Felismeri az átlagból kivilágló tehetséget

Mikó Gyöngyi tanárnő szerkesztőségünkben boldogan mutatta meg az oklevelet és a plakettet
Mikó Gyöngyi tanárnő szerkesztőségünkben boldogan mutatta meg az oklevelet és a plakettet - © Fotó: Hoványi Péter
Nyíregyháza – Tanítványok ezreit nevelte, s gazdagította munkájával a gimnázium kiváló pedagógusa.

Mindenkinek lehet, s van is elképzelése arról, milyen a jó pedagógus. A minősítés megalapozottságához pedig végképp nem férhet kétség, amikor valaki több száz, vagy ezer diák szemében tudja betölteni ennek az ideálnak a szerepét. A 37 éve pályán lévő Mikó Gyöngyiről – akinek a neve ráadásul egybeforrt a Vasvári Pál Gimnáziuméval – rengeteg diák gondolja ugyanezt. Áldozatos oktató-nevelőmunkájának a híre nemrég az emberi erőforrások miniszteréig is eljutott, akitől a tanárnő az idei pedagógus napon – egyedüliként a megyében – Apáczai Csere János-díjat vehetett át.

A magyar – ének-zene szakos pedagógus életútját már akkor kijelölte a sors, amikor 1973-ban a Vasvári Pál Gimnázium alig néhány éve alakult ének-zene tagozatának a diákja lett. A tagozat éppen jövőre ünnepli az 50 éves jubileumát. Gyönyörű évek voltak, amelyek alatt olyan tanáregyéniségek hagytak nyomot a sokra hivatott növendék lelkében, mint Héczei József akkori igazgató, Pataki Jánosné osztályfőnök, vagy az ének-zenetanár és kórusvezető Ferenczy Erzsébet, aki örökre beleplántálta a zene szeretetét diákjába.

A nevelés remek iskolája volt

Ebből a diákból 1981-ben ugyancsak pedagógus lett, aki egy év múlva vissza is tért egykori magistrája kebelébe. Mivel magyart is tanított, beiratkozott a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem magyar szakára, ezzel párhuzamosan pedig felsőfokú kórusvezetői diplomát szerzett, attól a karnagyegyéniségtől, Párkai Istvántól tanulva Budapesten, a Népművelési Intézetben, aki Szabó Dénes vagy Ferenczy Erzsébet ismert nyíregyházi karnagyokat is pallérozta.

Az egymást követő dolgos esztendők érdekessége, hogy még katonai kollégiumi osztályban is tanított. Az onnan kikerülő tanulókból fiúénekkart alakított, és állandó szereplőivé váltak a katonai fesztiváloknak, városi, megyei ünnepségeknek. – Kitűnő iskolája volt ez a pedagógiai munkának, s miközben rávezetett, hol vannak a határok, mennyit lehet követelni, az akkoriban 50-60 főt is kitevő gárda előtt határozottságra is tanított – idézte fel az emlékeket. S miközben az ének-zene szakos kollégák többször cserélődtek, Mikó tanárnő rendületlenül kitartott.

A remek közösségépítő

Lassan a munka is meghozta első gyümölcseit: hosszú éveken át állandó vendégei voltak az ének-zene tagozatos iskolák székesfehérvári fesztiváljának, sok értékes minősítést szereztek a „Tiszán innen, Dunán túl” Országos Népdaléneklési Versenyeken, de szépen szerepeltek 2010-ben az Erkel Ferenc születésének a bicentenáriuma tiszteletére rendezett műveltségi vetélkedő döntőjében is, Gyulán. A magyartanítás vizein ugyancsak messzire jutott, diákjai – például Sallai Levente vagy Juhász Dávid – az országos Édes Anyanyelvünk Nyelvhasználati Versenyekről több értékes díjat is elhoztak, s olyan ismert személyiségeket indított el az útjukon, mint Kovács Kriszta televíziós újságíró, vagy Jenei Judit színművész. – Jelenleg is van egy nagyon tehetséges tanítványom, akire büszke vagyok, Magyar Boglárkával több országos első helyet „bezsebeltünk” már. Nem kizárt, hogy ez a kislány egyszer híres dramaturg vagy rendező lesz, hiszen gyönyörű novelláira már több fővárosi író is felfigyelt, és néhányan egyengetni kezdték a művészi pályáját – újságolta lelkesen a tanárnő.

Aztán 2011-ben gondolt egy merészet, s a diákjai ösztönzésére létrehozta a VSZK-t, azaz a Vasváris Színjátszó Kört. Már elsőre emlékezeteset alkottak, ugyanis a diákok Petőfi Sándor komikus eposzát, A helység kalapácsát adták elő Mikó tanárnő átiratában. Jó kapcsolatot ápol a városvezetőkkel és a megyeszékhely intézményeivel, ma már nincs olyan városi vagy megyei ünnepség, ahová ne őket hívnák elsősorban. A műsorokat, pódiumjátékokat mostanság egy kisebb team állítja össze, a megvalósításba pedig besegít a tanárnő jó technikai érzékkel is megáldott párja.

Szerencsére érdemei elismeréseképpen a kitüntetések sem maradtak el, még pályája elején érdemelte ki a Vasvári Pál Gimnáziumért Alapítvány-díját, 2011-ben pedig Nyíregyháza önkormányzata Vietórisz József-díjjal tüntette ki. Ezekre tette fel a koronát most az Apáczai Csere János-díj.

Generációk népszerű nevelője

– Csak az képes ezen a pályán hosszú évtizedeken át megmaradni, aki szereti a gyerekeket, s tud türelmes is lenni velük. Az utóbbiból talán többre is szükség van manapság – fogalmazta meg ars poeticáját Mikó Gyöngyi, utalva arra is, hogy a komoly felkészültséget igénylő oktatómunka mellett a nevelésre és a közösségépítésre is mindig nagy hangsúlyt fektetett. Csapatjátékos természetéből, mindig vidám, nyitott és optimista személyiségéből adódóan nem is volt akadály, amit ne tudott volna leküzdeni. Sok énekszakos tanítónőt, óvodapedagógust, ének-zenetanárt, sőt, színművészeket adott a mának. Nem egy olyan diákja van, akinek már a szüleit is tanította, hiszen évtizedeken át osztályok egész sorának lett osztályfőnöke. Nem csoda hát, hogy óránként százával érkeztek a like-ok a telefonjára Budapestről hazafelé jövet, miután a párjával kiposztolták az állami elismerés örömteli hírét.

MJ
hirdetés