Fórumok, beszélgetések az idei programban

Miskolc – Megtartotta évi rendes közgyűlését a Miskolci Városszépítők Egyesülete.A résztvevők egyperces néma felállással adóztak nemrégiben elhunyt tagtársuk, Iglói Gyula emlékének az egyesület közgyűlésének kezdő aktusaként.

Bekes Dezsőelnök felhívta a figyelmet: immár 25 éves a Miskolci Városszépítő Egyesület. Galambos Gábor az ifjúsági tagozat vezetője ezúttal a levezető elnöki feladatokat látta el. Első napirendi pontként a Miskolcért Emlékplakett idei díjazottjait köszöntötték. Az ezt követő elnöki beszámolóban Bekes Dezső végigkövette az elmúlt év eseményeit. Kiemelte: számos közös akcióban vettek részt a Miskolcon működő civil szervezetekkel, baráti körökkel, többek között a Vasasztal társasággal, a történelmi Avas megőrzéséért dolgozó kuratóriummal és a Zöldakció Egyesülettel.

Eseményekben gazdag év volt

Szó esett a tervezett Rákóczi kilátó alapkövének tavaszi elhelyezéséről, mely kezdeményezésüknek egyenlőre nem lett folytatása. Emlékezetes volt a lillafüredi költészet napi ünnepség. Az egyesület fiataljai jelentős részt vállaltak a Palotaszálló függőkertjeinek rendbetételében. Az Avason Móra Ferenc emléktáblájának avatásán vettek részt, majd nyáron a Kós-ház udvarán tartottak baráti találkozót. Nyárvégi rendezvény volt az Árvízi emlékmű megkoszorúzása, melyben az Emberért, Miskolcért Alapítvánnyal működtek együtt. Felhívták a figyelmet a Kolera Temető elhanyagolt állapotára és megemlékeztek az ott nyugvó hősökről. Jól sikerült az ifjúsági tagozat meghitt karácsonyi ünnepsége.

Városrendezési fórum

Az idei év terveiről az elnök elmondta, hogy tovább folytatják hagyományos programjaikat. Civil beszélgetéseket kezdeményeznek a városi főépítésszel, szakmai műhelyekkel. Többfordulós fórumot indítanak be a városrendezési tervek megvitatására, a városlakók közvetlen bevonásával. Az elnöki beszámolót hozzászólások, javaslatok követték és a közgyűlés elfogadta a mérlegbeszámolót és a közhasznúsági jelentést.

A díjazottak

Rózsa Edit, aki számos rendezvény (Téli tárlat, Operafesztivál) rendezésében működött közre, de elsősorban a Kocsonyafesztivál létrehozásával írta be magát a város kulturális történetébe
Dohohné Dancs Zsuzsanna, az ifjúsági tagozat elnökhelyettese több sikeres kiállítást rendezett a tanulók festményeiből, rajzaiból és számos kulturális program kivitelezését irányította
Az Ady Endre Művelődési Ház kollektívája, akik az elmúlt években kiemelkedő munkát végeztek a Diósgyőri városrész kulturális életének fellendítéséért, a vár programjainak szervezésében
Taba és Tsa. Kft, mely kivitelezésében a Diósgyőri Gimnázium szinte teljes egészében újjá született, köszönhetően Taba Dezsőépítész és munkatársa, Tőzsér Iván áldozatos munkájának
(távollétükben a díjat Péter Barna a gimnázium igazgatója vette át)

hirdetés