Illetékesség, változó hatáskör

Nyíregyháza – Az országos hatáskörű szervekkel szemben kezdeményezett perekben a Fővárosi Törvényszék járhat el.

Nemcsak a Polgári perrendtartás újul meg jövőre, hanem január 1-jén lép hatályba a Közigazgatási perrendtartásról (Kp.) szóló törvény is.

A korábban indult eljárások a régi perrend szerint folytatódnak és fejeződnek be.” Sterné dr. Deák Andrea

– Alapvető változás, hogy a közigazgatási perek jelentős részében nyolc közigazgatási és munkaügyi bíróság lesz illetékes – mondta Sterné dr. Deák Andrea. – A Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság hatáskörébe azok a közigazgatási perek és egyéb közigazgatási bírósági eljárások tartoznak majd, amelyek elsőfokú elbírálását a törvény nem utalja a Fővárosi Törvényszék vagy a Kúria hatáskörébe. A Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság továbbra is illetékes a társadalombiztosítási, szociális vagy gyermekvédelmi ellátással, állami foglalkoztatási szerv által nyújtott ellátással vagy támogatással, közigazgatási szerződéssel vagy közszolgálati jogviszonnyal (amennyiben a munkavégzés helye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) kapcsolatos perekben.

A Kp. hatálybalépésével egyidejűleg hatásköri módosítás miatt bizonyos ügyekben csak a Fővárosi Törvényszék járhat el első fokon. Ezek jellemzően az országos hatáskörű szervekkel szemben kezdeményezett perek. További változás, hogy az új jogszabály alapján folyó közigazgatási perben hozott határozatok kizárólagos fellebbezési fóruma a Fővárosi Törvényszék lesz.

– A közigazgatási perek új szabályait a január 1-jétől induló új közigazgatási perekben kell alkalmazni. A korábban indult eljárások azonban még a régi perrend szerint folytatódnak és fejeződnek be – tette hozzá Sterné dr. Deák Andrea. A Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság változatlanul a Nyíregyháza, Toldi u. 1. szám alatti ügyfélszolgálati irodájában fogadja ügyfeleit.

KM
hirdetés