Időközi választás lesz vasárnap Kislétán – Íme a jelöltek!

Akt.:
Időközi választás lesz vasárnap Kislétán – Íme a jelöltek!
Kisléta – Időközi polgármester-választást rendeznek május 14-én Kislétán, ugyanis ez év januárjában a Nyíregyházi Törvényszék jogerős ítéletében méltatlannak mondta ki a polgármesteri tisztségre a település korábbi vezetőjét, Madácsi Imrét. A polgármesteri tisztség, illetve a választópolgárok kegyeinek elnyerésére hat jelölt száll harcba vasárnap.

A szavazólapon a sorsolási sorrendnek megfelelően szerepel majd a hat jelölt neve: Demendi István (független), Ujfalusi Béláné (független), Pénzes Sándor Károly ­(független), Esztári Lászlóné (Fidesz), dr. Szabó László (független), Szöllősiné Fitos Éva (Magyar Munkáspárt). A hat polgármesterjelöltet arra kértük, olvasóinknak mu­tassák be terveiket, elképzeléseiket, vázolják fel röviden azt, hogy megválasztásuk esetén mi mindent valósítanának meg a községben. A hat jelölt az összeállításunkban betűrendben követi egymást.

Vasárnap a településen egy szavazókört alakítanak ki, az általános iskola épületében, a szavazók 6 órától 19 óráig adhatják le a voksukat a választás napján. Nincs kampánycsend, de mégis van ­egy-két jogszabály, amit be kell tartani. Ilyen például, hogy a szavazóhelyiség 150 méteres körzetében nem lehet ­kampánytevékenységet folytatni közterületen, valamint a választás napján nem lehet választási nagygyűlést tartani.

Ujfalusi Béláné (független):

– Születésemtől fogva Kislétán élek, itt nevelkedtem, itt mentem férjhez, itt neveltem fel két gyermekemet. Célom, hogy a település lakói megértsék, szeressék, támogassák egymást, legyenek arra büszkék, hogy kislétaiak. Megválasztásom esetén a következő feladatok megoldására helyezném a fő hangsúlyt: a ravatalozó ellátása térfigyelő kamerákkal, az urnatemető kialakítása, a nyugdíjasok számára egészségprogramok és kirándulások szervezése, helyi fizikoterápiás kezelések szervezése, pénzautomata telepítése a községbe, beltéri utak javítása, beltéri járdák építése járdalapokból, a helyi termelői piac kialakítása, az önkormányzati konyha felújítása, a játszótér mielőbbi körbekerítése, teleház létrehozása a fiatalok és a helyi rendezvények számára ingyenes internettel. Célom, hogy a fiatalok itt alapozzák meg jövőjüket. Fontos a sport támogatása, sportrendezvények szervezése, a falu parkosítása, virágosítása.

Szöllősiné Fitos Éva (Magyar Munkáspárt):

– A Munkáspárt az egyetlen baloldali párt, amely a szegények, a kétkezi dolgozó emberek javát akarja. Ahogy a pártom, én sem voltam soha köpönyegforgató, nyíltan vállaltam és vállalom a meggyőződésemet. Talán éppen ezért is voltam megbecsült tanára az evangélikus Kossuth Lajos gimnáziumnak. Pedagógusként becsületességre tanítottam a növendékeimet, anyaként tisztességre neveltem öt gyermekeket. Polgármesterként keresném a lehetőségeket, hogy a község minél jobban ki tudja elégíteni a lakosság szükségleteit. A polgármesteri tisztséget társadalmi munkában végezném, a tiszteletdíjamat a település fejlesztésére ajánlanám fel. A képviselő-testülettel alkotó együttműködésre törekszem majd pártállásra tekintet nélkül. A közmunka helyett állandó munkahelyek teremtését tűzném ki célul, ezért támogatnám a helyi kis- és középvállalkozók munkahelyi beruházásait.

dr. Szabó László (független, nem küldött fényképet):

– Nyírbogátról származom. Egy kis kitérő után jöttem vissza a szülőföldre, s harminc éve dolgozom háziorvosként Kislétán. A gyógyító munkának köszönhetően ismerem a település szinte összes lakóját. Több ciklusban is dolgoztam önkormányzati képviselőként, jelenleg alpolgármester vagyok. Az egyik legfontosabb feladatnak a település működőképességének, pénzügyi likviditásának fenntartását tartom. Fontos továbbá a nagy sebességű internet kiépítése. Az iskola fejlesztésével meg kell akadályozni a diákok elvándorlását. Érdemes lenne olyan tantárgyat bevezetni, amely vonzaná a térség fiataljait is, gondolok például a francia nyelvre. A közművesített, de üres ingatlanokra vállalkozásokat kellene csábítani. A háttérbe szorult kistermelést és kisállattartást fel kellene lendíteni felvásárlással, hitelnyújtással, helyi piac kialakításával. A főteret tudatosan kell felújíttatnunk, s kell egy buszforduló is.

Pénzes Sándor Károly (független):

– Negyvenkét évvel ezelőtt születtem, tősgyökeres kislétai vagyok, a feleségemmel és két gyermekemmel élek. Megválasztásom esetén szeretném a lakosság teljes bevonásával mindenki számára átláthatóan intézni az önkormányzatra háruló feladatokat, illetve segítséget nyújtani azokban a problémákban, melyek nem tartoznak szorosan az önkormányzat feladatai közé. A lehetőségeket kihasználva fontosnak tartom a munkahelyek megőrzését, az új munkahelyek teremtését, a kislétai óvoda és iskola a faluban történő működését, mindkét épület felújítását, korszerűsítését. Az iskolának a sportolási igényeket is szolgálnia kell, ezért fontos egy műfüves focipálya kialakítása. A közbiztonság érdekében szükség van térfigyelő kamerarendszer kiépítésére. Fel kell újítani a balesetveszélyes járdákat, valamint a ravatalozót. Ha elnyerem a bizalmat, bizonyítani szeretném, hogy tudom a közösség érdekeit szolgálni.

Esztári Lászlóné (Fidesz):

– Negyvenhat esztendős szociális-gazdasági szakember vagyok. Egyetemi végzettséggel, szociális szakvizsgával, EU-pályázati szakértő végzettséggel rendelkezem. 2010 óta képviselő-testületi tagként a közéletben aktívan közreműködöm településünk életében. Közvetlenséggel, megbízhatósággal végzem és szeretném továbbra is végezni munkámat. Kisléta az otthonunk, szeretném az itt élő lakosokkal közösen, terveink megvalósításával vonzóbbá tenni, hogy továbbra is itt képzeljék el az életüket. Tősgyökeres kislétaiként jól ismerem a település gondjait, problémáit. Célom a falu fejlődésének elősegítése, egy gazdaságilag önálló, munkahelyteremtő és gondoskodó önkormányzat létrehozása. Sok még a feladat, a megvalósításra váró terv: fontos a település arculatának kialakítása, a járdák és az utak rendbetétele, az infrastrukturális fejlesztés. Mindezt együtt, közös munkával tudjuk elérni.

Demendi István (független):

– Negyven éve élek Kislétán a családommal, a feleségemmel 4 csodálatos gyermeket neveltünk fel. Vállalkozóként tevékenykedem, egyszerre több cég ügyeit tartom a kezemben, ezért is gondolom, hogy alkalmas lennék községünk és közösségünk irányítására is. Számomra a legfontosabb az iskola kérdése. Fegyelemre, rendre van szükség, növelni kell az oktatás színvonalát és megteremteni a tárgyi feltételeket. Úgy kell a községet fejleszteni, hogy a fiatalok itt maradjanak, a vállalkozók ide jöjjenek. Felújításra várnak a járdák, az önkormányzati épületek. Megválasztásom esetén tágabb orvosi ellátást szeretnék megvalósítani, hogy ne kelljen minden apró vizsgálatért akár egy órát is utazni. A munkahelyteremtés érdekében üzemet kell létrehozni pályázatok révén, befektetők bevonásával. Célom továbbá, hogy a sportot fellendítsük Kislétán és újra megszerettessük és megismertessük a fiatalokkal a mozgás örömét.A kommentelés opció, a jó magaviselet kötelező! Moderációs elveinket itt olvashatja .


hirdetés