Újra voksoltak, az ellenzék kivonult

Nem volt elég kormánypárti voks a tavalyi költségvetési zárszámadás elfogadásakor. A választások előtti utolsó megyei önkormányzati ülés sem volt mentes az időnként éles vitáktól.

Előzőleg úgy tűnt a szikszói II. Rákóczi ferenc Kórház gazdaságosabb működtetéséről szóló javaslat vált ki majd ellenvéleményeket. Ezzel szemben azonban gyorsan elfogadta a testület a javaslatot, amely elfogadja az önkormányzati biztos likviditási és adósságrendezési tervét és azt, hogy a kórház vezetése pert kezdeményezzen a finanszírozó Országos Egészségbiztosítási Pénztár ellen. Megtudtuk, a periratok előkészítése már folyamatban van és várhatóan már eben a hónapban benyújtják azokat a bírósághoz. A vita elmaradása annak is következménye, hogy ekkor az ellenzéki képviselők közül csak Ódor Ferenc és Szabó Gyula tartózkodtak a teremben.

Pró és kontra

Történt, hogy a múlt évi költségvetés teljesítéséről szóló rendeletről szóló szavazáskor nem volt elegendő kormánypárti képviselő a teremben, így a szükségesnél eggyel kevesebb, csak 29 volt az igen szavazatok száma. A helyzet visszásságára Illés Pál főjegyző hívta fel a figyelemt, modván, addig nem tárgyalhatja a testület a 2006. évi költségvetés módosítását, míg a 2005. évi beszámolót el nem fogadják. A Gyárfás Ildikó elnök által elrendelt szünetet követően Lukács András, az MSZP frakcióvezetője ügyrendi javaslatot tett: Vegyék újra napirendjére a beszámolót és szavazzanak róla. Többek között Ódor Ferenc ezzel szemben azt indítványozta, hogy egy későbbi rendkívüli közgyűlésen tárgyalják újra a beszámolót. Hosszas vita után a többség akarat győzött, újra napirendre vették és már elegendő, 32 igen szavazattal el is fogadták 2005 zárszámadását. Még tartott a szavazás, miközben az ellenzéki képviselők – az említett kettőt kivéve – sorban elhagyták a termet és már nem is mentek vissza az ülésre.

SzB

  • A közgyűlésről tudósítottunk  • hirdetés