Új szárnnyal bővült az Egressy

Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozásával hazánkban is megnyíltak a források, a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai útján.

Mezőcsát 

A Magyar Terület – és Regionális Fejlesztési Hivatal – Regionális Fejlesztés Operatív Program (ROP) Irányító Hatósága 2004. februárjában megjelentette pályázati kiírásait, többek között a ROP 2.3. intézkedést, Óvodák és alapfokú nevelési – oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése címmel. Mezőcsát Város Önkormányzatának képviselő testülete már régóta tervezte az Általános Iskola bővítését, a tervek rendelkezésre álltak, csak a szükséges források hiányoztak.

Mezőcsát lakónépessége megközelítőleg 6800 fő, ebből a roma lakosok aránya közel 30 százalék. Az általános iskola tanulói létszáma 569 fő. A diákok 29,3 százaléka roma , 71, 8 százaléka hátrányos helyzetű családból származik.

Több telephelyen

Korábban az általános iskola két különböző telephelyen működött. Az iskola székhelyén 521 diák oktatása folyt 24 tanteremben, melyből 8 szükségtanterem volt. Az eltérő tantervű oktatás a város egy másik pontján szintén szükségtanteremben zajlott, ahol 38 enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos gyermek nevelése – oktatása valósult meg.

A pályázat 2006. március 16 – án került beadásra az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökséghez, címe: A mezőcsáti Egressy Béni Általános és Alapfokú Művészeti Iskola bővítése az esélyegyenlőség biztosításának jegyében. A projekt teljes költségvetése 229.3 millió forint volt, melynek 95 százalékát biztosította a pályázat. Futamideje 2004 december 21 – től 2006 június 30 – ig volt megjelölve.

Színvonalas műhelymunka

A pályázat koordinátora Kovács Mihály a többcélú kistérségi társulás irodavezetője mondja: ” A pályázat fő célja volt, hogy az iskola tanulói és dolgozói egy telephelyre kerüljenek. A beruházás megvalósulásával megteremtődött az integrált oktatás infrastrukturális feltétele és a pedagógusok műhelymunkája is színvonalasabbá válhat. Az integrált oktatás bevezetésével az általános iskola tanulói számára esélyegyenlőséget biztosítottak, csökkentve a hátrányos helyzetű diákok megkülönböztetését, segítve felzárkóztatásukat.”

Technika fejlesztés

A számítástechnika terem és a nyelvi labor kialakításával, az informatika és a nyelvi oktatás korszerűsítésével lehetőséget teremtettek arra, hogy a hátrányos helyzetű tanulók a középiskolai felvétel során egyre nagyobb eséllyel induljanak. A közös programok, iskolai események kultúrált megrendezéséhez megfelelő hely – aula – került kialakításra.

Arnóth János polgármester, a társulás vezetője elmondta: ” Ezáltal egymás közelében lesz az ép és fogyatékos gyermek, megtanulják elfogadni a másságot és segíteni egymást.” Megtörtént az iskola épületeinek teljes akadálymentesítése annak érdekében, hogy a fogyatékos tanulók is igénybe tudják venni az intézmény szolgáltatásait.

PGy
hirdetés