Huszártalálkozóra készülünk

Az egykori vitézek emlékét napjainkban a huszárbandériumok őrzik
Az egykori vitézek emlékét napjainkban a huszárbandériumok őrzik - © Archív fotó: Pusztai Sándor
Nyíregyháza – Nincsen Európában hadszíntér, ahol ne harcolt volna, ne hullatta volna vérét.

„A huszár örököse apáink lovaglásbeli ügyességének. Ha a huszár repül, a szél nem bír utána futni, sír és süvölt szégyenében. A huszár örököse apáink vitéz bátorságának. A huszár tíz ellenséget még kevesell, húsznak ellene vág, félelmet nem ismeri, borral és dicsőséggel él, a halált párnának tekinti, melyben aludni fog, míg a feltámadás trombitája ismét felkölti… A huszár egy gyönyörű virágszál, mely az elhunyt magyar hősök sírjából kelt ki. Óh, huszár, huszár, Te vagy a magyar szeme fénye. Az Isten Téged ünnepnap teremtett.” Ezeket a sorokat Szemere Bertalan 1849-es miniszterelnök írta le egykoron.

Igazi hungarikum

Huszár! Egy magyar szó, amelyet a magyarsággal valaha érintkezett szinte minden más mai nép nyelve átvett. Huszár! Egy magyar jelenség, amely ugyanazt a képet ébreszti fel minden más anyanyelvű népben is. A huszár fogalom, valóban igazi hungarikum. Nincsen Európában hadszíntér, ahol ne harcolt volna, ne hullatta volna vérét. Harcolt uralkodója, legfelsőbb hadura parancsára, sohasem kérdezte, hogy miért, kiért. Megállta a helyét fölényes fegyverzetű ellenséggel szemben is.

Erre a huszárra emlékezünk a nyíregyházi huszártalálkozókon, arra a huszárra, aki egykor a csatatér mindenese volt, arra huszárra, aki az elődöktől örökölt huszárszellem segítségével és bátorításával még a II. világháború poklában, a harckocsik és sorozatvetők, a géppuskák tüzében is megállta helyét, sőt merész lovasrohammal, mint 1941. augusztus 15-én Mihajlovkánál, futásra kényszeríttette ellenfelét. Nem rajta múlott a későbbi kudarc, eljárt felette az idő.

Mi viszont azért vagyunk, hogy ha máskor nem, legalább kétévente emlékezzünk meg a legmagyarabb fegyvernemről, s büszkén emlékezzünk arra is, hogy e fegyvernem, már az 1950-es évek elején, Nyíregyházán fejezte be dicső pályafutását, itt szerelt le az utolsó lovas seregtest.

A huszárhagyományokat ma az egyre szaporodó hagyományőrző huszár­bandériumok viszik tovább. Ők mutatják majd be augusztus 26-án a XV. jubileumi Nyíregyházi Huszártalálkozón mindazt, amit elődeiktől örököltek, s visznek tovább. Szeretettel várunk mindenkit augusztus 26-án, 11 órára az Országzászló térre, a Magyar huszár szobra előtt tartandó díszünnepségünkre, délután fél négyre pedig a ­Sóstói Múzeumfaluba a hagyományos huszárbemutatókra!

– Bene János –
hirdetés