Ha jön a fagy, a jég, a belvíz…

Nyíregyháza – Hamarosan lejár a határidő a a 2010. évi kárenyhítési hozzájárulás befizetésére – figyelmeztet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Agrárkamara.

Az agrárkár-enyhítési rendszer tagjainak a befizetést a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 10032000-00281629-00000017 számú Kárenyhítési számlájára banki átutalással kell befizetni úgy, hogy az összeg legkésőbb 2010. szeptember 30-áig a számlára megérkezzen. A hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében ugyanis kizárólag az a befizetés fogadható el, amit – az előírt kötelezettség teljes összegére vonatkozóan – legkésőbb 2010. szeptember 30-án jóváírnak a kárenyhítési számlán.

A hozzájárulás megfizetésére vonatkozó határidő tehát ennél korábbi: az átutalást javasolt szeptember 20-22–ig elindítani, ugyanis az átutalás időszükséglete pénzintézetenként eltérő, akár több munkanap is lehet. A 2010. évi szélsőséges időjárás okozta rendkívüli károkra figyelemmel különösen fontos, hogy az érintettek a fenti határidőn belül teljesítsék fizetési kötelezettségüket, mivel ez a kárenyhítési juttatás iránti jogosultság egyik alapfeltétele, és késedelem esetén méltányosság gyakorlására nincs lehetőség!

Köztartozásnak minősül

Ki kell emelni, hogy a kárenyhítési törvény értelmében a fizetési kötelezettségüket elmulasztóktól mindenképp be kell hajtani a hátralékot: a kárenyhítési hozzájárulás adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, tehát ezt az összeget az MVH a kifizetendő egyéb támogatásokból visszatartja, ugyanakkor ilyen esetben (a határidő utáni fizetés következtében) a gazdálkodó a tárgyévben kárenyhítő juttatásra nem lesz jogosult.

– A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszer (a jogszabályokban előírt részletes feltételek teljesülése esetén) jégesőkár, fagykár, belvízkár, aszálykár bekövetkezésekor biztosít kárenyhítő juttatást az érvényes tagsági jogviszonnyal rendelkező mezőgazdasági termelők részére. A kárenyhítő juttatás iránti igénynek tárgyév október 20-ig kell beérkeznie az igénylő lakhelye/székhelye szerint illetékes megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz, az igény-bejelentéshez szükséges nyomtatványok letölthetőek az internetről az mgszh.gov.hu oldalról. További információkért az érintett gazdálkodók keressék az agrárkamara területileg illetékes ügyfélszolgálati tanácsadóit vagy a falugazdászokat – közölte lapunkkal Timándi Zoltán Robin, az agrárkamara titkára.

– Nyéki Zsolt –
hirdetés