Fizetős lesz felsőoktatás 2008-tól

2008-tól az alapképzésben évente 105 ezer, a mesterképzésben pedig 150 ezer forintot kell fizetniük a felsőoktatásban tanulóknak.

Ez lesz a fejlesztési részhozzájárulás, vagyis a FER. A befizetett összeg teljes egészében a felsőoktatási intézményeknél marad: a pénz egy részét ösztöndíjra, a többit pedig fejlesztésre fordíthatják – a pontos arányokat az intézmények határozhatják majd meg.

A FER-t a második évfolyamtól vezetik be, vagyis az elsőéveseknek nem kell megfizetniük, de mentességet kapnak a doktori képzésben és a felsőfokú szakképzésben résztvevők is.

Ugyancsak nem kell megfizetniük a részhozzájárulást évfolyamonként a hallgatók 15 százalékának, azoknak, akik a legjobban teljesítenek – jelentette be kedden a kormányszóvivői tájékoztatón Hiller István oktatási és kulturális miniszter.

A FER átlagosan havi 8750 forintba kerül majd az alapképzésben, de szaktól függően az intézmények akár 50 százalékkal is eltérhetnek ettől – mondta a miniszter.

A FER-t a második évfolyamtól vezetik be, vagyis az első éveseknek nem kell megfizetniük, de mentességet kapnak a doktori képzésben,illetve az első felsőfokú szakképzésben résztvevők, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok is.

A legjobb tanulmányi eredményt elérő diákok 15 százalékának sem kell fizetnie, sőt ösztöndíjat is kaphatnak.

Aki viszont államilag finanszírozott képzésben vesz részt, de nem teljesít évente legalább 30 kreditet, az kiesik a rendszerből.

 Helyükre azok kerülhetnek, akik önköltséges formában kezdték tanulmányaikat, de jó tanulmányi eredményt érrnek el – jelentette be kedden a kormányszóvivői tájékoztatón az oktatási és kulturális miniszter.

 2008 szeptemberétől egyébként a felvehető diákhitel összege is nőni fog – mondta Hiller István. A FER-ből befolyó pénz legalább egyharmadát, de ma! ximum felét az iskolák ösztöndíjra kell, hogy költsék, a fennmaradó részt pedig infrastrukturális és más jellegű fejlesztésekre fordíthatják. A felhasználás módjáról az iskola vezetősége dönt majd – tette hozzá. Hiller István elmondta: az elmúlt 25 évben 330 ezerrel kevesebb diák került a közoktatásba, ugyanakkor, 80 helyett 85 ezren tanítanak az első nyolc osztályban.

Ennek megfelelően jövő ősztől 19 helyett 21 lesz a gyógypedagógusok kötelező heti óraszáma, 21-ről 22-re emelkedik a tanítóké, és 20-ról 22-re növelik a középiskolai tanárok, szaktanárok óraszámát is. Mindemellett a tanórán kívüli foglalkozásokból is heti két órával több lesz – tette hozzá a miniszter.

Hiller István megerősítette, hogy nem jár béremelés a plusz órákkal. Mint elmondta, folytatódik a Partner iskola-program: ahol csak lehet, 2007 szeptemberétől együttműködésre buzdítják a kistérségi iskolákat, amit azt jelenti, hogy megtartják a kisiskolákat, de nem lesz mindenhol igazgató vagy gazdasági vezető, hanem egy másik iskola tagintézményeként működnek tovább.

2010-re kötelezővé teszik az angol nyelvoktatást a középiskolákban, bővül a nyelvi előkészítők létszáma, és a Világ-Nyelv Program is folytatódik.

A cél az, hogy megerősítsék a gyerekek alapkészségeit, mivel csak biztos alapokra lehet tudást építeni.

Olyan gyermekközpontú oktatási rendszert kell megvalósítani, ahol a használható tudásra helyezik a hangsúlyt.

Ez azt jelenti, hogy az általános iskola 6. osztályáig az órák 40-50 százalékában az alapkészségek megerősítésével foglalkoznak majd – fogalmazott a miniszter.

A tárcavezető csütörtökön a Hallgató Önkormányzatok Országos Konfereniája (HOÖK) képviselőivel tárgyal, hétfőn pedig a Rektori Konferencia delegáltjaival találkozik.

Hiller István elmondta még, hogy jövő ősztől 22 lesz a tanárok kötelező heti óraszáma.
hirdetés