Jelentős természeti értékekre bukkantak

Kései szegfű
Kései szegfű - © Fotó: Szigetvári Csaba
Szabolcs-Szatmár-Bereg – Különösen ritka növényfajokat fedeztek fel megyénkben a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai.

Az idén tavasszal újabb alapos kutatómunka indult az európai közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek állapotának, elterjedésének pontosabb megismerésére. Az országos projektben („A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai szintű megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok”) a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (HNPI) konzorciumi partnerként vesz részt, munkatársai felelősek a botanikai és zoológiai kutatásokért.

Jelentős populáció

A botanikai felmérések már a terepmunka első hónapjában a várakozásokat felülmúló eredményekkel jártak. A nyírségi tájegységben három olyan védett, illetve fokozottan védett növényfaj eddig ismeretlen állományai kerültek elő, melyek az igazgatóság területén különösen ritkának számítanak – adta hírül honlapján a HNPI.

A homoki nőszirom védett, európai közösségi jelentőségű, Kárpát-medencei bennszülött növényfajunk, homoki és sziklagyepekben él. Hazánkban fő elterjedési területe a Duna–Tisza köze és a Dunántúli-középhegység. A Tiszától keletre csupán a Nyírségben fordul elő, de itt is rendkívül visszaszorult. Ismert állományai a dél-nyírségi tájegység néhány pontjára korlátozódtak egészen mostanáig, 2017 tavaszán viszont eddig rejtve maradt populációt találtak munkatársaink Ófehértó közelében, egy hajdani homoki szőlő szépen helyreállt homokpusztagyepjében. A növény itteni állománya több mint száz virágzó tövet számlál, ami a már ismert dél-nyírségi populációkkal összevetve is jelentős.

Fokozottan védett

A magyar kökörcsin ugyancsak európai közösségi jelentőségű, hazánkban fokozottan védett, Kárpát-medencei bennszülött növényfaj. Világállományának túlnyomó része Magyarországon, itt pedig kizárólag a Nyírségben él, homoki gyepekben és nyílt homoki tölgyesek tisztásain. A tájegység északi felében kipusztult fajként tartották nyilván, ezért is jelentős a májusi felfedezés. A magyar kökörcsinnek egy kicsiny, pár tövet számláló populációjára bukkantak munkatársaink Geszteréd külterületén, egy szép állapotban megmaradt – egykor részben szőlőként művelt – homokpusztagyepben.

A kései szegfű védett, bennszülött növényfajunk, hazánk homokpusztagyepjein fordul elő. Elterjedésének súlypontja a Duna–Tisza közére esik. A Nyírségben ennek a növények – illetve közeli, hozzá nagyon hasonló rokonának, a balti szegfűnek – ezidáig alig néhány előfordulását ismertük. A mostani kutatások egy meglehetősen nagy – akár tízezer tövet is számláló – populációra derítettek fényt Geszteréd külterületén.

Kockázatok, feladatok

A fenti növényfajok most megtalált állományai nem védett vagy egyéb kiemelt természetvédelmi oltalom alá eső területeken élnek. Élőhelyük megszűnése, átalakítása valós kockázatot jelent, ezért megóvásuk a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság számára újabb feladatot jelent – olvasható dr. Szigetvári Csaba legfrissebb felfedezéseket bemutató cikkében.

KM
hirdetés