Ingyen képzés kisvállalkozóknak

Nyíregyháza – A régióban működő mikro- és kisvállalkozások munkatársai számára az alkalmazkodóképességük fejlesztését, a vállalkozások közti együttműködés elősegítését, valamint a vállalatokon belül az EU támogatási rendszer követelményeinek megfelelő projektszemlélet meghonosodát célzó térítésmentes, akkreditált képzéseket indít, várhatóan május-júniusban a Nyíregyházi Főiskola Képzési és Továbbképzési Intézete.

Elsődleges célcsoport: egyéni vállalkozók, jogi személyiségű gazdasági társaságok, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, szövetkezetek munkatársai. A vállalkozásnál korlátlan számú vezető illetve alkalmazott részesülhet egyenként maximum 1 féle képzésben. A vissza nem térítendő támogatás tartalmazza a képzés díját, a képzéshez szükséges tananyagokat, tankönyveket, jegyzeteket és a vizsgadíjat. Mindezeken felül – amennyiben a képzés helyszíne nem a jelentkező lakóhelyén van – lehetőség van az utazási költségek megtérítésére is.

A projekt keretében az alábbi képzések kerülnek megvalósításra: Cégvezetés, projektmenedzsment (66 óra ), Gazdasági és vállalkozási ismeretek (72 óra), Sales (Értékesítési ismeretek) (67 óra), Gyakorlati EU ismeretek munkavállalóknak (116 óra).

A projekt keretében azon munkavállalók képzése valósulhat meg, akik: a képzés időtartama alatt határozatlan, vagy legalább a képzés befejezéséig tartó határozott idejű munkaviszonyról szóló szerződéssel vagy megbízással rendelkeznek, vagy a képzés időtartama alatt a mikro- vagy kisvállalkozással ösztöndíjas foglalkoztatási, bedolgozói, megbízási, segítő családtag jogviszonyban vannak, továbbá a gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban részesülő, a vállalkozással jogviszonyban lévő személyek, vezető tisztségviselő határozott idejű munkaviszony esetén, ha a megbízás időtartama a pályázat benyújtásakor még további 2 évre szól, tulajdonosok, résztulajdonosok, amennyiben a képzés időszaka alatt munkavállalók is. Jelentkezés feltétele: jelentkezési (igényfelmérő) lap kitöltése, érettségi bizonyítvány, (vállalkozói) munkajogviszony igazolás.
hirdetés