Jogorvoslat kontra közbeszerzés Nyíregyházán

Nyíregyháza – Két párhuzamosan vitt cselekvési program a szennyvízberuházás folytatásáért.

Mindjárt két útra is rálépett a nyíregyházi önkormányzat a nyíregyházi szennyvízprogram továbbvitelének érdekében, miután ez év májusában a Közbeszerzési Döntőbizottság negyedik alkalommal is megsemmisítette a városnak a csatornahálózati munkák kivitelezőjének kiválasztására vonatkozó lezáró döntését. Egyfelől – amint erről a sajtóból is értesülhettek – közigazgatási pert kezdeményezett a Közbeszerzési Döntőbizottság jogértelmezésével szemben, másfelől előkészítette, s megindította az új közbeszerzési eljárást.

– A város – 2009. július 17-én, október 26-án, 2010. január 20-án, és március 29-én – négy alkalommal is nyertest hirdetett, csakhogy az ellenérdekelt ajánlattevők valamelyike rendre jogsértőnek ítélte a lezáró döntéseket, és a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz fordult jogorvoslatért, ami végül oda vezetett, hogy egyetlen állva maradt pályázó, azaz érvényes ajánlat se maradt – mondta az előzményekről Matyasovszki József, PR- és kommunikációs szakértő.

Az önkormányzat az első három döntést követően, s a kivitelezés mihamarabbi indítása érdekében igyekezett a határozatokban foglaltakat figyelembe véve újabb és újabb eredményt hirdetni, változatlanul az eredeti ajánlatokra. A negyedik kudarc után azonban többekben is óhatatlanul felmerült a döntés jogszerűségével szembeni kétség.

De mi is történt a legutóbbi jogorvoslati eljárás során? A város által érvénytelennek nyilvánított ajánlattal pályázó SKS Nyíregyháza Konzorcium a nyertesnek kihirdetett Nyíregyházáért 2009 Konzorcium ajánlatának az érvényességét is vitatta beadványában. Két indokot is találtak annak igazolására, hogy a nyertes fél ajánlata nem felel meg a kiírásnak, s rámutattak, hogy mindkét probléma a benyújtott műszaki ütemtervben keresendő. Az első szerint a nyertes ütemterve is tartalmazott állami ünnepen történő nem megengedett munkavégzést, másodsorban pedig az ajánlatban szereplő munkakezdés dátuma nem felelt meg a felhívásban előírtaknak, mivel nem a szerződéskötés napjától lett kiszámítva.

A város a közbeszerzési jogban járatos Prekub Ügyvédi Irodát bízta meg a helyzet kiértékelésével. Miután Dr. Prekub János ügyvéd, gazdasági büntetőjogi szakjogász arra az álláspontra jutott, hogy a jogorvoslati eljárás során megnevezett két indok meglehetősen vitatható, s így a közigazgatási határozat megtámadható, a város vezetése 2010. június 5-én – fontos nemzetgazdasági érdekekre hivatkozva, soron kívüli eljárást kérve – a tárgyban illetékes Fővárosi Bírósághoz fordult jogorvoslatért.

A bíróság a tárgyalást – a kérésre tekintettel – a megszokotthoz képest rövidebb időn belül, szeptember 14-re tűzte ki, s tartotta meg. A felperes önkormányzat jogi képviselője érvelését több, stabil logikai alapokon álló, az ügy szempontjából figyelmen kívül nem hagyható momentumra alapozta. Bár az ítélethozatalt – tekintettel a jogi helyzet összetettségére – az ügyet vizsgáló bíró 2010. szeptember 28-ra elhalasztotta, a felperesek bíznak a döntőbizottsági határozat megváltoztathatóságában, s reménykednek a jogsértés megszüntetésében.

De bárhogyan is dönt a bíróság, a város a biztonság kedvéért és az előrehaladás érdekében az új közbeszerzési eljárást is megindította, s már közzé is tette hirdetményét. Az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és a Közbeszerzési Értesítőben az elmúlt héten megjelent pályázati felhívás az elmaradt projektrészeket két tenderbe foglalja (csatornahálózati munkák + rekonstrukciós munkák), amelyből az első a Fővárosi Bíróság kedvező döntése esetén visszavonható.

Ellenkező esetben mindkét tenderre 2010. november 10-ig nyújthatnak be ajánlatot a pályázók, amelynek eredményhirdetésére 2011. január 7-én kerülhet sor. Zökkenőmentes közbeszerzés esetén a szerződéskötések tervezett ideje 2011. január 28.
hirdetés