Ismét Konfirmandus nap Nyírbátorban

Ismét Konfirmandus nap Nyírbátorban
Nyírbátor – A Nyírségi Református Egyházmegye idén is megtartotta Konfirmandus találkozóját Nyírbátorban. A konfirmáció előtt álló fiatalok egy napra találkozhattak azokkal a társaikkal, akik szintén májusban tesznek majd fogadalmat. Közel 33 egyházközségből, több mint 400 vendég érkezett lelkészeik és hitoktatóik kíséretében. A jeles eseménynek immáron hatodik éve a nyírbátori Báthory Anna Református Általános Iskola adott ismét otthont.

Az egyházi élettel, a vallással való ismerkedés és a konfirmálás ideje alatt szerzett tapasztalatok még jobban bővíthetik, szélesíthetik a diákok tudását. Egy remek ifjúsági program ez, amely minden évben nagyszerű csapatépítés a fiataloknak. Ahol lehetőségük van arra is, hogy a megye különböző településeiről érkező diákok minél jobban megismerhessék egymást.

A nap arra is kiváló alkalom, hogy a tanulók megtapasztalják, milyen érzés a református közösséghez, a gyülekezethez tartozni és milyen felemelő érzés ennyien megjelenni ezen a találkozón. Közösen megélhetik azt is, milyen fontos a hit, a gyülekezet és a vallási közösséghez való tartozás.

A rendezvény a Nyírbátori Református Templomban közös énekléssel indult a helyi gyülekezet ifjúsági zenekarával. Majd dr. Gaál Sándor, a Tiszántúli Református Egyházkerület Nyírségi Egyházmegyéjének esperese köszöntötte az egybegyűlteket. A közös Áhítat Németh Nikoletta, segédlelkész vezetésével folytatódott, aki az alap igét hirdette a megjelenteknek. „Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz.” (Róma 10:9) Azután a közel 500 ember együtt sétált át a református általános iskolába. Ott megannyi színes program, közös éneklés és játék, vetélkedő várta az ifiseket. A lelkes nebulók meghallgatták a Gál Álmos debreceni fazekas bizonyságtételét és felesége Gál-Győri Márta lelkész énekes szolgálatát.

A diákok Bodnár Máté ifjúsági lelkész irányításával egy érdekes vetélkedőn vehettek részt. A játék vezetője előzetesen bekért minden jelenlévő tiszteletestől egy személyes információt. A fiatalok pedig csapatokká alakultak és ki kellett találniuk vajon kiről szól a történet. Volt olyan lelkipásztor, aki színházi kellékesként kezdte pályafutását vagy olyan is megtörtént, hogy valaki átélt egy hurrikánt… Nagyon izgalmas, mókás közös mérkőzés volt a kamaszoknak.

Napközben a mátészalkai ifjúsági zenekar ifis csapata szolgált énekkel és pantomim játékkal. Útravalónak pedig az Életem Ifisként című bizonyságtételét kapták a vendégek. A nap énekléssel és közös imádsággal ért véget, ahol záró gondolatként Koós Lóránd, Veres Péter üzenetét hirdette a fiataloknak.

A találkozó mindenki számára örömteli volt, hiszen a megye konfirmandusai nemcsak lélekben, hanem számos élménnyel és bizonyságtétellel a szívükben búcsúzhattak el társaiktól. Emlékként egy kulcstartót kapott mindenki ajándékba a nap gondolatával.

– Pótor Melinda –
hirdetés