Jól védik a fogyasztók érdekeit

Dr. Sipos László
Dr. Sipos László - © Fotó: Pusztai Sándor
Nyíregyháza – Előfordult, hogy az utazási iroda szerint a programfüzetben szereplő információk „tájékoztató jellegűek”.


A főügyészség évek óta kiemelt közérdekvédelmi feladatként kezeli a fogyasztóvédelmet, figyelemmel kíséri a hatóságok döntéseit, kivizsgálja a hozzá érkező kérelmeket. Ezek tapasztalatait dr. Sipos László, a megyei főügyészség közjogi főügyészhelyettese foglalta össze.

– A fogyasztóvédelmi ügyeink közül a legkirívóbbak kétségkívül azok, amelyekben büntető eljárást kellett kezdeményeznünk. Jellemző példák erre az elhíresült termékbemutatók, melyek kapcsán előfordult, hogy maga a cég vált elérhetetlenné az értékesítést követően, vagy amikor különleges árkedvezmény látszatát keltették az ingyenes buszos kirándulás biztosításával és a vásárlás esetén járó ajándékcsomaggal, ráadásul a cégek esetenként megtévesztették a fogyasztókat a kölcsönszerződés részleteit illetően is. Rossz minőségű termék forgalomba hozatala miatt is kellett büntető eljárást kezdeményeznünk, például azért, mert egy bizonyos típusú hidraulikus daru a rendeltetésszerű használatra alkalmatlan, mi több, balesetveszélyes volt – fogalmazott dr. Sipos László.

Tisztességtelenek voltak

– Vizsgáltuk a gazdálkodó szervezetek általános szerződési feltételeit is – folytatta a főügyészhelyettes. – Többször tapasztaltuk, hogy a cégek általános szerződési feltételei törvénysértő rendelkezéseket tartalmaznak, korlátozták a termékszavatossági felelősséget, csorbították a vevő elállási jogát, megnehezítették, illetve lehetetlenné tették a cserére vonatkozó jogának érvényesítését, a céget ugyanakkor egyoldalú szerződésmódosításra jogosították fel, a jogvitára pedig a székhelye szerinti bíróság illetékességét kötötték ki. Előfordult olyan kitétel is, hogy egy utazási iroda a technikai akadályok (például autóbusz meghibásodása) miatti részleges teljesítéséért, illetve az alvállalkozó hibás teljesítéséért felelősséget nem vállal.

– Az általános szerződési feltételek több esetben tisztességtelenek voltak. A Ptk. szerint tisztességtelen az az általános szerződési feltétel, amely a szerződésből eredő jogokat és kötelezettségeket a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a szerződési feltétel alkalmazójával szerződő fél hátrányára állapítja meg. A tisztességtelen szerződési feltétel semmis, a szerződés semmisségének megállapítása, vagy a semmisség jogkövetkezményeinek alkalmazása iránt pedig – közérdek sérelme esetén – az ügyész is keresetet indíthat – mondta dr. Sipos László.

Mi van a katalógusban

– Több esetben tapasztaltuk, hogy az utazási irodák egyoldalú, csak az ő érdekeiket szem előtt tartó szerződéssel az utast köteleznék a helyszíni szolgáltatóval a jegyzőkönyvfelvételre, ráadásul az írásbeli igényérvényesítésre a hazaérkezést követően haladéktalanul, vagy legkésőbb 3 napon belül kellene sort keríteni, a jegyzőkönyv becsatolásával. A főügyészhelyettes kiemelte: tisztességtelennek minősül az a kikötés is, mely kizárja vagy korlátozza a fogyasztó peres vagy más jogi úton történő igényérvényesítési lehetőségeit, jogellenesen leszűkíti bizonyítási lehetőségeit, vagy olyan bizonyítási terhet ró rá, amelyet az irányadó jogi rendelkezések szerint a másik félnek kell viselnie.

– Külön érdekességként jegyzem meg, hogy az is előfordult, hogy az utazási iroda szerint a programfüzetben szereplő információk, képek „tájékoztató jellegűek”, az azokban történt változásokért, hibákért felelősséget nem vállalnak. Az „ár- és programváltozások, valamint a szöveghibák lehetőségének jogát” fenntartják. A programfüzetben szereplő információk, képek nem pusztán tájékoztató jellegűek. Az utas a számára legmegfelelőbb utat a kiadványban szereplő kép és leírás alapján választja ki, ezért egy, a valóságtól lényegesen eltérő kép, illetve leírás az utas megtévesztésére alkalmas. A katalógusban szereplő adatok és fényképek helyességét az iroda tudja ellenőrizni, és felelős is azért, hogy abban valótlan dolgok ne jelenjenek meg – hangsúlyozta dr. Sipos László.

KM
hirdetés