Gondolatok az 1956-os forradalomról

Gondolatok az 1956-os forradalomról
Mindössze 20 nap, de a magyar történelem talán leg­kiemelkedőbb 20 napja zajlott 60 évvel ezelőtt, 1956-ban Magyarországon. Egy aprócska, de elszánt nemzet fe­lemelte fejét és nemet mondott az elnyomásra, a diktatúrára, és szembeszállt a sztálinista vezetéssel és a világ akkori legnagyobb birodalmával, a Szovjetunióval. Holmár Zoltán írása.

Magyarország leggyűlöltebb kommunista diktátorát, egy „sötét korszak” névadóját, Rákosi Mátyást ugyan eltávolították 1956 júliusában a hatalomból, azonban az elkövetkező hónapokban a politikai helyzet és a lakosság hangulata is alig változott Magyarországon. Az embereknek elege volt az ÁVH korlátlan hatalmából, a diktatórikus kormányzásból, a koncepciós perekből, az esztelen és logikátlan gazdaságirányításból, illetve az alacsony életszínvonalért felelős kommunista vezetésből.

1956 októberében az elnyomott alattvalók pillanatok alatt felelős állampolgárokká és hősökké váltak. Egyszerű embernek születtek, mégis szabadság iránti vágyukkal pillanatok alatt törhetetlen optimizmussal magyar és világtörténelmet tudtak írni. 1956 szó szerint beleégett a magyar emberek lelkébe, – ha csupán pár napra is – felkelt a remény. Pár óra alatt összeomlott az örökkévalóságként hirdetett Rákosi-rendszer, és elkezdett szerveződni alulról egy új, demokratikus, szabad ország.

Az elégedetlenség miatt 1956 októberében Budapesten és szerte az országban alig akadt, aki ne akart volna változást, hiszen a forradalom nemcsak a fővárosban, hanem vidéken is zajlott. Három nappal a pesti események után, 1956. október 26-án Nyíregyházán is fellobbant a forradalom lángja: a középületekről leverték a vörös csillagokat és a Rákosi-címereket, valamint ledöntötték az elnyomó hatalmat szimbolizáló kozák lovas szobrát is. A kisebb-nagyobb városok mellett a falvak is megmozdultak: szovjet- és kommunistaellenes jelszavakat skandálva felvonultak és ledöntötték az önkényuralom jelképeit. Minden jóérzésű, szabadságvágytól vezérelt munkás, tsz-be kényszerített paraszt és az értelmiség is együttesen lépett fel, és nemet mondtak az élhetetlen totális diktatúrára. Az egyszerű emberekből egyik pillanatról a másikra forradalmárok váltak, akik a magyar nemzet szabadságáért küzdöttek.

Az 1956. évi forradalom és szabadságharc paradoxona, hogy amennyire törvényszerű volt kitörése, legalább annyira logikus volt leverése is. Szembefordulni és legyőzni azt a szovjet hadsereget, amely győztesen került ki a második világháborúból, lehetetlen volt. 33 év múlva is csupán asztalnál sikerült eldönteni, hogy a hazánkban állomásozó idegen katonáknak haza kell térniük. Az 1956-os forradalom eltiprásának oka így egyértelműen a nyugati kapitalista és a keleti szocialista világrendek szembenállása volt, amelyet a forradalmárok tette tudott csak megrendíteni néhány nap erejéig.

Elnyomottak, menekültek, sebesültek, halottak és kivégzettek sokasága hozott áldozatot a szabadságért. Európa keleti felén soha többé nem volt a szocialista rendszer elleni megmozdulás miatt ennyire véres összecsapás, a kontinens nyugati fele pedig a kommunista pártok hitelvesztése miatt végleg megmenekült a szovjet típusú politikai berendezkedéstől.

Ma már ismert tény, hogy 1956-ban a környező, akkor szocialista országokban mintegy száz szimpátiatüntetésre, megmozdulásra került sor, amelyek többségében a határon túli magyarság biztosította – nem kis kockázatot vállalva – együttérzéséről és támogatásáról az anyaország küzdelmét. A nyugati magyarság segítő szándékához sem férhet kétség. A forradalom üzenete, emléke és gondolatvilága tehát össze kell, hogy kössön minden magyart.

Az a tény, hogy 1956 drámáját ma győzelemként, szabadon és büszkén tudjuk ünnepelni, egy jel. Tisztelgés a hősök és az áldozatok előtt. Köszönet azoknak, akik akkor és azóta is érdemben támogatták a magyar ügyet és az egyetemes szabadság eszméjét.

-Holmár Zoltán történész, Jósa András Múzeum –

Címkék: , ,hirdetés