Első világháborús emlékmű Kisvárdán

A készülő emlékmű
A készülő emlékmű - © Fotó: Vincze Péter
  Kisvárda – 1914. július 28 és 1918. november 11 között zajlott az I. világháború, melyre jelenleg is a Centenárium keretein belül emlékezünk.


A település előjárói már az 1924–benn elindították egy I. világháborús emlékmű megvalósítását. Akkor nem sikerült. Azóta évtizedek teltek el s nem történt semmi. Az elmúlt év (2017) februárjában mégis újra éledt az 1924–es kezdeményezés. Jelenleg soproni, volt kisvárdai lakos, Dr. Szilágyi László levélben kereste meg a várost –a polgármesteri hivatalt, a Városszépítő Egyesületet, az egyházakat, stb.– s egymillió forintot ajánlott fel az emlékmű megvalósítására. „Nem veszhet el a nyom sem a helyszínen, sem a szívünkben, emlékeinkben! –írta 2017. január 27–ei levelében, a város vezetésének, a Városszépítő Egyesületnek és másoknak– Dr. Szilágyi László fogorvos. Majd így folytatta: Ezért szándéknyilatkozatot teszek egy MÉLTÓ –I. világháborús emlékmű– felállításához. Ezt megerősítendő 1 millió Ft–os alapot hozok létre a kezdeményezés elindítására.” Az emlékmű kialakításának gondolatát és Dr. Szilágyi László kezdeményezését a református presbitérium nagy örömmel fogadta és annak megvalósulását fontos, méltó és nemes feladatnak tartotta és az ehhez szükséges területet 13/2017–es határozatában, 2017. 02. 19–i presbiteri gyűlésén felajánlotta.

Döntés az emlékmű helyszínéről

2017. Április 26–án, Kisvárdán jártak a Honvédelmi Minisztérium (HM) Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HM HIM) „Magyar Hadisírgondozás” program munkatársai, akik az I. világháborús sírok nyilvántartásával és a meglévő sírok felújításáról megpróbálnak gondoskodni. A városban az „amatőr” helytörténeti világháborús emlékeket kutató, Nagy Ferenc, Marozsán János, id. Filep János, valamint Néző István helytörténész, a sírok környezetének feltárását folytatták a leletmentést s láthatóvá tették a megtalált két sírt és környezetét. 2017 április 30–án a város polgármestere és a történelmi egyházak vezetői helyszínen győződtek meg a rendezetlen állapotokról s döntöttek a terület rendbetételét illetően és az azt követő munkálatokról, így a leendő I. világháborús emlékmű helyéről. Így már látható a leendő emlékhely helyszíne. A munkálatok tovább folytatódnak, Százvai László vezető református lelkész gondoskodó, irányító munkájával.

Több mint hatmillió az I. világháborús emlékmű számlaszámán

Ennek bizonyítéka az is, hogy 2017 május 15–ével, –250 ezer forint nyitással– számlát nyitott a Kisvárdai Református Egyházközség. Számla elnevezése: I. Világháborús Emlékmű. Számla száma: 11744034–2442315. Számlavezető Bank: OTP Bank NYRT. Ezen a számlaszámon már rajta van a Dr. Szilágyi László által felajánlott 1 millió forint. Ugyancsak a számlán van már a MVM ZRt. 5.000.000 forintja, amit, Dr. Seszták Miklós kormánybiztos közbenjárásával sikerült megkapni. Dr. Károly Lajos főorvos 150.000 forinttal, a Történelmi Vitézi Rend – 100.000 forinttal támogatta az emlékmű megvalósítását. Kisvárda Város Önkormányzata –5.000.000 forintot biztosított az aszfaltút építésére, hogy a temető mindhárom bejárata össze legyen kötve aszfaltúttal és így megközelíthető legyen az emlékmű.

Emlékműavatás októberben

–Az emlékmű a Régi Temető református részén, az egykori katonasírok (amelyekből ma már csak kettő van meg sajnos) közelében épül– kezdte tájékoztatását, Százvai László vezető református lelkész, akinek gondoskodó, irányító munkájával sikerül a már 1924–ben tervezett emlékmű 2018–as megvalósítása. A korábban akácossal sűrűn benőtt területet megtisztítottuk, az emlékművet pedig a környezetéből kiemeltük. Három lépcsőfokon lehet majd fellépni a talapzatra. A talapzat 6,5 méter átmérőjű térkövezett kör, melynek hátsó részén három “fal” áll majd. A falak faragott mészkőburkolatot kapnak. (Hasonlót, mint amiből a Diener család kápolnája épült) Mindhárom falon 80×200 cm méretű gránit tábla lesz elhelyezve, melyekből a szélső kettőn az első világháborúban elhunyt kisvárdai hősök neve és az szerepel, hogy hány évesen haltak hősi halált. A középső táblán lesz olvasható, hogy mi ez az emlékmű, ki állíttatta, és várhatóan a támogatók nevei. A falak szándékosan nem érnek össze, és szögben megtörve helyezkednek el, a tetejük pedig íves lesz. Az ívek a Koronás Magyar Címerben található hármas halomra utalnak, a széttagoltság pedig az elő világháborút lezáró Trianoni Diktátumra utal. Az emlékmű kivitelezője Lovácsi Róbert sírköves vállalkozó. A névsor összeállításában Néző István helytörténész van segítségünkre.

Lapidaris kő az emlékművön

–Különlegessége lesz az emlékműnek, hogy a Kisvárdán megszülető Lapidaris kő (NFC Chippel) a városban ezen az emlékművön kerül először elhelyezésre. A technológia lehetővé teszi, hogy bármely NFC chippel szerelt mobiltelefonnal az emlékművön elhelyezett Lapidaris követ megközelítve a telefon csatlakozik az emlékmű Lapidaris oldalához, ahol a táblákon olvashatóakon túl sokkal több adathoz és információhoz férhet hozzá a látogató. (A hősökről rendelkezésre álló sokkal több információ, több hősről fotó, az emlékmű részletes leírása, a támogatók névsora stb.) – mondta befejezésül Százvai László vezető lelkész.

Vincze Péter
hirdetés