Ezt írta a Kelet 70, 60, 50 és 40 éve – Horrorba torkollt a tűzoltóbál Apagyon: tűzoltófecskendővel verték halálra

1967-ből: „A Nyírségi Ősz keretében ökörsütésre került sor a nyíregyházi Tölgyes Csárdában”
1967-ből: „A Nyírségi Ősz keretében ökörsütésre került sor a nyíregyházi Tölgyes Csárdában” - © Fotó: KM-archív
Szabolcs-Szatmár-Bereg – Előkaptuk az 1947-es, 1957-es, 1967-es és 1977-es Kelet-Magyarországot, hogy nosztalgiázzunk kicsit.

Hetven éve írtuk

1947. október 8., szerda

Tűzoltófecskendővel verték agyon

Vasárnap este tűzoltóbál volt Apagyon. A bál már a kezdetén túl hangulatos volt, ezért a rendezők úgy döntöttek, hogy 11 órakor szélnek eresztik a vendégeket. Amikor szétoszlatták a mulatozókat, K. Mihály 31 éves apagyi lakos a falhoz lépett és leakasztotta a lámpáját – amit a bál alkalmával használtak –, hogy hazatérhessen családjával. Az egyik ittas bálozó, hogy megakadályozza a lámpa elvitelét, gyorsan kicsavarta a cimbalomlábat, és azzal hátba ütötte K. Mihályt, aki az ütlegelés elől az utcára menekült. Ott érte el a végzete. K. Pál apagyi legény a bálban dekorációnak használt fecskendőtömlő nehéz rézvégével halálos csapást mért a szerencsétlen K. Mihály fejére. Az ütés következtében az egyik szeme kifolyt, az agykéreg is súlyosan megsérült. A nyíregyházi kórházban halt bele szörnyű sérüléseibe.

Hatvan éve írtuk

1957. október 8., kedd

Ezeréves temetőt találtak a gávai vásártéren

Néhány éve silógödörásás közben emberi csontokat fordított ki az ásó a gávai vásártéren. A gödörásók különös jelentőséget nem tulajdonítottak az esetnek, ami a feledés homályába veszett volna, ha a gávai diákok – akik a nyáron a tiszaberceli ásatásoknál segédkeztek – nem említik a dolgot a muzeológusok előtt. A szakemberek helyszíni szemlét tartottak és megállapították, hogy egy ezeresztendős temetőt takar a vásártér homokja. Nyomban hozzáfogtak az ásatáshoz, és megtudták: a temető a magyar nép fontos korszakából, a X–XI. század fordulójáról való, tehát az állammá alakulás és a pogányság-kereszténység küzdelmeinek idejéből. Érdekességként megemlítjük, hogy a sírba szálló magyarok arca mindig a felkelő nap felé nézett. Megállapítást nyert, hogy a magyar hölgyek már akkor is szerették az ékszereket és a sírba is magukkal vitték azokat. Előkerült néhány pénzdarab is, az egyik felirata „BELA DUX”. Ebből megtudtuk, hogy I. (Vak) Béla verette, amikor még csak trónörökös volt. A pénz bizonysága szerint a temetőt körülbelül 1050-ig használták.

Ötven éve írtuk

1967. október 4., szerda

Filmre veszik az erdőháti Heródes-játékot

Nemrég megírtuk, hogy néprajzosok „élőben” megtalálták azt a bábtáncoltatós Heródes-játékot – a középkori misztériumjátékok szláv közvetítéssel hozzánk jutott maradványát –, amelyet a hivatalos néprajztudomány már évtizedek óta elveszettként tartott számon. Most arról kaptunk tájékoztatást, hogy a felfedezést a Néprajzi Múzeum filmen kívánja megörökíteni. Az írott néprajzi emlékek nagy bősége mellett ugyanis kevés tárgyi és filmen megörökített anyaga van a folklórtudománynak, különösen megyénkből.

1967. október 7., szombat

Három évet kapott a tiszalöki postatolvaj

Március 20-án ittasan érkezett felesége munkahelyére, a tiszalöki postára C. Gábor helybeli MÁV-dolgozó. Az asszony látta, hogy ittas, ezért elhatározta, hogy feketekávét főz részére. Amíg a kávéval törődött, C. hozzájutott a páncélszekrény kulcsához. Amikor megitta a kávét, és felesége ismét elhagyta a helyiséget, kinyitotta a páncélszekrényt, s a benne lévő 180 ezer forintból négy köteget – 40 ezer forintot – magához vett. Később a kulcsot a WC-be dobta. A pénzt bevarrta a köpenyébe és más holmik­kal együtt bőröndbe rakta. Ezt a bőröndöt nyíregyházi bátyjánál helyezte el, s itt találta meg a rendőrség. Amikor kiszedték a bélésbe varrt pénzt, C. nem tudta tovább tagadni a bűncselekmény elkövetését. Három év szabadságvesztést szabtak ki rá.

1967. október 8., vasárnap

Beszédes számok a mozikból

Kétszázhatvanöt szabolcs-­szatmári mozi nézőterén esetenként tízezrek ismerkednek az egyik legnépszerűbb művészet produktumaival. Pontosabban évente több mint húszezer műsor közel ötvenezer előadását csaknem ötmillió néző látja. A megyei moziüzemi vállalat statisztikájának szürke számai érdekes összehasonlításokra adnak lehetőséget. Ki gondolná például, hogy manapság évente átlagosan kilencszer megy moziba a megye minden lakosa? Ez ma természetes, de érdemes visszapillantani két évtized távlatába: a felszabadulás előtti 19 moziban egy évben 80 ezren néztek filmet.

Negyven éve írtuk

1977. október 6., csütörtök

November 7-ére elkészül

Nagyberuházást valósítanak meg a KEMÉV dolgozói Fényeslitke mellett. Több ütemben hatalmas rendezőpályaudvart építenek, amely Záhony térségében meggyorsítja a vasúti forgalmat. Az építkezés első üteme 1974-ben kezdődött és november elején ér véget. A Nagy Októberi Szocialista Forradalom hatvanadik évfordulója tiszteletére a kivitelezők vállalták, hogy jóval a határidő előtt átadják a vágányokat, és egyben megkezdik az építkezés második ütemét.

KM
hirdetés