Hogy nyáron se éhezzenek

Több olvasónk érdeklődött a nyári gyermekétkeztetés lehetőségéről. Ez ügyben dr. Kelemen Barnabást, a Megyei Gyámhivatal vezetőjét kerestük meg.

– A gyermekek nyári étkeztetésének állami támogatását azok a települési önkormányzatok igényelhetik, amelyek a július 17-e és augusztus 31-e közötti időszakban vállalják, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, elsősorban 10 év alatti gyermekek számára legalább 30 munkanapig napi egyszeri meleg étkeztetést biztosítanak, ideértve a felmelegíthető ételekről (pl. konzerv) való gondoskodást is – kezdte dr. Kelemen Barnabás. – A települési önkormányzat által nyári étkeztetés céljára igénybe vehető elvi keretösszeg a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők 2005. szeptember, valamint 2005. december havi együttes létszámadataiból számított átlag 20%-a alapján állapítható meg. 


Háromszázhúsz naponta
A támogatást a július 10-ével induló héten utalják az
önkormányzatok részére. A nyári étkeztetés címén igénybe vehető állami
támogatás egy gyermekre jutó napi összege legfeljebb 320 forint, azaz
30 napra számolva 9600 forint lehet.

A jegyző feladata

– A gyermekjóléti szolgálat közreműködésével a települési önkormányzat jegyzőjének feladata felmérni az igényeket, s június 20-ig értesíteni a megyei gyámhivatalt egyrészt arról, hogy a települési önkormányzat milyen arányban kívánja igénybe venni elvi keretösszegét, másrészt, hogy a megyében esetlegesen keletkező maradványra mekkora többletigénye van.

– A  gyámhivatal ezután állapítja meg az egyes települési önkormányzatokat megillető előirányzat összegét. Amennyiben valamelyik települési önkormányzat nem, vagy nem teljes egészében igényli meg elvi keretösszegét, a megyei gyámhivatal a fennmaradó összeget szétosztja a többletigényt bejelentő települési önkormányzatok között – tájékoztatott dr. Kelemen Barnabás.

– Lefler György –
hirdetés