Jegyzők klubja

Jegyzők klubja
Ajak – Tisztújító közgyűlést tartott Ajakon a Kultúra Házában a napokban a Kisvárda és Térsége Jegyzői Klub (KJK). A civil szervezetek működéséről és támogatásról szóló 2011. évi CLXXV. törvény számos ponton változást hozott a civil szervezetek működése terén, ezért a KJK alapszabályát is felül kellett vizsgálni, s a tagok egy újat fogadtak el.


Az idén lejárt a 2011-ben négy évre megválasztott elnökség mandátuma. A közgyűlés öt évre megválasztotta az egyesület új ügyvezető szerveit: az elnökséget és felügyelő bizottságot. Az elnökség az új szabályok alapján a korábbi hat fő helyett három főre csökkent. Az új elnökség tagjai – akik egyben régi elnökségi tagok is voltak – Balázsné Keller Olga, dr. Dolhai Edina és dr. Szép Béláné lettek. Az elnökség a tagjai közül elnökének Balázsné Keller Olgát, elnökhelyettesének dr. Dolhai Edinát választotta meg. A közgyűlés három fős felügyelő bizottságot is választott Belinszky Béla, dr. Szép Béla és Törökné dr. Nagy Írén személyében, a bizottság elnöke dr. Szép Béla lett.

Balázsné Keller Olga elnök a megválasztott tisztségviselők nevében megígérte, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy a jegyzői szakmai szervezet a jövőben is hatékonyan lássa el kitűzött céljait és feladatait.

– KM-ML –
hirdetés