Berceli templomtúra

Berceli templomtúra
Tiszabercel – Csupán 68 éve épült, mégis számos érdekességet rejt a tiszaberceli református templom.

A község legmagasabb pontján áll a református templom, amelynek 26 méter magas tornyából egész Tiszabercelt és a határt is be lehet látni.

Szilágyi Sándor lelkész az augusztus 20-ai istentisztelet előkészületei közepette is szakított időt arra, hogy bemutassa a modern küllemű – s templomléptékben csakugyan fiatal – épületet, elmeséljen néhány epizódot a történetéből.

Egyetlen német katona

– A visszavonuló németek 1944-ben stratégiai jelentőségük miatt a környék összes tornyát felrobbantották. Szántó András – Szántó Zsolt polgármester édesapja – tanúja volt az előkészületeknek, tőle tudjuk, hogy november elsején egyetlen német, egy 18 év körüli, szőke katona oldalkocsis motorral hozta a dinamitot – idézte fel a lelkész az 1436-ban épült régi templom végóráit.

– A katolikus templom tornya kifelé dőlt, ezért helyre lehetett állítani az épületet, míg a reformátusé befelé, így vitte magával a hajót is. Voltak más elképzelések is, de végül 1948-ban a régi helyén és romjaira kezdték el építeni az új templomot, amely 1950-re készült el. Úgy tudjuk, az építőanyag a kompon át, ökrös szekérrel érkezett, nem a tiszaberceli téglagyárból származik.

Az alfától az ómegáig

– Érdekesség a bejárat A, azaz alfa és a szószék ómega alakja, ami egy fontos bibliai tanításra utal, és a bibliai ige – „Boldogok a békességre igyekezők” –, ami felfestve a szószék felett, beégve a mi szívünk felett található.

Az egyhajós, egytornyos templom belseje tágas, világos, s a múlt számos emlékét őrzi. Húsz pad a régi épületből származik, miként az 1890-ben készült úrasztala is. A falakon néhány háromszáz éves terítő és Farkas István Tiszabercelen született püspök portréja látható. Megvan a régi szószék is, amelynek helyreállítása Szilágyi Sándor régi vágya.

A reformáció 500. évfordulóján állított táblán látható a régi templom képe és olvasható a robbantásban elpusztult címeres Bessenyey-emléktábla szövege is.

Pályázati forrásból

Megmaradt a két kripta is: az egyikben – amelybe a 18. század elejétől temetkeztek – mintegy negyven cinkkoporsó van három szinten és négy sorban, a másikat – amelyik valószínűleg a Bessenyey-családé – pályázati forrásból szeretnék feltárni.

– HP –Ibrány.
SZON.HU


hirdetés