Jutalom a polgármestertől

Jutalom a polgármestertől
Jutalom a polgármestertől

Mezőzombor – Vinnai Zsolt r. törzszászlós és Dendel Balázs r. törzsőrmester,
a Szerencsi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának mezőzombori körzeti
megbízottai pénzjutalmat vehettek át Bíró Ferenctől, Mezőzombor polgármesterétől.

A házi ünnepségen hangsúlyozta a településvezető, hogy a két körzeti megbízott
kiemelkedően és hatékonyan látta el munkáját egész évben, tevékenységükkel –
a jutalmazást egyhangúlag megszavazó – képviselőtestület és a lakosság is meg
van elégedve.

Köszönet

A rendőrök hathatós tevékenysége is hozzájárult ahhoz, hogy az elmúlt évben
jelentősen csökkent a bűncselekmények száma a településen, javult a lakosság
biztonságérzete. Bíró Ferenc köszönetét fejezte ki az ünnepélyes jutalmazáson
jelen lévő Lőcsei János r. alezredesnek, kapitányságvezetőnek, amiért a két
rendőr példamutatóan, sokszor szabadidejüket feláldozva tették dolgukat a település
jobb közbiztonságáért.

SFL
hirdetés