Hétszázötven éves Homrogd

Hétszázötven éves Homrogd

Egész éves programsorozattal, új beruházásokkal ünneplik a jeles évfordulót
az abaúji településen.

Egy 1256-ból származó dokumentum számol be a legkorábban arról, hogy létezik
a helység, ezért ezt az időpontot születésnapként kezeli a településvezetés
függetlenül attól, hogy a terület már korábban is lakott volt – minden bizonnyal.
Mivel napra pontos dátum nincs, nem kötik az évfordulót egyetlen alkalomhoz,
az önkormányzat úgy döntött, ezt az évet teljes egészében az ünnepnek szentelik,
ami persze nem jelenti a máskor ezzel járó, inkább szórakozásra, pihenésre fókuszáló
eseményeket, sőt.

– Vannak, lesznek nagyberuházások, amelyeknek átadásai egy kicsit véletlenül,
vagy éppen készakarva esnek erre az esztendőre
– sorolja Juhász Imre polgármester.
Az összérték mintegy száztízmilliót tesz ki, ez jelentősnek mondható az
ezerfős község életében. A programsorozat nyitódátumát március tizenötödikében
határozták meg.

Fejlesztések lépten-nyomon

Jelképek
A március tizenötödiki megnyitón jelentik
be a végleges programot, amiben a hagyományos rendezvények mellett, mint
például a népdalkörök találkozója, helyet kapnak újak is. A központi ünnepet
június huszonnegyedikén tartják meg, ez történelmi visszatekintésre, irodalmi
műsorok lebonyolítására is apropót ad. Erre az időpontra elkészül a település
címere, zászlaja, és egy szabadtéri emlékhely, a jelképek terveit a vezetés
elfogadta. Az önkormányzat úgy gondolta, először legyen meg az intézményhálózat,
a község rendezettsége, ezután lehet ünnepelni egy méltó helyen. Homrogd
megtette az első lépéseket a fejlődés útján.

Az önkormányzat kialakított egy multimédiás centrumot az iskola mellett, ez
egyrészt a számítástechnika és nyelvek oktatását könnyíti, másrészt kiadványok
elkészítését teszi lehetővé. Az objektumban elkülönítettek egy mini televíziós
stúdiót, ami a térségben működő önkormányzatok, vállalkozások, civil -és nonprofit
szervezetek, egyszóval Belső-Cserehát hétköznapjait tárja majd a pátria lakói
elé. Az átadás májusban várható.

SAPARD pályázaton nyertünk támogatást arra, hogy revitalizáljuk a község
két legszebb parasztházát, ezek új funkciót kaptak. Az egyik falumúzeumi szerepet
tölt be, most az udvar kialakításán fáradozunk
– folytatja a polgármester
a másik a mesterségek háza, már itt is csak a környezet kialakítását kell
megoldanunk. Egy új, négyszáz adagos konyha létrehozását tűztük ki célul, ha
minden a terveknek megfelelően zajlik, szeptember, vagy október környékén vághatjuk
át az avatószalagot. Ezzel a létesítménnyel megoldjuk nem csak a település intézményeinek
és – szükség szerint – lakosságának az étkeztetését, hanem a környező néhány
helység igényét is kielégítjük majd, hiszen a két-háromszáz fős falvak önkormányzatai
– sajnos – nem lesznek képesek arra, hogy olyan konyhát építsenek, amik megfelelnek
az európai normáknak. A jubileumi év természetesen bővelkedik kulturális -és
sporteseményekben, megtartjuk az elszármazottak találkozóját, egyszóval nem
fogunk unatkozni
– mondja Juhász Imre polgármester.

SFL
hirdetés