Katasztrófavédelmi beszámoló és elismerés a megyei közgyűlésen

Katasztrófavédelmi beszámoló és elismerés a megyei közgyűlésen
© Fotó: katasztrófavédelem
Nyíregyháza – A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés előtt számolt be kedden délelőtt a 2016. évi feladatokról a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, ahol a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot Dr. Bónyai Eszter tű. ezredes, a Tervezési és Védelmi Igazgatási Főosztály vezetője képviselte. A megyei közgyűlésen elismerésben részesítették az igazgatóság megyei főügyeleti osztályvezetőjét.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elsőként Kruppi István tű. alezredesnek, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Megyei Főügyeleti Osztályvezetőjének a közgyűlés bronz emlékérmét adományozta a 30 év alatt végzett kimagasló munkájának elismeréseként.

kat

Ezt követően a napirendek tárgyalása során a megyei igazgatóság tájékoztatta a képviselő-testületet a 2016. évben elvégzett feladatokról.

Az önkéntesség erősítését, mint stratégiai cél kiemelten fontos feladat volt a tavalyi esztendőben- kezdte tájékoztatását a képviselőtestület előtt Varga Béla tű. ezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója. A tűzvédelem területén három működő és egy bejegyzés alatt álló önkéntes tűzoltó egyesülettel nőtt az önkéntes erő, melyek megalakulása nem csak a közbiztonság javulásának fontos eleme, de a településeken a közösségtudat erősítésének, az összefogásnak és az önmentő képesség növelésnek is hangsúlyos részét képezi- tette hozzá az igazgató.

Az önkéntes tűzoltó egyesületekről szólva az ezredes emlékeztetett arra, hogy a BM OKF és a Magyar Tűzoltószövetség közös pályázatán 2016-ban 26 megyebeli önkéntes tűzoltó egyesület volt sikeres, nagyságrendileg 19 millió forint értékben jutottak pályázati forráshoz. 2015-höz képest, egyébként három egyesülettel több, összesen 32 ÖTE végez szakmai tevékenységet a megyében.

2016-ban nyolc százalékkal csökkent 2015-höz képest a beavatkozások száma, 751 tűzeset történt a tavalyi évben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, amely 35 százalékos csökkenést mutat, köszönhetően a megelőző tevékenységnek. Az ezredes rámutatott: elsősorban a szabadtéri tűzesetek száma esett vissza, amelyben a hatósági ellenőrzéseknek is kiemelt szerepe volt. 1420 műszaki mentés volt 2016-ban, amelyhez hozzájárult a 2016. június 21-én a viharos széllel érkező jégeső okozta kárfelszámolás, a szatmári térségben diónyi méretű jégdarabok 999 ingatlant rongáltak meg. Az életveszély elhárításában és a károk felszámolásában több mint félezer ember vett részt, ahol a megyei hivatásos és önkéntes egységei mellett az ország számos pontjáról érkezett segítség, így 37 óra alatt a további károk megelőzése, a tetők fóliázása megtörtént.

A polgári védelem tevékenységére áttérve az igazgató elmondta: veszélyeztetettsége alapján a megye valamennyi települése katasztrófavédelmi osztályba tartozik, a legmagasabb kategóriában 12 település van. A szakterület egyik fontos feladata az állampolgárok, köztük az ifjúság önvédelmi képességének fokozása. Ennek egyik módja, hogy az érettségi előtt álló középiskolások a katasztrófavédelemnél is eltölthetik a közösségi szolgálatot. Ennek keretében tavaly 996 diák töltötte a megyei igazgatóságon a kötelező órákat. Az önkéntes mentőszervezetek kapcsán Varga Béla kiemelte, hogy 2016. évben kiemelten kezelték az önkéntességen alapuló polgári védelmi szervezetek létrehozásának folytatását, amelynek eredményeként további 42 települési mentőcsoportot hoztak létre, amelyekben 358 fő lát el feladatokat. A megyében így összesen, 1 megyei 71 fővel, 13 járási 436 fővel és 97 települési mentőcsoport 859 fővel áll készen az ár-és belvízi védekezésre, vagy a rendkívüli időjárás adta kárfelszámolásokra.

Sikeresen szerepeltek a mentőszervezetek a 2016. évi támogatására kiírt pályázaton, 15 mentőcsoport, közel 10 millió forint értékben nyert el támogatást eszközökre, képzésekre és működésre- tette hozzá az igazgató.

A hatósági szakterület esetében az igazgató értékelőjében a veszélyes ipari üzemekkel, a veszélyesáru-szállítás ellenőrzésével, a kritikusinfrastruktúra-védelemmel, a tűzmegelőzéssel és a piacfelügyeleti tevékenységgel foglalkozott. Elhangzott, a 2016. évben a hatósági eljárások közel 70%-át, hatáskörében az igazgatóság folytatta le, melyek közül kiemelkedő számban a vízügyi hatósági eljárások fordultak elő.

Új hatáskörök is megjelentek az év során. Ezek, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó ideiglenes közszolgáltató kijelölésével, valamint a vonatkozó jogszabály rendelkezése esetén a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal kapcsolatos hatósági eljárások. A szemlék 76 %-a a tűzvédelmi szakhatósági, hatósági eljárásokhoz kötődtek. 94 esetben került sor különféle káreseti helyszíni szemlék végrehajtására. A tűzmegelőzés hatékonysága számos területen tetten érhető, összességében elmondható, hogy 2012-höz képest 52 százalékkal csökkent a tűzesetek száma, ugyanakkor 94 százalékkal emelkedett a tűzvédelmi ellenőrzéseké.

A megyei igazgató az eszközfejlesztésekről szólva kiemelte: májusban két darab, kétféle mentési magasságú IVECO-Magirus magasból mentő gépjármű érkezett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe, majd két hazai gyártású HEROS AQUADUX-X 4000-es gépjárműfecskendővel gazdagodott az igazgatóság gépjárműállománya és a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat munkáját segítő terepjárót vehetett át egy mikrobusz mellett az igazgatóság. Ezek mellett a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság készenléti járműállományából kivont Mercedes típusú ezer literes felújított gépjárműfecskendőt adományozott a Nagykállói Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek.

A hagyományápolás sem maradt el a tavalyi esztendőben. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltómúzeuma Dr. Konthy Gyula nevét vette fel, valamint Kemecse-Haas tanyán, az egykori védelmi vezetési ponton a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Polgári Védelmi Múzeumát adták át- összegezte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak a 2016. évi tevékenységét Varga Béla tű. ezredes, megyei igazgató.

A szóbeli kiegészítést követően az ezredes megköszönte a települések polgármestereinek az önkéntes mentőszervezetek kialakításához nyújtott segítségüket.

– Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság –
hirdetés