Fejleszteni kell. De merre?

Nyíregyháza – A vízdíjnak tartalmaznia kell minden kiadást, ami felmerül az előállítás során: még a bért is. Jelenlegi közműves ivóvíz-ellátási rendszer Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében [.tif – 972KB]

A megyei ivóvízellátási rendszert azért kell fejleszteni – mondja Kató Sándor, a Fetikövízig osztályvezetője –, mert a korábban alkalmazott vízminőségi paraméterektől szigorúbbak a már nálunk is alkalmazott uniós elvárások. Emellett legalább háromszorosára bővült a vizsgálati kör; valamint ún. alapállapot-vizsgálatokat is végezni kell a vízbázisok kútjaiban hatévenként. A vizsgálandó paraméterek bővülése mellett természetesen a vízművek is igénylik a fejlesztést, hiszen kevés kivétellel azok műszaki színvonala elavult.

Miből áll a vízdíj?

– A vízdíjat az illetékes önkormányzat állapítja meg, mely során szociális szempontok is érvényesülnek. Magyarán: spórolnak vele. Ennek következménye, hogy nem, vagy csak minimális mértékben jut pénz fejlesztésre. Ezt a szemléletmódot az EU-ban el kell felejteni, hiszen az előírások szigorúak, s azokat kötelesek vagyunk betartani. Mit is tartalmazzon a vízdíj?

– Minden kiadást, ami felmerül az előállítás során: a vízhasználat díját, a kezeléshez szükséges vegyszer és energia árát, a munkabért, a vízbázisvédelem stb. költségeit. Ebből következik, hogy a fejlesztéseket elsősorban a vízdíjak alakulása fogja meghatározni. Természetesen át kell alakulnia a díjszerkezetnek is: az önkormányzatoknak kötelező formulát kell majd alkalmazniuk, ami kizárólag az ivóvíz előállításával lesz kapcsolatos. A nagyarányú díjemelést azonban el kell kerülni. De hogyan? A jó vízminőségre kell alapozni, koncentrálni a víz előállítását, vagyis szűkíteni a vízművek körét. Az optimális az lenne, ha nem kellene tisztítani, kezelni a vizet. Ilyen vízbázis van például Milotánál, Vállajnál.

Költségösszetevők

– Az ivóvíz ára az alábbi költségrészekből áll össze: vízkészlet-használati járulék, tisztítás, elosztás, vízbázisvédelem, folyamatos monitoring. Mindez pénzbe kerül, amit be kell építeni a vízdíjba. A költségek között – az üzemeltetői törekvések ellenére – rendszerint megfeledkezünk az amortizációról, ami a hosszú távú, zavartalan működést tudná biztosítani. E tényező azonban együtt jár a szolgáltatási díj növekedésével.

A fejlesztések előkészítése során nyilvánvalóvá vált: olyan térségi vízművek működtetése lehet gazdaságos, melyeknél a korszerű irányítástechnika alkalmazása mellett megfelelő monitoringrendszer fog működni a vízbázistól a fogyasztóig. Jelenleg ettől még kevés kivétellel igen messze vannak a megye vízművei.

Módszerek

– A megyében megvalósult 114 vízmű fejlesztése rendkívül költséges lenne, ezért optimalizálni kell az ellátási területeket közös műszaki-gazdasági értékelést követően. A tartalékba helyezendő vízműveket üzemképes állapotban kell konzerválni, hogy egy esetleges üzemzavar bekövetkeztekor rövid időn belül „bevethetőek” legyenek. A lefektetendő új távvezetékeket a tartalékba helyezett vízművek kiadási pontjára kötik majd.

Fejlesztési szempontok

Az ivóvízellátás legyen:

– fogyasztóbarát;

– színvonalas és biztonságos;

– teljes körű a fogyasztó csapjáig;

– új rendszerszemléletben kialakítva.

Gy.L.
hirdetés