Időközi választás lesz vasárnap Ópályiban: bemutatkoznak a polgármesterjelöltek

Akt.:
Időközi választás lesz vasárnap Ópályiban: bemutatkoznak a polgármesterjelöltek
Ópályi – Időközi önkormányzati választást rendeznek március 5-én Ópályiban, mert a képviselő-testület feloszlatta önmagát. A szavazópolgárok a polgármester megválasztása mellett voksolnak majd a képviselő-testület hat tagjára is.

A polgármesteri tisztségért hét jelölt indul. A hét jelöltet arra kértük, mutassák be programjukat olvasóinknak, szóljanak terveikről, céljaikról. A szavazólapon a sorsolás szerinti sorrendben szerepelnek, de itt most ábécés sorrendben követik egymást. A képviselő-testület hat helyéért harminchét jelölt száll harcba. Március 5-én a régi és az új óvoda épületében kialakított szavazókörben 6 órától 19 óráig lehet szavazni.

Bazula Sándor (független):

– Községünk egy új korszak előtt áll, a fejlődés, a növekedés évei következhetnek, amennyiben 2017. március 5. napján a szavazásra jogosult választópolgárok polgármesternek választanak meg. Hiszem és tudom, hogy Ópályi jövőjének legnagyobb értéke, hogy képes a folyamatos megújulásra, a pozitív változásokra mindezt úgy, hogy a község hagyományait, múltjának örökségét tiszteletben tartja. Programom megvalósítja mindazt, amely Ópályiban megteremti a jó és tartalmas élet feltételeit. Munkám során kiemelt figyelmet fogok fordítani az idősek és a nehéz életkörülmények között lévők életminőségének javítására. Célom, hogy fellendítsük a sport mellett a kulturális életet is, valamint segítsük a munkanélküli személyeket. Igyekszem minél szorosabb együttműködést kialakítani mind a falu lakóival, mind az egyházakkal, hiszen a segítő szándék kifejezése elengedhetetlen fontosságú annak érdekében, hogy a település erős és hasznos közösségekre építhessen. Bízom benne, hogy ópályi község lakói felelős, tudatos választópolgárként március 5-én megtisztelnek szavazatukkal, és az elérhető célokat kitűző, a versenyképességet megteremtő, szorgalmas és kemény munkával Ópályi föllendülésért igyekvő személyemre voksolnak.

Pásku Károly (Magyar Munkáspárt):

– Csengerben születtem 1961-ben, Porcsalmán lakom. A Munkáspárt az egyetlen baloldali párt, amely a szegények, a munkahelyüket vesztettek, a kétkezű dolgozó emberek javát akarja. Nagyon jól ismerem az Ópályiban élők problémáit. Azt gondolom, hogy nem kell helyi lakosnak lennem ahhoz, hogy a településért, a szegényekért tehessek. Megválasztásom esetén a polgármesteri feladatomat társadalmi megbízatásként kívánom ellátni. A pályázati lehetőségek maximális kihasználásával szebbé, élhetőbbé tehetjük a települést. A képviselő-testülettel alkotó együttműködésre törekednék. A közmunka helyett állandó munkahelyek létesítését szorgalmaznám, ennek érdekében támogatnám a kis- és középvállalkozók munkahelyteremtő beruházásait. Támogatnám a lakosság kulturális és sportolási igényeit, valamint közösségek, civil szervezetek létrehozását.

Minárcsik Brigitta (független):

– Aneszteziológiai szakasszisztensként dolgozom 22 éve. Szívemen viselem az ópályiak helyzetét, szeretnék javítani az életkörülményeiken. Elsősorban munkahelyek létrehozását tervezem, amelyek hosszú távra biztosítanának megélhetést. A START mezőgazdasági közfoglalkoztatás keretében megtermelt zöldség-gyümölcs igazságos szétosztásáról gondoskodnék a rászorulók részére. Fontosnak tartom az egyházak nagyobb támogatását, valamint a kerékpár­út megépítését a Vásárosnamény–Mátészalka útszakaszon. A tervek között szerepel továbbá az önkormányzati utak felújítása, a közbiztonság nagymértékű javítása, ingyenes wifihálózat kialakítása, az egészségügyi hálózati rendszer fejlesztése, bővítése, az idősek otthona ismételt működtetése. Az óvodában és az iskolában szeretném a tárgyi feltételeket javítani, hogy vissza tudjuk csábítani a gyermekeket a falunkba.

Medve László (független):

– „Szolgálat és védelem”! Ezekkel a jelszavakkal indultam el a polgármesteri tisztségért. Nem titok, hogy a jelöltségemet megelőzően rendőrként teljesítettem szolgálatot, így volt alkalmam betekintést nyerni az Ópályiban élők életébe, mindennapi problémáikba, amelyeket részben a magaménak is éreztem. Úgy érzem, itt az idő, hogy az emberekért való tenni akarásomat egy új, és ha lehet ezt mondani, magasabb szinten is gyakorolni tudjam. Az ígéretek helyett a legfontosabb szempont a feladatok maradéktalan végrehajtása, ezért programom is olyan pontokra épül, melyek végrehajtását garantálni tudom. Ezek közé tartozik a közösség építése, az együttélés szabályainak maradéktalan betartatása, a fiatalok itthon maradásának segítése. A célom egy erkölcsi és szakmai elveken alapuló településvezetés létrehozása a településen élő emberek szolgálatában.

Herdon János (független):

– A családom tősgyökeres ópályi származású, én is itt születtem 1958-ban. A polgármesteri tisztségre való jelöltetésemben a szülőfalum iránt érzett felelősség­érzet és a szükségszerűség vezetett, hiszen Ópályi lakosainak többsége változást akar. Számomra ez a tisztség nem önös érdeket, hanem a közösség szolgálatát jelenti. Fontos az idősek felkarolása (a klub újraindítása), a helyi tömeg- és versenysport­élet fellendítése, a rend, a közbiztonság javítása, közterületi felügyelő alkalmazása, az ebrendészeti problémák megoldása, közösségi tér létrehozása, kulturális élet megszervezése, a művelődési ház mindenki számára hozzáférhetővé tétele, kerékpárút építése, és mindennek az alapját képező pénzügyi egyensúly megteremtése. Célom a gazdálkodás rendbetétele, a közösségi élet újjászervezése, a község számára előnyös pályázatok kihasználása. Ópályi legyen az ópályiaké!

Erdélyi Miklós (független):

– Ópályi utóbbi húszéves fejlődése nem választható el a polgármester tevékenységétől. Meghatározó a falu fejlődése szempontjából. A képviselők segíthetik vagy akadályozhatják falufejlesztő munkáját. 1998 óta vagyok polgármester. Ez alatt az idő alatt folyamatosan fejlődött Ópályi. A falu jövőbeni fejődése is meg van alapozva. Beadott pályázatunk van az általános iskola energiatakarékos felújítására, a gyermekorvosi rendelőre, a falumúzeumra és a belvízelvezető rendszer második ütemére. Sajnálatos módon időközi választáson kell újra harcba szállnom a polgármesteri címért. Nem akarok örökké polgármester lenni. Csupán azt kérem Ópályi választópolgáraitól, adják meg nekem azt a két és fél évet, ami még hátravan a 2019-es választásokig, hogy méltóképpen fejezhessem be polgármesteri pályafutásomat. Addig megkeressük azt a fiatalt, aki a jövő polgármestere lehet.

Bazula Sándor (független):

– Községünk egy új korszak előtt áll, a fejlődés, a növekedés évei következhetnek, amennyiben a választópolgárok polgármesternek választanak meg. Hiszem és tudom, hogy Ópályi jövőjének legnagyobb értéke, hogy képes a folyamatos megújulásra, a pozitív változásokra úgy, hogy a község hagyományait, múltjának örökségét tiszteletben tartja. Programom célja megteremteni Ópályiban a tartalmas élet feltételeit. Kiemelt figyelmet fordítanék az idősek és a nehéz életkörülmények között lévők életminőségének javítására. Célom a sport mellett a kulturális élet fellendítése, a munkanélküliek segítése. Szorosabb együttműködésre törekednék mind a falu lakóival, mind az egyházakkal, hogy erős és hasznos közösségekre építhessünk. Bízom benne, hogy Ópályi lakói megtisztelnek szavazatukkal, és az elérhető célokat kitűző, a versenyképességet megteremtő személyemre voksolnak.

KM
hirdetés