In memoriam Nagy Károly (1931-2019)

In memoriam Nagy Károly (1931-2019)
Nyíregyháza – Az ész tudja, hogy aki egyszer megszületik, az el is távozik, a szív azonban hadakozik, a végsőkig kitart a földi lét mellett. Különösen nehéz szívvel vesszük tudomásul a halálhírt tavasszal, amikor a természet éledezik és minden új erőre kap. Nagy Károlynak, mindenki Karcsi bácsijának elfogyott az ereje, és szeretett gyermekei gondoskodó, óvó kezei között 2019. március 27-én visszaadta lelkét teremtőjének.


Tarpán született, földműves család első gyermekeként. Iskoláit szülőfalujában kezdte, gimnáziumi tanulmányait Beregszászon és Nyíregyházán végezte. A kuláklistára került szülei miatt nem vették fel egyetemre. Matematika-kémia szakos tanári diplomáját Egerben, egyetemi oklevelét pedig Debrecenben, az egyetem bölcsésztudományi karán szerezte meg.

Pedagóguspályáját Komádi nagyközségben kezdte meg, ahol 1956 októberében megválasztották a Petőfi-kör elnökének és a forradalmi bizottság tagjának. A forradalom leverését követő megtorlásoknak ő is áldozatul esett, előbb Budapesten, majd Nyíregyházán két éven keresztül bujkált a karhatalmisták elől, közben kőműves segédmunkásként kereste a kenyerét. Koholt vádak alapján a tököli internálótáborban nyolc hónapot, abból három hónapot magánzárkában töltött. Az 1956-os emlékérmet, „A hazáért és szabadságért” kitüntetést 1991. október 23-án vehette át.

1960-ban nősült Ibrányban, ahol tanárként, községi könyvtárosként dolgozott és itt lett alapító tagja a gimnáziumnak is. 1963-ban került Nyíregyházára a megyei könyvtár olvasószolgálatának vezetőjeként, 1966-ban a kémia tantárgy megyei vezető szakfelügyelője lett. 1970-ben a Bessenyei György Tanárképző Főiskola Tanulmányi Osztályának vezetésével bízták meg, 1973-tól a kollégium első igazgatójaként végezte feladatait. 1976-ban – az ’56-os múltja miatt – politikai nyomásra, a hallgatók tüntetése ellenére menesztették az igazgatói állásából. 1976 őszétől ismét szakfelügyelőként dolgozott és a jelenlegi Arany János Gimnáziumban, Általános Iskolában tanított kémiát. Időközben főiskolai címzetes docens címet kapott. 1992-ben ment nyugdíjba, de 2005-ig folyamatosan dolgozott különböző oktatási intézményekben óraadóként.

A 2005-ben alakult Sóstó-Sóstóhegyi Igrice Egyesület alapítója és kiemelkedően aktív tagja lett. 1990-2010 között a Fidesz delegáltjaként került a Közgyűlés Oktatási Bizottságába. 1990-től pártoló, majd rendes tagként segítette a Fidesz munkáját. 2006-2010 között Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 7. számú választókerületének megválasztott önkormányzati képviselője lett. Képviselői munkáját nagy odaadással és lelkiismerettel végezte. 2011. augusztus 20-án Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Inczédy György Életműdíj elismerésben részesítette.

Kedves Karcsi bácsi! Tanácsaid, szívből jövő szavaid, kedves gesztusaid hiányozni fognak. Emlékedet örökké megőrizzük és ígérjük, hogy szellemiségedet ápolva továbbadjuk azokat a következő nemzedék számára.

Végső búcsút 2019. április 5-én (pénteken) 14 órától a sóstóhegyi temetőben veszünk tőle.

– A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség Nyíregyházi Városi Szervezete nevében: Halkóné dr. Rudolf Éva elnök –
hirdetés