Figyelnek a méhek védelmére

A méhek védelme minden termelőnek előírt kötelezettsége
A méhek védelme minden termelőnek előírt kötelezettsége - © Illusztráció: KM-archív
Nyíregyháza – A növényvédelmi hatóság a virágzó növények méhkímélő növényvédelmi kezelésére int.

Nagy tömegben virágzanak a növények (repce, gyümölcsfák, árvacsalán, pongyola pitypang), így a méhek védelme nagyon fontos, mivel méhpusztulás esetén súlyos kártérítési felelőssége van a gazdálkodónak.

A megyei kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Osztály növényvédelmi felügyelői kiemelt figyelmet fordítanak a méhekre kockázatos növényvédő szerek felhasználásának ellenőrzésére.

Gyűjtik a virágmintákat

– A virágzó növények (kultúrnövény, virágzó gyom, mézharmatot termelő növény, melyet a méhek látogathatnak) növényvédőszeres kezelésekor a méhek védelmét biztosító technológiát kell alkalmazni, melyet az adott készítmény engedélyokirata pontosan tartalmaz – figyelmeztet Bujdos László, aki a szakhatóság osztályvezetője, részletesen is sorolva a tennivalókat:

– A növényvédő szerrel végzett növényvédelmi munka következményeként vélelmezett méhelhullást a méhész haladéktalanul köteles bejelenteni az illetékes megyei kormányhivatalhoz. A hatósági kockázatbecslés alapján kiválasztott gazdálkodóknál a fenti rendelkezések megszegése eljárást és növényvédelmi bírság kiszabását vonja maga után! Ettől az évtőla megyében illetékes növényvédelmi hatóság elkezdte a virágzó kultúrákban az akkreditált mintavételt, már megindult a virágminták begyűjtése. Ezek vizsgálati eredményei alapján ha a méheket veszélyeztető növényvédő szert kimutatják, a hatóság eljárást kezdeményez a törvényeket megsértőkkel szemben.

Bírság és kártérítés

A rendelet a méhészeknek is előír kötelezettséget. Az önkormányzat jegyzőjének be kell jelenteni a méhkaptárak elhelyezését az adott településen. Amennyiben nem a méhész saját földterületéről van szó, a tulajdonos hozzájárulását kell kérnie a lerakáshoz. A méhész feladata továbbá a kaptárak ENAR-nyilvántartásba vétele, valamint a családok méhegészségügyi állapotának dokumentálása.

A szabálytalan növényvédő szer használat miatt bekövetkezett méhpusztulásért a felelős személy jelentős – súlyos esetben több tíz milliós – hatósági bírságra számíthat, de a méhésznek okozott károkat illetően is kártérítési kötelezettsége van.

A méhek védelme minden termelőnek előírt kötelezettsége, de egyben közös felelősségünk is, hiszen nem csak egy méztermelő gazdasági állatról van szó, hanem nélkülük az ökológiai egyensúly is felborul.

Nagyon fontos a méhvédelemre vonatkozó jogszabály betartása

– Gazdasági növények kezelése a virágbimbó feslésétől a virágszirmok lehullásáig terjedő időszakban (virágzásban) méhekre kifejezetten veszélyes vagy kifejezetten kockázatos növényvédő szerrel tilos!

– A gazdasági növényt a virágzása, vagy az előbbiekben foglaltak időtartama alatt valamely károsító ellen csakis nem jelölésköteles vagy méhekre mérsékelten veszélyes, illetve mérsékelten kockázatos minősítésű növényvédő szerrel lehet kezelni.

– A tilalom a virágzás idején kívül is érvényes, ha a táblát vagy annak környékét tömegesen virágzó mézelő növények borítják, vagy ha a gazdasági növényt a méhek egyéb okból látogatják.

– Méhekre mérsékelten veszélyes vagy mérsékelten kockázatos minősítésű növényvédő szer kijuttatása – amennyiben ezt a növényvédő szer engedélyokirata lehetővé teszi – kizárólag úgynevezett méhkímélő technológiával, azaz a házi méhek napi aktív repülésének befejezését követően, legkorábban a csillagászati naplemente előtt egy órával kezdhető meg és legkésőbb 23 óráig tarthat.

GB

Címkék: , , ,hirdetés