Elkerülő út Nyíregyházán: kerülték a problémát?

Elkerülő út Nyíregyházán: kerülték a problémát?
Nyíregyháza – Politikai csatározások kereszttüzébe került Nyíregyháza keleti elkerülő útjának építése, egész pontosan az építkezés leállítása.

A leköszönő városvezetéstől többek között azt kérik számon, miért nem rendezte a mindössze 25 méteres útszakasz tulajdonjogát. Erről a tulajdonos véleményét is szerettük volna megtudni.

– Az ügyvezetésem alatt álló társaság tulajdonolja a Tüzér út kiépítésével érintett nyíregyházi 3679/2 hrsz-ú ingatlant. Az önkormányzat 2006-ban terveztette meg a Tüzér utcai elkerülő utat, s adta be a tervet engedélyezésre a Közlekedési Felügyelethez. A felügyelet 2006. augusztus 31-én határozatban engedélyezte az út megépítését, a beadott terv közel 30 ingatlant érintet. Az úgy nevezett régi Tüzér utcai területen kívül, mely az Önkormányzat tulajdonában volt, az út kb. 20 magán ingatlant is érintett. A 2006-os építési engedély kimondottan kitért arra, hogy az engedély idegen ingatlan birtokba vételére nem jogosít – tájékoztatta lapunkat Igaz Géza.

Az építési engedélyezésben eljáró egyik szakhatóság azzal a kikötéssel adta meg a hozzájáruló nyilatkozatát, hogy „az érintett tulajdonosokkal, a tulajdonosi és használati viszonyokat rendezni kell” (2006. június 21). Nyilvánvalóan ezen előírások betartása érdekében az önkormányzat készített egy olyan tervet (kisajátítási terv), mely során pontosan felmérte, hogy mely magán ingatlanokat kell az úttal való lefedettség miatt megszereznie. Ezen kisajátítási terv rendelkezésemre áll, és az ott feltüntetett közel 30 ingatlan között a mi ingatlanunk is, mint megszerzendő ingatlan szerepel.

Az önkormányzat az ingatlanokat kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződésekkel többségében megszerezte, néhány magán ingatlan esetében megegyezés híján kisajátítási eljárást kezdeményezet. A kisajátítási eljárások során végül is minden magán tulajdon az önkormányzat tulajdonába került – és nem a magyar államéba, ahogy Csabai Lászlóné nyilatkozza. Egyetlen egy ingatlan maradt ki, a társaságunké. Tekintettel, hogy egy másik ingatlan kisajátításában is érdekeltek voltunk, erre már 2008-ban felhívtam az önkormányzat figyelmét. Ettől az időponttól egy parttalan, eredményt nem hozó levelezés indult el: ez általában úgy történt, hogy 3-4 levelet írtunk melyből egyre válaszolt az önkormányzat. Elutasító válaszuk miatt a Nemzeti Közlekedési Hatósághoz fordultam, és ügyféli igényemre a hatóság két alkalommal is felszólította az önkormányzatot a tulajdon viszonyok rendezésére – emlékeztet a magasabb szintű reakciókra Igaz Géza.

Két alkalommal kihívták a rendőrséget

Az önkormányzat a hatóság figyelmeztetésére fittyet hányva a tulajdonunkat képező területet is – akaratunk ellenére – a kivitelező cégnek kivitelezési feladatok elvégzésére átadta. A kivitelezőt a területünkről elküldtük, s az építési munkálatok végzését megtiltottuk. Ezt követően két alkalommal kihívták a rendőrséget, hogy hatalmi eszközzel vegyék birtokba tulajdonunkat. Az eljáró rendőröknek eredeti tulajdoni lappal igazoltam, hogy a társaságunk a terület tulajdonosa. Csabai Lászlóné 2010. április 21. és 2010. augusztus 10-én kelt levelében kifejezetten elzárkózott, hogy az ingatlanunkat útépítés céljára megvásárolja.

Mivel az önkormányzatnál az ügy rendezése kapcsán falba ütköztünk, kénytelenek voltunk a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez fordulni, mely szervezet támogatási szerződés keretében közpénzből finanszírozta a megvalósítást. A pályáztatás során kb. 10 alkalommal kellett nyilatkozni az önkormányzatnak arról, hogy az úttal érintett ingatlanok tulajdonviszonyait rendezte. Vélhetően vagy hamis nyilatkozatok, vagy megtévesztő nyilatkozatok keletkezhettek, hisz tulajdonunkat nem szerezték meg, ugyanakkor a támogatási forrás igénybevételének alap feltétele volt a tulajdon viszonyok rendezésének kötelezettsége.

Ezen helyzetet kivizsgálandó az NFÜ helyszíni szemlét tartott, mely során számukra is egyértelművé vált, hogy az önkormányzat a támogatási feltételeknek nem felelt meg. Az NFÜ mondhatni nagyvonalúan járt el, hisz módjuk lett volna a támogatást felmondani, mert hosszú ideig félre vezették az NFÜ-t. Ennek ellenére csupán csak felfüggesztette a folyósítást mindaddig, míg a pályázó önkormányzat hitelérdemlően igazolja, hogy a 3679/2 hrsz. ingatlan tulajdonviszonyát is rendezte. Kifejezetten cáfolom, hogy Csabai Lászlóné, vagy bármely városvezető bármilyen értékben ajánlatott tett volna az ingatlan megvásárlására. Megtévesztő az önkormányzat közérdekre való hivatkozása is, erre hivatkozással nem lehet sárba tiporni a magán tulajdonos jogos igényét. Az értékre vonatkozóan egyébként nyilvánvalóan szakértők tesznek pontot.

Kizárólag mi kerestük az önkormányzatot a megoldással, az önkormányzattól csak arra telt, hogy követelte az ingatlan átadását közérdekre való hivatkozással. Méltánytalan, hogy az önkormányzat a közérdekre való hivatkozással elzárkózik a rendezés elől, miközben tudniuk kellene, hogy megegyezés hiányában a közérdek érvényre jutatására kifejezetten a kisajátítási eljárás az alkalmas, de ettől elhatárolódnak – közölte a tulajdonosi oldal álláspontját Igaz Géza.

– Nyéki Zsolt –
hirdetés