Hat jelölt indul Hermánszegen a polgármesteri címért

Illusztráció
Illusztráció
Hermánszeg – Időközi polgármester-választást rendeznek szeptember 10-én Hermánszegen, mert a település korábbi vezetője, Badar László júniusban elhunyt. A polgármesteri tisztségért, illetve a választópolgárok kegyeinek elnyeréséért hat jelölt száll harcba vasárnap.

Nagy István Béla (Magyar Munkáspárt)

Nagy István Béla

– Tiszabezdéden születtem, 1977-től Záhonyban élek, 2 lányom van. A MÁV-hoz 1969-ben kerültem, első munkahelyemen ledolgoztam 42 évet, nyugdíjas vagyok. Megválasztásom esetén a polgármesteri feladatot társadalmi munkában látnám el. A tiszteletdíjamat a település fejlesztésére ajánlom fel. A helyi vállalkozókkal összefogva, a pályázati lehetőségek maximális kihasználásával szeretném felvirágoztatni a települést. Tenni akarok az emberek biztonságáért, nyugalmáért, a munkanélküliekért, az idősek és egyedülállók segítéséért. A közmunka helyett igazi munkahelyek jöjjenek létre. A képviselő-testülettel és egyházakkal korrekt együttműködésre törekszem. A település minden lakója érezze, a község számít rá – legyen szegény, tehetősebb vagy akár roma származású. A kulturális és sportéletet ki kell szélesíteni, a fiataloknak tartalmas szórakozási lehetőséget kell biztosítani. Gyűlölködés helyett összefogás, egyetértés, egymás tisztelete kell.

Katona Barnabásné (független)

Katona Barnabásné

– Bár Szamossályiban születtem, harminc éve Hermánszegen élek, jól ismerem a község lakóit. Házas vagyok, két gyermekem és egy unokám van. Az itt élők összefogásával egy élhetőbb, virágzóbb települést szeretnék kialakítani, felhasználva a pályázati lehetőségeket. Fontosnak tartom egy szociális szövetkezet létrehozását, ami felvásárolná az itt termesztett zöldségeket, gyümölcsöket. A munkahelyteremtés szintén fontos feladat, pályázatokkal és vállalkozások segítségével lehetne ezen a területen előrelépni. Célom a fiatalok és az idősek támogatása, segítése. Az eddig zárva tartott teleházat és edzőtermet megnyitnám. Érdekünk, hogy a fiatalok a lakóhelyükön találják meg a boldogulásukat. Virágosítani, parkosítani kell a települést, hogy igazi ékszerdoboz legyen, amelyre büszkék a lakói. Csak olyan dolgokat ígérek, amiket teljesíteni is tudok. Az egész falu polgármestere szeretnék lenni, a további kulcsszavaim: türelem, megértés.

Győrfi Erzsébet (független)

Győrfi Erzsébet

– A legfontosabb célom, hogy Hermánszeget élhetőbbé, szebbé, rendezettebbé tegyük. Az önkormányzatot demokratikusan, törvényesen és szakszerűen szeretném működtetni, és fontosnak tartom, hogy rendszeresen legyenek lakossági fórumok is. A régi, romos, dudvás, kártevőktől hemzsegő ingatlanok rendbetételét a tulajdonosokkal és az MVM pályázatának igénybevételével kell megvalósítanunk. Szeretném a helyben gazdálkodókat bevonni a falu életébe, fejlesztésébe, valamint ösztönözni mikrovállalkozások indítására, termelő-szolgáltató beruházások létesítésére. A Dunántúlon munkaerő hiányában szenvedő cégeket szeretnék idecsábítani. A közmunkaprogramot hatékonyabbá kell tenni. A falu erőforrásait, értékeit meg kell becsülnünk. Feladat a parkok, járdák, a játszótér felújítása, a belvízelvezető árkok karbantartása. Közös pályázatban gondolkodom a szomszédos településekkel a főútszakasz felújítására, az útpadka rendezésére, szélesítésre.

Bakosné Kiss Judit Erzsébet (független)

Bakosné Kiss Judit Erzsébet

– Fiatalos lendülettel szebbé, vidámabbá és élhetőbbé tehető a mi kis falunk. A programom lényege: Hermánszeg legyen egy üdülőfalu, ahol bárki megpihenhet, szórakozhat, kikapcsolódhat. Ehhez rendezni kell a játszóteret, a parkokat, az utcákat. Vannak elhagyatott házaink, udvaraink is, amelyeknek a helyzetére megoldást kell találni. Fontos zöldségtermesztéssel foglalkozni a közmunka keretein belül. Az egyik végzettségem szakács, így remélem, kialakíthatunk a falu számára egy kis konyhát, amelyben a termesztett nyersanyagot hasznosítani tudnánk. Vannak olyan családok, amelyeknek a nyári szünetben gond a gyermekek felügyelete, ezért lenne nyári táborunk. A szórakozás a felnőtteknek is jár, így a hagyománnyá vált nőnap, anyák napja és zenés délután mellett lenne gyermeknap, családi nap és egy sportnap is. Az emlékeink, örökségeink fennmaradása érdekében kialakítanánk egy tájházat is az udvarán kemencével.

Badar Csaba (független)

Badar Csaba

– Az önkormányzat tulajdonában lévő gépek és eszközök állagmegóvására nagyobb gondot fordítanék a szociális földprogram zökkenőmentes folytatása érdekében. Az elkezdett járdajavítási programot mindenképpen folytatni szeretném. A falu Csegöld felőli végén egy halastóban gondolkodom, ha kivitelezhető. Fontos egy urnás temetkezési hely kialakítása az egyházzal egyeztetve és összefogva. Sajnos, a település szennyvízelvezetésének helyzete is teljesen megoldatlan. Ebben a kérdésben mindenképp előrelépést szeretnék elérni. Nagyon fontos probléma a megüresedett és elhanyagolt ingatlanok sorsa. Ezeknek a helyzetét hosszú távon meg kell oldani, mert az évi egy-két alkalommal végzett kaszálás nem megoldás, de sok esetben még ennyi sem történik. A Románia területéről érkezők vásároltak már több ingatlant a községben. Őket bevonva a település életébe, talán még több ház menekülhetne meg a teljes enyészettől.

Badar Attila (független)

Badar Attila

– Nagy figyelmet kell fordítanunk munkahelyek létesítésére a különböző pályázatok kihasználásával. Fontos, hogy a buszmegállókban legyenek fedett várók és tájékoztató táblák. Folyamatos munkát igényel a temető karbantartása, a sírkertben egy urnafal építésére is nagy szükség lenne. Felújításra és karbantartásra várnak a parkok, valamint a játszótérre is nagyobb figyelmet kell fordítanunk. A közbiztonság érdekében épüljön ki térfigyelő rendszer. Szorgalmaznunk kell a szennyvízcsatorna-hálózat mielőbbi kiépítését, valamint korszerűsíteni, fejleszteni kell a hivatali gépparkot. Kellenek a közösségi rendezvények: a falugyűlések, idősek napja és klubja, gyermeknap, Mikulás-ünnep, családi nap. A gazdakör megalakítása nagy lendületet adhat a gazdálkodóknak. Fontos még a közmunkások megbecsülése és a sport támogatása is. Tereprendezést igényel a volt téesztelep környéke, javítanunk kell az úthálózatot.
hirdetés