabottan fejleszthetnék, differenciálhatnák a tanórán. Az utazó gyógypedagógusok becsületesen helytállnak a köznevelésben, a pedagógiai szakszolgálat szolgáltatásai folyamatosan bővülnek, ennek ellenére még mindig hiányzik valami ahhoz, hogy sikerre vihető legyen a „befogadóiskola-modell”.

– Az együttműködés elengedhetetlen, a most induló program egyik legnagyobb értéke, hogy széles körben lehetőséget ad a közös munkára a pedagógiai szakszolgálattal és az utazó gyógypedagógusokkal – mondta a Bárczi Gusztáv Általános Iskola igazgatója, Multné Dankó Ágnes. Hozzátette: pozitív változás, hogy egyre több korai fejlesztése szoruló gyermek speciális foglalkozásokra jár, elindult egy folyamat, de az eredmények nem mérhetők mérlegen, ez hosszú távú „befektetés” az oktatásba.

Módszertani útmutatás

– A programban egyszerre fókuszálunk a pedagógusok képzésére, a tanulók képességfejlesztésére és a csalá­dokra. Emellett méltányos oktatási környezetet igyekszünk kialakítani az iskolákban a halmozottan fogyatékos gyerekek számára. Nálunk só-terápiás szobát alakítunk ki; a hallás, látás, mozgás és beszéd, valamint a kognitív képességek fejlesztésére alkalmas eszközöket vásárolunk a pályázati pénzből.

– Mint említettem, hatalmas előrelépés, hogy a korai diagnosztikának köszönhetően időben szakemberekhez kerülnek a speciális nevelési igényű gyerekek, s ezáltal esélyt kapnak arra, hogy később az integrált iskolákban, normál osztályokban tanulhassanak. A fejlődésbeli eltérések egy része korrigálható, így csak azok kerülnek a szegregált intézménybe, akiknél komolyabb problémák merülnek fel – tette hozzá a Bárczi igazgatója.

– A pedagógiai szakszolgálat elsődlegesen a módszerspecifikus továbbképzésekből veszi ki a részét, azért, hogy szélesítse a tanárok módszertani repertoárját – hangsúlyozta Gavallér Andrea, a megyei pedagógiai szakszolgálat főigazgatója.

Felvilágosítás, érzékenyítés

– A részképességzavar miatti lemorzsolódás gyakori, emiatt időben szeretnénk beavatkozni és egyénre szabottan foglalkozni a dákokkal alsó- és felső tagozaton is.

Nagy a tanácstalanság a hiperaktív, figyelemzavaros gyerekekkel való bánásmód terén, az óvodákban a be­szédhibás gyerek miatt a fonológiai tudatosságra irányítjuk rá a figyelmet – mondta el a főigazgató, aki szerint a programnak több értéke is van: a szakmaközi együttműködés, a családok felvilágosítása és a társadalmi érzékenyítés.

KO
hirdetés