Hit és nemzet – 28 év küzdelmeiről és munkáiról

Hit és nemzet – 28 év küzdelmeiről és munkáiról
© Fotó: Vincze Péter
Kisvárda – 28 évvel ezelőtt 1989. szeptember 29–én a kisvárdai kórház negyedik emeletének egyik szobájában Dr. Mezey Károly, Dr. Nagy György, Szűcs M. Sándor és Lengyel Szabolcs közös beszélgetésekor született meg az a döntés, hogy létrehozzák a Tőkés László Alapítványt.

Októberre már a felkért neves személyek is visszaigazolták az alapítvány kuratóriumában való részvételt, s decemberre már meg volt a Tőkés László Alapítvány, mely olyan ember nevét viselte aki …„Olyan forradalmár, aki megélhette ügye győzelmét, különösen negyedszázados távlatban.”…

Közös ünnepi köszöntés

2016–ban az Alapítvány úgy döntött, hogy Tőkés Lászlót 65. születésnapján élete és példázata legfontosabb, legnagyszerűbb üzeneteit tartalmazó, azokat mintegy kristálytömbként egybefoglaló könyvvel fogja köszönteni. A Tőkés László Alapítvány Kisvárda város Önkormányzatával és a Kisvárdai Református Egyházközséggel egyetértésben úgy határozott, hogy a kisvárdai református templomban ünnepi istentisztelet keretében megtartott nyilvános kuratóriumi ülésen kívánja köszönteni és méltatni névadóját, a 2017. április 2–án köszönti a 65. életévét betöltött Főtiszteletű Tőkés László (Kolozsvár.1952. április 1. –református lelkész, az 1989–es romániai forradalom hőse) Püspök Urat, Európai Parlamenti Képviselőt. Tőkés Lászlót elkísérte az ünnepre családja és a két legkisebb gyermeke is. Az ünnepi istentiszteletet a gyülekezet vezető lelkipásztora Százvai László celebrálta. Közreműködött a Kisvárdai Református Egyházközség Énekkara, Kovács Albert kántor vezetésével. A születésnapi köszöntőn országgyűlési képviselők, a megye, Kisvárda város, állami, egyházi és gazdasági vezetői mellett, a város és a térség polgárai is jelen voltak.

Könyv születésnapi ajándékként

A kötetet Dr. Szabó Ferenc vezérigazgató, presbiter, a Tőkés László Alapítvány kuratóriumi tagjának, a felkérésére Dr. Jánosi Zoltán professzor, József Attila–díjas irodalomtörténész válogatta és szerkesztette, képi anyagát, fotódokumentumait és tipográfiáját Farkas Ernő, a Szabolcs–Szatmár–Bereg–Megyei Közgyűlés képviselője, Rakamaz város korábbi polgármestere állította össze, s ő tervezte a könyv vizuális arculatát is. A könyvet Buhály József /nyírtassi születésű/ Magyar Arany Érdemkereszt–díjas festőművész alkotásai illusztrálják.

A Hit és nemzet kötetnek, amely fedőlapján Tőkés László egyik írásának cím-részletét viseli, a Tőkés László breviáriuma alcímet adták szerkesztői. A könyv kereken 360 oldalon összesen 117 írást tartalmaz, a kötet kétharmada szöveg, egyharmada kép. Az írások döntő többségének, szintén kétharmadának az alkotója maga Tőkés László, s a többi írás szerzői között ott szerepel Magyarország miniszterelnöke, köztársasági elnöke, miniszterelnök–helyettese, több minisztere, az Országgyűlés alelnöke, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, számos neves külföldi és itthoni politikus, több püspök, művész, tudós, küzdőtárs és barát, a határokon belül és azokon kívül élők, s természetesen a Tőkés László Alapítvány díjazottjai.

A könyv, amely az életutat követi főbb állomásain és cselekvési területein, Tőkés László kedvenc költőjének, a 140 esztendeje született Ady Endrének a versei és Buhály József, festő– és grafikusművész, a művekhez készített festményei tagolják hét nagyobb egységre, amelyeken át a jelennek és az utókornak is lényegszerűen nyilatkozik meg Tőkés László emberi példázata. A köszöntők sorában olvasták fel Tófalvi Zoltán „hazulról hazulra” küldött levelét, mivel az ünnepségen nem tudott jelen lenni. A köszöntők sorát, Százvai László tiszteletes, a szolgatárs méltatta, hogy Tőkés László református lelkészként és püspökként is egyházának prominens személyévé vált.

Együtt a cselekvő embertársainkkal

A születésnapi köszöntőket követően Tőkés László a köszöntésekre és méltatásokra adott válaszában, külön kiemelte a kisvárdai polgárok 1989–beli kiállását, s azt az emlékezetes fogadtatást, amit 1990–ben (1990. február 12–én) az itteni református gyülekezet és a lakóközösség részesítette. Megtisztelő szavakkal méltatta az alapítvány létrehozásában résztvevőket. Külön köszöntötte a megjelent, Horkai László nyugalmazott kárpátaljai református püspököt. Megemlékezett szüleiről, harcostársairól, akik a szolgálat és a hivatás egységében erőt adtak munkájához.

–„A közösségépítő és a nemzetvédelem jegyében végzett munkából minden cselekvőképes embertársunknak ki kell venni e részét” – mondta végezetül a püspök, majd az Úr áldását kérte a jelenlévőkre.

– Vincze Péter –
hirdetés