Július végéig kárpótolnak

Július végéig kárpótolnak
Korábban a hadiárvák és -özvegyek 50 ezer forint kárpótlásban részesültek. Úgy hallottam, hogy az új törvény szerint már 400 ezer forintot kapnak a kárpótlást most igénylők. Igaz ez, mert ha valóban így van, akkor azt nagyon igazságtalannak és aránytalannak tartom – vélekedett Csáki Sándorné tiszalöki olvasónk.

A kérdésével dr. Szilágyi Tamáshoz, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazságügyi Hivatal kárpótlási osztályvezetőjéhez fordultunk.

Kényszermunka miatt

– A kárpótlás iránti kérelmet érintő határidők ismételt megnyitásáról szóló törvény értelmében családtagja halála és a munkaszolgálat teljesítése miatt személyi kárpótlást nyújthat be 2006. március 31. és 2006. július 31. között az, akinek hozzátartozója a magyar hatóság, vagy hatósági személy politikai önkénye miatt 1939. március 11. és 1989. október 23. között életét vesztette; akinek hozzátartozója deportálás, továbbá szovjet kényszermunka ideje alatt halt meg; továbbá aki a II. világháború alatt faji, vallási, politikai okból munkaszolgálatot teljesített – mondta dr. Szilágyi Tamás.

Akik jogosultak

A kárpótlás mértéke
Az élet elvesztése után járó kárpótlás
400 ezer forint, amely megoszlik a még élő jogosultak között (például 4
gyermek esetében személyenként 100 ezer forint jár). Munkaszolgálatos esetében
a kárpótlás kárpótlási jegyben vagy életjáradékban jár a saját jogon igénylőnek
és a túlélő házastársnak, az eredeti jogosult halála esetén pedig az örökös
azt csupán kárpótlási jegyben kaphatja meg – mondta dr. Szilágyi Tamás.

– Az életelvesztéses kárpótlás esetén kárpótlásra jogosult az elhalt házastársa, gyermeke, szülője, testvére; míg a munkaszolgálat miatti kárpótlásra jogosult saját jogon a munkaszolgálatot teljesített, a túlélő házastárs, illetőleg az 1992. július 2. után elhunyt munkaszolgálatos örököse. Az új törvény szerint azok nyújthatnak be kárpótlási igényt, akik azt eddig bármely okból nem terjesztették elő hozzátartozójuk életelvesztése miatt, továbbá akik korábban benyújtottak ugyan kérelmet, azonban az igényüket a kárpótlási és kárrendezési hatóság azért utasította el, mert kérelmük a jogvesztő határidő (1997. október 7.) után késve érkezett be, vagy nem tettek eleget hiánypótlási kötelezettségüknek. A jogosultság elismerése iránti kérelmet a nyomdai úton előállított adatlapon lehet benyújtani a Központi Igazságügyi Hivatal Kárpótlási Főosztályára (1116 Budapest, Hauszmann A. u. 1., postacím: 1519 Budapest, Pf. 463), illetve a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazságügyi Hivatal címére (4400 Nyíregyháza, Kereszt u. 9.), telefon: 42/313-011 és 42/311-292.

– Lefler György –
hirdetés