Fifty-fifty: motiváció a sportvezetőknek

A miskolci önkormányzat csütörtöki képviselőtestületi ülésén egy sport témájú rendelet tervezetről is dönteniük kell a képviselőknek.  A rendeletmódosítás szövege.

Az Orosz Lajos alpolgármester által benyújtott előterjesztés a 2003-ban elfogadott Miskolc testnevelési és sportfeladatairól szóló rendeletét módosítaná, pontosabban a ma még érvényben lévő, öt évvel ezelőtt alkotott rendeletre építve, új megalkotására törekszik.
Ahogy az az előterjesztésben is szerepel: a rendelet felépítése nem változott, de új elemként három fontos szempont bele kerülne. Ezek közül kettő – az egyesületi támogatás feltétele a tárgyévre vonatkozó üzleti terv benyújtása és a támogatás megítélésekor pénzügyi és szakmai beszámoló szigorítása – a közösségi pénzek elköltésének koncentráltabb felügyeletét szolgálja, a harmadik viszont a sportszervezetek vezetőire tesz nagy súlyokat. Ugyanis ha a képviselők elfogadják az előterjesztést, akkor a jövőben csak azok a sportszervezetek részesülnek önkormányzati támogatásban, ahol a városházáról érkező forintok a sportklubok összköltségvetésének 50%-a alatt maradnak.

Motiváció?

– Elöljáróban azt szeretném leszögezni, hogy ez az anyag nem azonos azzal, amiről korábban a nyilvánosság előtt említést tettem, vagyis ez nem a városi sportkoncepció, az még nem készült el – válaszolta érdeklődésünkre Orosz Lajos, aki arra a kérdésre, hogy miért kerül bele a fifty-fifty a sportrendeletbe, a következőket mondta. – Azért kell a meglévő 50 százalékot igazolniuk a sportkluboknak, mert mára egy olyan rendszer alakult ki, ahol a legtöbb klubvezető csak arra koncentrál, hogy az önkormányzattól a lehető legnagyobb összeget hozza el. Ez pedig nem rossz út, mert az önkormányzatnak is véges a költségvetése, és véges a sport funkcióra fordítható összeg is. Ennek a rendeletnek az elfogadása után ki fog derülni, hogy a gazdasági élet szereplői mennyire nyitottak a sportfinanszírozásra, ugyanis a jövőben meglesz a motivációjuk a sportkluboknak az önkormányzaton túli támogatók megnyerésére.

Egyéni sportágak

Közbevetésünkre – mely szerint nem egyenlőek a sportágak, hiszen a média- és közönségképességük rendkívül különböző ,mert a labdarúgásban vélhetően nem okoz gondot ennek az 50 százaléknak az előteremtése, és a csapatjátékok is képesek lehetnek erre jó menedzsment munkával, de ebben a versenyben az egyéni sportágak képviselői valószínűleg nem a nyertes oldalra kerülnek – Orosz Lajos a következő választ adta:

– Igen, én is tisztában vagyok azzal, hogy az egyéni sportágaknak nehezebb dolguk lesz, de nekik is bizonyítaniuk kell életképességüket. Úgy vélem, hogy ma Miskolcon négy olyan egyéni sportág van, a judó, a birkózás, az atlétika és az úszás, amelyiket kiemelten érdemes kezelni, de nekik is támogatókat kell szerezniük, és egy év múlva bizonyára látni fogjuk, hogy mennyire voltak ebben sikeresek.

 

Mindenkire
Az alpolgármestertől azt is megkérdeztük, hogy a rendelet 50-50 százalékos része kötelező erejű lesz-e a rendezvények szervezőire, legyen szó az önkormányzattól független eseményszervezőkről, vagy akár az önkormányzat által rendezett sportrendezvényekről.
– Úgy vélem, hogy nem lehet kivételeket tenni, az önkormányzat is csak akkor vállalkozhat egy rendezvény megszervezésére, ha a költségvetés másik fele más forrásból előteremthető – mondta Orosz Lajos.
hirdetés