Engedély nélkül is lerakják a szemetet

Engedély nélkül is lerakják a szemetet
Százmilliós bírságot szabtak ki, mert a bezárt hulladéklerakókban helyezik el a szemetet.

Hiába zárták be a megye hulladéklerakóit, még sokan hordják ezekbe a szemetet. A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a bejelentések nyomán kivizsgálta az eseteket, és komoly bírságokat volt kénytelen kiszabni, az összeg elérte a százmillió forintos nagyságrendet.

A felügyelőségnél lapunknak megerősíteték: az illetékességi területükön lévő lezárt hulladéklerakók mindegyikén folyamatos ellenőrzést tartanak! Magyarországon jelenleg az egyik legszembetűnőbb környezetvédelmi probléma az illegális hulladéklerakás, s a hozzájuk is számos panasz érkezett, miszerint a már lezárt hulladéklerakókban továbbra is elhelyeznek hulladékokat.

Valaki biztos fizet

Az illegális hulladéklerakással szembeni fellépésre közigazgatási, szabálysértési vagy büntetőjogi, sőt akár polgári jogi lehetőség is kínálkozik. A felügyelőség az eddig tudomására jutott esetekben hivatalból eljárást indított. Az illegális hulladéklerakás esetén a környezetjog területéről a Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Tv. 30. §-a alkalmazandó, amely szerint az ingatlanon elhagyott hulladék kezelési kötelezettsége a hulladék tulajdonosát, ha annak személye nem állapítható meg – ellenkező bizonyításig – az ingatlan tulajdonosát terheli.

Amennyiben a hulladék tulajdonosa vagy az ingatlan tulajdonosa ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy arra hatóság (a területileg illetékes jegyző) kötelezi. A jogsértőkkel szemben a felügyelőség hulladékgazdálkodási bírságot szab ki, melynek mértéke a hulladék mennyiségétől és típusától függően és estenként több tízmillió forint összegű is lehet – figyelmeztet a szakhatóság.

– Nyéki Zsolt –
hirdetés