Imával az országért

Mérk, Bátorliget – A zarándokok Esztergomból indultak, és a végállomásuk Szeged.

Az elmúlt napokban két „különleges” férfit lehetett látni megyénk több településén, illetve a falvakat összekötő utakon, amint fáradhatatlanul haladtak céljuk felé az apostolok lován.A mellükön lévő feszület, a magasba emelt zászló és a Maria Rosa szobor minden idegen számára egyértelművé tette, hogy egy egyházi zarándoklat résztvevőiről van szó. Olykor-olykor kísérők is csatlakoztak hozzájuk, hogy biztassák őket a küldetésük sikeres végrehajtásában.

A külsőségekben is felvállaltuk a kereszténységünket.” Kiss Zoltán

Az unokák boldogsága

– A Jerikó nevet viselő zarándoklatot 2014-től évenként megrendezzük a magyar nemzet lelki és erkölcsi megújulásáért, az Istennel és egymással való kiengesztelődésért, megbékélésért – mondta el érdeklődésünkre telefonon Mérkhez közeledve Kiss Zoltán, a zarándoklat főszervezője és résztvevője.

A társával, Medveczky Gáborral augusztus 15-én indultak el Esztergomból, hogy hazánk keleti felének a településeit érintve szeptember 30-án a szegedi végállomásra érkezzenek. Egy másik csoport a felesége, Kissné Rózsa Mária vezetésével Esztergomból nyugat-magyarországi zarándoklatra indult, hogy majd szeptember utolsó napjára ők is odaérkezhessenek a dél-alföldi városba, ahol hálaadó szentmisével fejeződik be a program.

– Zarándoklunk és imádkozunk továbbá azért is, hogy hazánk megszabaduljon a lelki sebektől, a megaláztatásoktól. Imádkozunk továbbá a családok széthullása, az abortusz, a káromkodások, a félrelépések, a különböző bűnök ellen, s imádkozunk gyermekeink és unokáink boldogságáért is. – Aki nyitott szemmel jár a világban, tisztán látja a fölénk tornyosuló, bennünket fenyegető veszélyeket és azt, hogy mennyire indokolt és fontos imahadjáratba kezdeni nemzetünkért – folytatta Kiss Zoltán. – A Jerikó nevet azért választottuk a zarándoklatunknak, mert itt dőltek le Isten akaratára, de a választott nép hitére és engedelmességére a pogány Jerikó falai.

– Külsőségekben is felvállaltuk kereszténységünket. Bár féltem a kicsúfolástól, a kinevetéstől, de mindenhol tisztelettel fogadtak bennünket. Mi nem szólítunk meg senkit sem, nem kényszerítjük senkire sem gondolatainkat, de ha odajönnek az emberek hozzánk beszélgetni, érdeklődni, akkor készségesen választ adunk minden kérdésükre – tette hozzá a zarándoklat vezetője.

KM-MML
hirdetés