Eszes diákokat nevelt az Esze

A sokszínű rendezvénycsokorban többek között iskolatörténeti vetélkedő is szerepelt, a jubileumi tanév egyik fénypontja az ünnepi tortavágás volt
A sokszínű rendezvénycsokorban többek között iskolatörténeti vetélkedő is szerepelt, a jubileumi tanév egyik fénypontja az ünnepi tortavágás volt - © Fotó: iskola
Mátészalka – Hetvenedik tanévét zárta az idén a Mátészalkai Esze Tamás Gimnázium.

Az állami gimnázium létesítésének gondolata először az első világháborút követő években merült fel Mátészalkán, amikor megalakult a Szatmár-Bereg-Ugocsa közigazgatásilag egyesített megye úgy, hogy ennek a mintegy 180 ezer lakost számláló területnek egyetlen gimnáziuma sem volt. Középiskolai végzettséghez ekkor csak magántanulóként lehetett hozzájutni.

Az 1927/28-as tanévtől a szalkai polgári iskolában olyan előkészítő képzés folyt, amely után a diákok különbözeti vizsga nélkül kerülhettek a környező gimnáziumok osztályaiba.

1945-ben vetődött fel újra a gimnázium létesítésének gondolata, mellyel kapcsolatos szervezői munkát Kisgyörgy János, a máramarosszigeti református gimnázium nyugalmazott igazgatója kezdte el. Az első osztály az 1944/45-ös tanév pótlására 1945 nyarán, tanfolyamként jött létre. A sikeres nyári képzés után Kisgyörgy Jánost megbízták, hogy az 1945/46-os tanévben gimnáziumi előkészítő tanfolyamot szervezzen. A tanfolyami évek után az első igazi gimnáziumi osztályok az 1947/48-as tanévben szerveződtek öt osztállyal, 220 tanulóval a Kossuth utcán. Az elmúlt hetven évben több átszervezés, profilváltás történt, építkezések, bővítések, felújítások zajlottak.

Ami változatlan, az a térségre gyakorolt kisugárzás, a szellemiközpont-szerep, amit ma is betölt az intézmény.

A 2016/17-es tanévet jubileumi évvé nyilvánította a tantestület, és ennek szellemében szerveztük meg egész éves munkánkat, rendezvényeinket.

Szép életpályát befutott tanítványok

A tanévnyitónkat öregdiák-találkozóval kötöttük össze. A háromszáz résztvevő színvonalas tanulói műsorban gyönyörködhetett, majd az egykori diákok közül többen megemlékeztek az itt töltött évekről, a pedagógusoktól, az alma matertől kapott útravalókról. Többek között Boros Anita és dr. Danku Csaba államtitkárok, Tircsi Richárd minisztériumi főosztályvezető, Baracsi Endre, a megyei közgyűlés alelnöke és Hanusi Péter, Mátészalka polgármestere köszönték meg egykori iskolájuknak, hogy felkészítette őket az életre. Prof. dr. Barabás József Lajos egyetemi tanár és Fodor István, az Ericsson magyarországi vállalatának alapítója visszaemlékezéseikben a nagyszerű pedagógusainkról szóltak.

A jubileumi év hívta életre az Esze(é)s Klub rendezvényeit, amit a későbbiekben is folytatni szeretnénk: egykori, mára szép életpályát befutott tanítványok mutatkoznak be a mai diákoknak, példát állítva eléjük. Egész évben zajlottak a programok, rendezvények az évforduló jegyében: Esze-napok, vetélkedők, jótékonysági gála, évkönyv készítése, kiállítás egykori és mai diákok, pedagógusok alkotásaiból, tehetséggondozó projektek, gólyatábor. A rendezvényeket minden kolléga szívügyének tekintette, de az események mozgatórugója az egykori öregdiák és jelenlegi kolléga, Richterné Nagy Katalin volt.

– Pálffyné Nagy Éva, intézményvezető-helyettes, a programsorozat ötletgazdája –
hirdetés