Fiatalok médiatudatosságáért a Mustárházban

Nyíregyháza – Március 20-26. között erdélyi és magyarországi fiatalok ismerkedtek Nyíregyházán a tudatos médiahasználattal a Mustárház ifjúsági cseréjének első állomásán.

A projekt egyszerre szolgálja a fiatalok digitális készségfejlesztését, valamint a médiafogyasztáshoz kapcsolódó kritikai gondolkodás erősödését is. Kerekasztal-beszélgetések, médiaelméleti csoportos témafeldolgozások, terepmunkák, önkéntes tevékenységek, műsorszerkesztési feladatok adták a kétszer egyhetes ifjúsági csere vázát. Nem csupán a fiatalok kritikus médiafogyasztását és médiaműveltségének növelését segítették a projekt elemei, de a véleménynyilvánítás és érdekképviselet, mint aktív állampolgári attitűd is erősödtek a különböző programelemek kapcsán. Az egy hét alatt kerekasztal-beszélgetésen vettek részt nyíregyházi médiabeli szakemberekkel és ifjúsági vezetőkkel, ahol mind az írott sajtó, mind az online közlés és természetesen a rádió világáról is folyt a diskurzus. Ezen kívül előadásokat hallhattak az európai és magyarországi médiumok sajátosságairól, szó esett a médiamanipuláció és a médiaerőszak fogalmáról, a hét történéseit pedig mindenki újraélhette egy kollázs vagy poszter elkészítése közben. A non-formális tanulás eszközei szintén főszerepet játszottak a héten, hisz a különböző készség-, képességfejlesztés vagy a csoport összetartozás érzésének elemeit ezek segítségével érték el. A gyakorlati készségek elsajátítása után a fiatalok a rádióban hallatták hangjukat, ahol interjúkat, csoportos beszélgetéseket készítettek és írott sajtóanyagot is hoztak létre. A szabadidő hasznos eltöltése ezúttal egy táncház formájában valósult meg, de megismerkedtek egymás kultúrájával a nemzetközi esteken, és Nyíregyháza egyik büszkeségébe is ellátogattak, mégpedig az állatkertbe. A projekt azonban nem ért még itt végett, a következő állomás áprilisban Erdély, ahol a fiatalok tovább fejleszthetik médiaismereti tudásukat és még inkább elmerülhetnek a média világában, ami még jobban elősegíti majd számukra, hogy tudatos médiafogyasztókká váljanak ők is, általuk pedig szűkebb és tágabb környezetük egyaránt.

– Mustárház –
hirdetés