Együttműködés a felnőttképzésben

Együttműködés a felnőttképzésben
Együttműködés a felnőttképzésben

Nyíregyháza – Két együttműködési keretszerződést írtak alá szerdán a Nyíregyházi Főiskola
vezetői a „NYÍR-DINAMIKA Ipari Kereskedelmi és Szakképző Kft-vel, illetve a
Keleti Ébredés Közalapítvány Közhasznú Szervezettel.  video

A két megállapodás a főiskola és/vagy a Kft., illetve a Keleti Ébredés Alapítvány által szervezett felnőtt munkaerőpiaci képzések, szakképzések, nappali tagozatos hallgatók gyakorlati képzése, kutatások, fejlesztések területére, a képzéssel összefüggő pályázatok készítésére terjed ki.

A felnőttképzés kiterjesztésére a bolognai folyamat teremtett igazán lehetőséget

a felsőoktatási intézményekben – mondta Balogh Árpád, a főiskola rektora –, így

vált lehetővé, hogy a képző és gazdálkodó szervezetek hatékonyan

együttműködjenek a felnőttképzésben. Lőkös Sándor, a Nyírdinamika igazgatója és a Keleti Ébredés alapítvány kuratóriumának elnöke arról a lehetőségről szólt, amelyet korszerű fémmegmunkáló üzemük nyújt a mérnökképzéshez, a gazdasági kar pedig a romológiai oktatáshoz.

Mindkét megállapodásban szerepel, hogy együttműködnek az oktatás, kutatás –

– mondta Balogh Árpád, a főiskola rektora –, így  vált lehetővé, hogy a képző és gazdálkodó szervezetek hatékonyan együttműködjenek a felnőttképzésben. Lőkös Sándor, a Nyírdinamika igazgatója és a Keleti Ébredés alapítvány kuratóriumának elnöke arról a lehetőségről szólt, amelyet korszerű fémmegmunkáló üzemük nyújt a mérnökképzéshez, a gazdasági kar

pedig a romológiai oktatáshoz.

Mindkét megállapodásban szerepel, hogy együttműködnek az oktatás, kutatás –

ővé, hogy a képző és gazdálkodó szervezetek hatékonyan együttműködjenek a felnőttképzésben. Lőkös Sándor, a Nyírdinamika igazgatója és a Keleti Ébredés alapítvány kuratóriumának elnöke arról a lehetőségről szólt, amelyet korszerű fémmegmunkáló üzemük nyújt a mérnökképzéshez, a gazdasági kar

pedig a romológiai oktatáshoz. Mindkét megállapodásban szerepel, hogy együttműködnek az oktatás, kutatás-fejlesztés terén. Ennek érdekében közösen pályáznak belföldi (hazai) és Eu-s alapokból meghirdetett pályázati felhívásokon, a lehetséges kutatás-fejlesztési (K+F) programokban, amelyek érintik ezen együttműködés tartalmát. A siker érdekében a Főiskola a rendelkezésre álló oktatási, oktatástechnikai eszközökkel (segédeszközökkel, előadótermekkel és egyéb tárgyi feltételek biztosításával), valamint a humán képzési erőforrással, tanárokkal, oktatókkal segíti a partner társaság által végzett felnőtt munkaerőpiaci képzést, szakképzést és a kölcsönös előnyök alapján segíti a társaságot a legújabb kutatási eredményeinek tapasztalataival.

A Nyír-Dinamika Ipari Kereskedelmi és Szakképző Kft, illetve a Keleti Ébredés Alapítvány pedig kutató, a nevelőmunkához a szervezet lehetőséget biztosít szakterületén belül a gép- és alkatrészgyártás, a fémmegmunkálás, az üzemi szintű közgazdasági ismeretek, üzem- és munkaszervezés, valamint a munkaerőpiaci felnőttképzés és ezen belül is főleg a roma kisebbségi speciális programjainak a megismerését szolgáló kutatási lehetőségeivel.

A Gazdasági és Társadalomtudományi Kar a roma hallgatók képzésében, a szociális munka, szociális jellegű felnőtt munkaerőpiaci gyermek- és ifjúságvédelem, stb, a felnőttképzési programok oktatása, a romológiai kutatások, társadalmi-szociológiai felmérések végzése, értékelése, a határon átnyúló interetnikus hagyományfeltárás és ápolás,a felsőfokú szakképzési programok diplomás pályakezdők részére, ennek keretében gyakorlati képző központok kialakítása, működtetése terén vállal együttműködést. Gyakorlati képző helyekről gondoskodik és segít a roma kultúra ápolása és művelése

Műszaki és Mezőgazdasági Kar a képzésben részt vevő hallgatók gyakorlati képző központjának a kialakítását, a termelő üzemeiben (lakatos, daraboló, hegesztő, fémforgácsoló) a nyári gyakorlati hely biztosítását, a termelő eszközök

biztosítását vállalja.
hirdetés