Halottaikra emlékeztek a nyírbátori határőrök

Az ünnepségen résztvevők egy csoportja
Az ünnepségen résztvevők egy csoportja
Nyírbátor – Bensőséges, lélekemelő ünnepség keretében emlékeztek elhunyt bajtársaikra a Nyírbátori Határőr Igazgatóság Nyugdíjasai Egyesület tagjai, valamint a Rendőrség állományában ma is aktív szolgálatot teljesítő egykori határőrök.


Janovics János egyesületi elnök emlékező beszédében méltatta az égi mezőkről ránk tekintő határőrök kiváló szakmai felkészültségét, hivatásszeretetét, elkötelezettségét és áldozatkészségét, akik – ha a helyzet úgy kívánta – az életüket is feláldozták a hazáért. Az Ő tisztességükből, rendíthetetlen hazaszeretetükből kell példát és erőt meríteniük a ma határrendészeinek. Elődeink tisztelete, hagyományaik ápolása egyben a jövő építésének záloga.

Az emlékező beszédet követően nyugdíjas határőrök évtizedes bontásban olvasták fel elhunyt bajtársaik nevét, rendfokozatát és beosztását.
A határőr Himnusz hangjainak kíséretével koszorút helyezett el a Határőrség hősi halottainak emlékoszlopánál, továbbá a Nyírbátori Kerület- és Igazgatóság halottainak kopjafájánál Nyírbátor város önkormányzata nevében Németh Attila alpolgármester, a megyei Rendőr-főkapitányság képviseletében Moldvai Csaba alezredes, a Nyírbátori Határrendészeti kirendeltség nevében Bári Ottó főhadnagy, a Csengeri Határrendészeti Kirendeltséget képviselő Orosz Gyula százados, valamint a határőr nyugdíjas egyesület delegációja.

Az ünnepség résztvevői közül számosan rótták le kegyeletüket virággal, koszorúval és mécsesekkel.

– Vincze István –
hirdetés