Jogerősen enyhítették a miskolci fészekrakós csalók büntetését

Akt.:
Jogerősen enyhítették a miskolci fészekrakós csalók büntetését
Jogerősen enyhítették a miskolci fészekrakós csalók büntetését
Debrecen, Miskolc – Más minősítést kapott az ügy és az idő múlása is enyhítő körülménynek számított.

A Debreceni Ítélőtábla Dr. Elek Balázs vezette tanácsa a fellebbezéssel érintett vádlottak többségénél megváltoztatta a cselekmények minősítését a miskolci fészekrakó perben: bűnszövetségben elkövetett csalás, költségvetési csalás bűntette, társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással visszaélés vétsége és hamis magánokirat felhasználásának vétségében mondta ki bűnösségüket.

Enyhítő körülmények

Erre és az idő múlására tekintettel az ítélőtábla enyhítette a vádlottak büntetését. Az első rendű vádlott szabadságvesztését és közügyektől eltiltását is 4 évre, a másodrendű vádlott esetében 3 évre, a harmadrendű vádlott esetében 2 év 6 hónapra enyhítette. A negyedrendű vádlottat 3 év börtönbüntetésre és 3 közügyektől eltiltásra ítélte. Az ötödrendű vádlottat 2 év börtönbüntetésre ítélte, melynek végrehajtását 3 évre felfüggesztette és a közügyektől eltiltását mellőzte. A hatodrendű vádlott börtönbüntetését 2 évre, közügyektől eltiltását 3 évre enyhítette. A hetedrendű vádlottat 1 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélte, melynek végrehajtását 3 évre felfüggesztette és mellőzte a közügyektől eltiltását. 9 vádlottat az ítélőtábla megrovásban részesített. Egyebekben helybenhagyta az elsőfokú ítéletet.

Az eredeti ítélet

Az első fokon eljárt Miskolci Törvényszék 2015 decemberében dr. B.M. és 277 társa ellen gazdálkodó szervezet önálló intézkedésre jogosult dolgozója által bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett vesztegetés bűntette és más bűncselekmények miatt indult büntető ügyben hozott ítéletet. A törvényszék az első rendű vádlottat 7 év börtönbüntetésre, 7 év közügyektől eltiltásra és 10 év ügyvédi foglalkozástól eltiltásra, a másod- és harmadrendű vádlottat 6 év börtönbüntetésre, 6 év közügyektől eltiltásra, a negyedrendű vádlottat 6 év börtönbüntetésre, 6 év közügyektől eltiltásra, 10 év pénzintézeti, ügyintézői foglalkozástól eltiltásra, az ötödrendű vádlottat 4 év börtönbüntetésre, 4 év közügyektől eltiltásra, 10 év ingatlanértékbecslői foglalkozástól eltiltásra, a hatodrendű vádlottat 4 év szabadságvesztésre, 4 év közügyektől eltiltásra, a hetedrendű vádlottat 2 év 6 hónap börtönbüntetésre, 3 év közügyektől eltiltásra, vádlottat 7 év börtönbüntetésre, 7 év közügyektől eltiltásra ítélte.

Vagyonelkobzás

A törvényszék az első rendű vádlottal szemben 26 040 000 forint, a harmadrendű vádlottal szemben 12 900 000 forint, a negyedrendű vádlottal szemben 3 780 000 forint, az ötödrendű vádlottal szemben 960 000 forint, a hatodrendű vádlottal szemben 1 800 000 forint, valamint a kétszáznyolcvanötöd rendű vádlottal szemben 20 700 000 forint erejéig vagyonelkobzást is elrendelt. A törvényszék a hitelfelvevői minőségben eljáró 161 vádlottat csalás, költségvetési csalás bűntette, folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználása vétsége miatt 6 hónapig, 8 hónapig, illetve 1 évig terjedő felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte a vádlottak által megvalósított cselekményektől függően. Az ügyletekben eladói minőségben résztvevő 82 vádlottat a bíróság megrovásban részesítette, míg a hamis munkáltatói igazolást kiállító 20 vádlott felfüggesztett szabadságvesztést, pénzbüntetést, illetve közérdekű munkát kapott. A törvényszék 11 vádlottat bizonyítottság hiányában felmentett az ellenük felhozott vádak alól, valamint 6 vádlottal szemben megszüntette a büntetőeljárást az időközben bekövetkezett haláluk miatt. Az ügyész a 8 fő vádlott esetében súlyosításért és a cselekmény bűnszervezetben való elkövetésének megállapításáért fellebbezett. A vádlottak és védőik enyhítésért fellebbeztek. 23 vádlott és védője az ítéletet tudomásul vette.

Visszaéltek vele

A vádlottak a „fészekrakó” hitel biztosította lehetőségeket kihasználva, és azzal visszaélve ingatlanokat vásároltak és értékesítettek, illetve közreműködtek az adásvételi szerződések megkötése, és a hitelfelvételek során. Az ügy 8 fő vádlottja között szerepelt ügyvéd, az OTP lakossági hitelosztályának csoportvezetője, aki a hitelkérelmek engedélyezését végezte, ingatlanértékbecslő, a hitelügyintézés technikai lebonyolítását végző személyek, valamint 2 felhajtó is, akik egyrészt eladásra kínált ingatlanokat, másrészt olyan, többgyermekes családokat kutattak fel, akik jogosultak voltak fészekrakó hitelre. A további vádlottak hitelfelvevők, eladók, valamint hamis munkáltatói igazolást kiállító személyek voltak.

Összejátszottak

A 8 fő vádlott által elkövetett csalássorozat úgy valósult meg, hogy az ingatlanok értékesítése során az adásvételi szerződésben az eladóknak ténylegesen átadott vételárnál magasabb összeget tüntettek fel, és az így elért különbözetet osztották szét egymás között. Az ingatlanok vételára részben „fészekrakó” hitelből, részben pedig a fiatalok otthonteremtési támogatásából tevődött össze. A felhajtó személyek egy ingatlanértékbecslővel is megállapodtak, aki az ingatlanok forgalmi értékét minden esetben az adásvételi szerződésben megjelölt összegben állapította meg. Az eladókat szintén a felhajtók győzték meg arról, hogy az adásvételi szerződésbe a valós vételártól magasabb, az otthonteremtési támogatás összegével megemelt vételár kerüljön. Amennyiben pedig ehhez az eladók nem járultak hozzá, úgy kettős értékesítés történt, az ingatlant először egy, a vádlottak által ismert „stroman” vette meg, majd az ingatlant továbbértékesítették a hitelfelvevő részére, természetesen már magasabb vételáron. A felhajtók által felkutatott hitelfelvevők általában két-három gyermekes, jövedelemmel, munkaviszonnyal nem rendelkező, mélyszegénységben élő családok voltak, akiknek kizárólag az volt a fontos, hogy „ingyen lakáshoz jussanak”. A fő vádlottak ezt kihasználva valótlan tartalmú adásvételi szerződéssel és hamis munkáltatói igazolással együtt nyújtották be a hitelkérelmeket a pénzintézethez. A hitelügyintézés során pedig a „beépített” pénzintézeti személy működött közre a hitelkérelmek gyors, gördülékeny elbírálásában. A hitelfolyósítást követően először az eladók kapták meg a valós vételárat, az ezt meghaladó különbözetet pedig a fő vádlottak osztották szét egymás között.

Szaniszló Bálint


Az avasi lakótelep volt az egyik fő célpont - illusztráció
Miskolc - Újabb miskolci fészekrakó ügyben született jogerős ítélet a Miskolci Törvényszéken. Jó tíz esztendővel ezelőtt „volt divatban”, hogy döntően az avasi lakótelepen lakásvásárláshoz nagyon sok esetben jogosulatlanul vettek igénybe állami támogatásokat, az úgynevezett „fészekrakó” program k...

Lassan egy éve történt: az elsőfokú ítélet kihirdetése
Miskolc - A majdnem háromszáz elítélt közül ötnek még nem tudták kézbesíteni a határozatot. A Miskolci Törvényszék dr. Péter Zoltán büntetőbíró által vezetett tanácsa előtt csaknem fél évtizede indult el a „miskolci fészekrakó per” néven ismert büntetőeljárás dr. B. M. és 277 társa ellen – a hiva...
hirdetés