Felszolgálható a hazai pálinka, csak…

Még a pálinka kóstoltatást is be kell jelenteni a NAV-nak
Még a pálinka kóstoltatást is be kell jelenteni a NAV-nak - © Fotó: Galambos Béla
Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza – Tudnivalók a házi pálinkák kezeléséről a vendéglátóhelyen belüli és kívüli rendezvényeken.

– A nyár hagyományosan az esküvők, családi rendezvények időszaka. Az efféle alkalmakkor összetrombitált vendégsereget nem könnyű, és ami lényeg, nem olcsó mulatság finom falatokkal, főként jóféle italokkal ellátni. Gyümölcsös kertjeiről híres megyénkben sok család rendelkezik – magán főzésű, vagy bérfőzetett – saját pálinkával, vagy szabály szerűen megnevezve gyümölcspárlattal.
A házi pálinkák családi eseményekre, esküvőkre történő bevitelével, felszolgálásával kapcsolatos szabályok egyértelműsítése érdekében a Magyar Vendéglátók Ipartestülete (MVI) biztos, ami biztos, alapon kikérte a NAV állásfoglalását.

A vámhatóság MVI-nek adott tájékoztatása alapján nem kifogásolható, ha a megrendelő a rendezvényhez közvetlenül kapcsolódva, saját jövedéki terméket kíván nyújtani a vendégei részére egy zártkörű rendezvényen. Persze csak az esetben, ha a felek előzetesen megállapodtak, figyelemmel arra, hogy az ilyen termékeket ellenszolgáltatás nélkül szolgáltatja, azaz nem történik értékesítés sem a megrendelő, sem a vendéglátó vállalkozás részéről.

A későbbi vitás helyzetek elkerülése, illetve a hatósági ellenőrzések során megállapított jogsértések megelőzése érdekében néhány feltétel teljesülése azonban szükséges.

Kellenek a papírok

A vendéglátó üzletben megtartott zártkörű rendezvényen abban az esetben lehet a vendéglátóipari egység készletét nem képező – a rendezvény megrendelője által hozott – jövedéki terméket tárolni, felszolgálni és elfogyasztani, ha azok beszerzése a hatályos jövedéki szabályozásban foglaltak szerint igazolt (pl. zárjeggyel ellátott termék esetén számlával, bérfőző által főzetett párlat esetén származási igazolvánnyal, magánfőző által előállított párlatnál párlat adójeggyel).

Továbbá célszerű, ha a bérfőző a bérfőzés, a magánfőző a magánfőzés tényéről és a vendéglátóhelyre beszállított párlat mennyiségéről szóló írásbeli nyilatkozatot ad a vendéglátó vállalkozó részére. Mindemellett indokolt, hogy a zártkörű rendezvényen elfogyasztásra szánt jövedéki termékek beszállítása átadás-átvételi jegyzéken történjen, amelyhez a jövedéki termékek származását igazoló bizonylatokat, nyilatkozatokat eredetben vagy másolatban csatolni szükséges. Az átadás-átvételi jegyzéken célszerű a megrendelő által beszállított jövedéki termékek mennyiségét, megnevezését tételesen, fajtánként az űrtartalom megjelölésével feltüntetni. E termékeket a vendéglátó vállalkozó készletétől elkülönítve kell tárolni. A zártkörű rendezvény befejezésekor a megrendelő által hozott jövedéki terméket a vendéglátóipari egységből azonnal, a következő nyitvatartási nap előtt el kell szállítani.

Be kell jelenteni

Az üzleten kívüli alkalmi rendezvényeknél a vendéglátóipari egység a tulajdonát képező jövedéki terméket úgy értékesítheti, ha a tevékenységét az értékesítés megkezdése előtt legkésőbb 3 munkanappal bejelenti. A bejelentési kötelezettség akkor is fennáll, ha közvetlen értékesítés nélkül történik a megrendelt/kifizetett, jövedéki terméknek minősülő italok felszolgálása a rendezvényen. Amennyiben az üzleten kívüli rendezvényen saját nevére beszerzett jövedéki terméket nem szolgálnak fel, nem értékesítenek, úgy nincs szükség a bejelentésre.

Jövedéki ügyeket 2017. július 1-jétől elektronikus úton kell intézni a NAV által biztosított információs rendszeren vagy az adóhatósággal létesített közvetlen kapcsolati rendszeren keresztül.
hirdetés