Elkezdődött Kisvárda funkcióbővítő integrált településfejlesztése

Látványterv
Látványterv
2012. március 23-án pénteken, délután egy órakor hivatalosan is elkezdődött Kisvárda funkcióbővítő fejlesztése: Kisvárda Város Önkormányzata, mint az ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2011-0002 jelű pályázat kedvezményezettje, megkezdte a városközpont funkcióbővítő fejlesztését.

A projekt összköltsége: 1.117.049.773,- Ft, melyből az Európai Unió által nyújtott, vissza nem térítendő támogatás összege: 769.579.360,- Ft.

A projekt kezdő időpontja 2010. november 25., fizikai megvalósulásának tervezett napja 2012.november 25.

Látványos városi arculat

A funkcióbővítő város-rehabilitáció keretében az alábbi fejlesztések valósulnak meg:

– A Szent László utca sétáló utcává alakítása, új térburkolat készítése, zöldfelület bővítése. Egybefüggő, rendezvénytérként is hasznosítható hely jön létre, mely a település épített környezetének minőségi fejlesztésére irányul.
– Felszíni parkolók építése a Szent László és a Várday István utcákon illetve a Malomközben.
– A Polgármesteri Hivatal homlokzatának rekonstrukciója és bővítése, mely – egyebek mellett – lehetőséget biztosít arra, hogy az Építési osztály és a Gyámhivatal beköltözhessen a hivatal épületébe és megszűnjön a korábbi széttagoltság.
– A Városi Könyvtár teljes rekonstrukciója: a nyílászárók cseréje, szigetelés, a homlokzat-vakolatok és díszstukkók felújítása, illetve belső épület-felújítás. A könyvtár komplex, funkcióbővítő fejlesztésének eredményeként egy alternatív kulturális központ jön létre.
– Rendezvény- és konferencia-központ építése (a régi mozi helyén).
– A Poncsák Cukrászda (Sarok Kávéház) homlokzatának felújítása, melynek köszönhetően a belváros egyik régi épületének arculata változik meg.

„A műszaki megoldások célja egy megújult, korszerű városközpont kialakítása, amely mind az itt élőknek, mind az idelátogatóknak megfelelő életminőséget és szolgáltatásokat biztosít, látványos városi arculatot eredményez” – nyilatkozta Leleszi Tibor, Kisvárda polgármestere.

Az ünnepélyes projektnyitó rendezvényen a város oktatási intézményeinek vezetői és a főutca üzleteiben érintett kereskedők is részt vettek. Utóbbi csoportot érintik azok az esetleges kellemetlenségek, melyek a munkálatok alatt, illetve a kivitelezés után jelentkezhetnek. Felszólalásaikban aggodalmukat fejezték ki a főutca sétáló utcává alakításával kapcsolatban, mert – véleményük szerint – a fejlesztés csökkenteni fogja az egyébként sem túl nagy vásárló forgalmat.

Történelmi pillanatok

Dr. Seszták Miklós országgyűlési képviselő a kereskedőkhöz szóló válaszában hangsúlyozta, hogy a funkcióbővítő fejlesztés egy, a múltból öröklött pályázat volt, melynek sztornózása nagy költségveszteséggel járt volna Kisvárda Önkormányzatának. „Az eredeti látványterven változtatva, igyekeztünk úgy folytatni a vissza nem térő lehetőségekkel és nagy állami támogatással bíró projektet, hogy az a lehető legjobb legyen Kisvárda jelenére és jövőjére nézve. A változás mindig valami újnak, ez esetben valami jobbnak a kezdete, s rajtunk, városlakókon múlik, hogy egy szemléletváltással hogyan tudjuk kihasználni és a város élhetőbbé tételével alkalmazni az új lehetőségeket.” – mondta dr. Seszták Miklós.

„Kisvárda városa – minden túlzás nélkül állíthatom – történelmi pillanatok elé néz. Városvezetőként igazán boldog napként élem meg a mai napot, és remélem, ez a nyitó rendezvény, ez a beruházás, kezdete lesz egy soha sem látott dinamikus fejlődésnek és változásnak.” – mondta Leleszi Tibor polgármester, aki az elmúlt hónapokban többször egyeztetett az érintett vállalkozókkal, meghallgatva és számot adva javaslataiknak, kéréseiknek, aggodalmaiknak. A jelen lévő vállalkozók felszólalásikban meg is jegyezték, hogy örültek volna annak, ha az évekkel ezelőtti projekt-indításkor, az akkori városvezetés is megkérdezi az ő véleményüket erről, az őket nagyban érintő beruházásról. Leleszi Tibor polgármester a projektnyitó rendezvényen is a további kölcsönös együttműködésről biztosította a kereskedőket, s a munkálatokkal járó zavaró tényezőkért mind az ők, mind a városlakók megértését, türelmét kérte.

Komoly fordulópont

A projekt műszaki vezetője biztosította a vállalkozókat arról, hogy a műszaki terveknek megfelelően, a főutca forgalom-elzárása ellenére zavartalanul lesz megoldható az árurakodás is, illetve, hogy a különböző belső parkok, pihenők úgy lettek elhelyezve, hogy a tűzoltók, mentők, könnyen megközelíthessék az érintett területet.

A projektnek köszönhetően, úgynevezett soft-programok kerülnek megrendezésre már ez év májusától. A városközpontba fókuszált soft tevékenységek keretén belül bűnmegelőzési rendezvények, egészséges életmódra nevelő programok, határon túli diák színjátszó körök találkozója, irodalmi estek és tudományos tanácskozások, testvérvárosi gasztronómiai bemutató és legendák felelevenítését célzó kulturális programok kerülnek megrendezésre. A programok nem csak hogy felpezsdítik Kisvárda kulturális életét, hanem megnövelik a turista-és vendég forgalmat is, ami nagy jelentőséggel bír a helyi kereskedelem és gazdaság terén. A soft tevékenységek elősegítik továbbá a fejlesztések eredményeinek megismerését és elfogadtatását, hozzájárulnak a közösségépítéshez, a helyi identitás erősítéséhez.

Elkezdődött végre tehát egy olyan beruházás, amely mind nagyságrendjét, mind jelentőségét tekintve komoly fordulópont Kisvárda életében. „Elöregedett” városunk belvárosi arculata jelentősen átalakul, megváltozik, megújul. Kialakul egy új, korszerű városközpont, amely mind az itt élőknek, mind az idelátogatóknak magasabb szintű életminőséget és szolgáltatásokat biztosít majd, sőt látványos városi arculatot eredményez.

– Durucz Gabi –
hirdetés