Eredményes volt az ózdi rendőrök akciója

Május hónapban szokatlanul elszaporodtak a kábellopások Ózd városában, azon
belül is egy meghatározott városrészben. Az eltelt 1 hónap alatt tíz alkalommal
történt elkövetés.

A Magyar Telekom Nyrt. Miskolc területi műszaki szolgáltató központ szakembereit
is váratlanul érték az események, hiszen szórványosan előfordulnak ugyan a területen
kábellopások, de ilyen darabszámban még nem történt károkozás.

Az eltulajdonított kábelek értéke több millió forint, ami túl az anyagi
káron komoly eszmei kárt is jelent. A Társaság előfizetőinek esetenként közel
egy napos szolgáltatás kiesést kell elszenvedniük, ameddig a hiányzó kábel szakasz
pótlása megtörténik. A Magyar Telekom mindent megtesz a gyors hibaelhárítás
érdekében. A hálózatban eddig alkalmazott mechanikai védelem nem volt hatásos
a vandál módszerekkel dolgozó elkövetőkkel szemben. Új eszközök, módszerek bevezetésével
igyekszünk megakadályozni az újabb rongálások bekövetkezését. A társaság a rendőrségi
feljelentéseket megtette, a rendőrséggel együttműködve keresi az elkövetőket.
A Magyar Telekom Nyrt. azonban számít a lakosság segítségére is, és kéri, hogy
ha bárki a közterületen aknában vagy oszlopon gyanúsan viselkedő személyt lát,
azt jelezze az ingyenesen hívható 194-es hibabejelentő számon, vagy személyesen
a területileg illetékes mérnökségen. A nyomravezetők pénzjutalomban részesülnek.

Siker koronázta

Pinkóczi József alezredes, az ózdi rendőrkapitányság vezetője így válaszolt:
A Magyar Telekom Nyrt. sérelmére kapitányságunk illetékességi területén
a közelmúltban elkövetett vagyon elleni bűncselekmények vonatkozásában fáradozásainkat
siker koronázta. A kábellopás jellegű bűncselekmények elkövetőinek kilétét felderítettük,
ezen személyek
egy részének gyanúsítottkénti kihallgatása már megtörtént. A bűncselekmények
elkövetésével megalapozottan gyanúsítható, de még ki nem hallgatott – szintén
ismert kilétű – többi elkövető felkutatására a szükséges intézkedéseket megtettük.
A nyomozás során megállapítottuk az eltulajdonított dolgok értékesítésének helyeit
is, így a felvásárlók tekintetében is lehetőségünk nyílik a jogszabályok adta
lehetőségek alkalmazására, illetve a büntető eljárásjogi kötelezettségek végrehajtására.
Az említett jellegű bűncselekmények elkövetésével elsősorban érintett területen,
az esetleges későbbi elkövetők tettenérését megcélozva, fokozott rendőri jelenlét
biztosításával törekszünk megelőzni, megakadályozni a további, hasonló jellegű
jogsértéseket.

K. T.
hirdetés