Indul a szennyvízprogram II. üteme Kisvárdán

Indul a szennyvízprogram II. üteme Kisvárdán

Kisvárda – Kisvárda város
természeti értékeinek védelme,
a szennyvízelvezetés,
közműszolgáltatás
javítása, melynek eszközei a
meglévő csatornahálózat
bővítése, a szükséges
rekonstrukciók elvégzése.


Az elmúlt héten, pénteken
–november 20–án– tartotta meg
soron következő ülését, az
önkormányzati
képviselőtestület. A
meghívóban szereplő 15 napirenddel
szemben, –mivel hat új napirend lett
felvéve– több mint húsz
napirendet tárgyaltak meg a
képviselők. A napirendek
megtárgyalása előtt Dr.
Szép Béla

országgyűlési képviselő
tette a város, s elsősorban a
lakosság számára a legnagyobb
jelentőségű bejelentést.


Aki tájékoztatta a
képviselőket s az ülésen
megjelenteket, hogy a város
szennyvízcsatornázásának
II. ütemére benyújtott
pályázatát 732 millió
forintos költségi összeggel
elfogadták. A nyert pályázat
támogatási összege 580 millió
forint. A város
önkormányzatának közel 106
millió, míg a lakosságnak mintegy
46 millió forinttal kell
hozzájárulni.

Minden utcában kiépül


– A városban az eddigi
csatornázatlan területein, utcáin
– mondta
tájékoztatójában Nagy
Timea
beruházási
ügyintéző –
kiépülnek a gyűjtőrendszerek,
nyomóvezetékek és a
hozzátartozó átemelők,
valamint fel lesznek újítva az
elhasználódott csatornaszakaszok
és átemelők. A meglévő
és az új átemelők mindegyike
integrálódik a távfelügyeleti
rendszerbe. Az átemelőkre szerelendő
biofilter a sűrűn lakott városi
környezetben megakadályozza a
szagterhelést.

Tisztább környezet


A továbbiakban megtudtuk, hogy a
szennyvíztelep jelenlegi
technológiája alkalmas a szennyvíz
előírt
határértékére való
tisztításra, teljes tápanyag
eltávolítására. A telep
jelenleg alulterhelt, így a fejlesztés
következtében előálló
megnövekedett terhelés nem okoz gondot. A
beruházás megvalósulása
hozzájárul a
szennyvíztisztítási
tevékenység környezetre ható
hatásainak
minimalizálásához és a
környezetszennyezés
megelőzéséhez és ez
által biztosítja a környezet
védelmét.


A településen 13.785 méter
gravitációs csatorna, 845 méter
nyomóvezeték, valamint 8054 méter
bekötővezeték épül meg,
mely 1164 bekötést jelent. A Kossuth
és a Csillag utcában közel
négyszáz méteren végzik el
a csatorna rekonstrukciót. Új
átemelők, távfelügyeletbe
való bevonás, biofilterek
felszerelése valamint két
meglévő átemelő
gépészeti rekonstrukciója is a
beruházás része.

Tavasszal kezdődnek a munkálatok


– Az elvégzett munkálatokkal a
házi bekötések száma
4396–ól 5513–rá emelkedik, a
csatornahálózat hossza 45.344
méterről, 59.130 méterre nő, a
nyomóvezetékek hossza pedig 2122
méterről 2970 méterre
növekszik. A körzeti átemelők
száma 14–dől húszra emelkedik.
A beruházás 2010 tavaszán
kezdődik, s bízunk abban, hogy két
éven belül, a tervek szerint
–2011.12.31. – befejezést nyer
– mondta befejezésül Nagy
Tímea
beruházási
ügyintéző.


– Vincze Péter –
hirdetés