Kemecse öröksége tovább gazdagodott

Kemecse öröksége tovább gazdagodott
Kemecse – A XIII. helytörténeti konferencia keretében mutatták be Lucza János könyvét.

Ahogyan biztosak lehetünk abban, hogy kitavaszodik, úgy biztosak lehetünk abban is, hogy Kemecsén a kikeletre várakozva helytörténeti konferenciát rendeznek. Így volt ez az elmúlt 12 évben, s ez a hagyomány az idén sem szakadt meg, hiszen szombaton immár a XIII. tanácskozást rendezte meg a város önkormányzata és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Honismereti Egyesület. Az idei konferencia főszereplője egy új kiadvány volt, ugyanis a közelmúltban jelent meg Lucza János helytörténész, nyugalmazott iskolaigazgató húsz év gyűjtőmunkája eredményeként a Kemecse öröksége cimű könyv.

20170304_104333

Az általános iskolában megrendezett tanácskozáson a vendégeket dr. Hostysószky István, a település jegyzője köszöntötte. Mint elmondta, az önkormányzat számára fontosak a helytörténeti munkák, ezért is támogatták Lucza János kutatómunkáját. A támogatással egyrészt elismerték a szerző lelkiismeretes tevékenységét, másrészt szem előtt tartották, hogy a könyv sokat jelent a településnek, az utánunk jövő nemzedékeknek.

Baracsi Endre, a megyei közgyűlés elnöke Illyés Gyula gondolatával kezdte beszédét utalva arra, hogy milyen fontos a saját múltunk és a szülőföld történetének megismerése:

20170304_115829

,,A vidéki, aki a hazáról kezd beszélni, az előbb-utóbb a szülőföldre, a “szűkebb pátriára” lyukad ki: egy falura és legeslegvégül egy udvarra, onnan a konyhán át egy kétablakos szobára, amelyben anyja nyelvét megtanulta. Vagyis öntudatlanul újraéli visszafelé egy szó
történetét, ízleli az ősi pillanatot, amidőn a ház és haza egy dolgot jelentett.”

A Kemecse öröksége című könyv értékeit dr. Szabó Géza, a megyei honismereti egyesület elnöke méltatta. Mint kiemelte, értékes és hasznos mű, általa nem csak a Kemecse, de a megye is gazdagabb lett. Olyan témákat dolgozott fel a szerző, amelyeket a település lakói közösen vállalhatnak, s amelyekre büszkék is lehetnek.

A húsz év kutatómunkáját a könyv szerzője, Lucza János elevenítette fel. Felidézte többek között azt, amikor a határban régészeti leletmentést végzett, vagy amikor a levéltárban végzett kutatásokat a régi dokumentumok, okiratok között. A munkáját segítették féltve őrzött háborús naplók, fényképek, különféle dokumentumok. Azt sem hallgatta el, hogy az egyik kemecsei származású orvosra a város tiszteletbeli polgára, dr. Czégé Zoltán hívta fel a figyelmét.

A konferencia további részében több előadást is hallhattak a résztvevők Kemecséről és a gazdasági élet fejlődéséről. Szó volt többek között a Kemecse szó eredetéről úgy is, mint településnév, úgy is mint családnév, a ’48-as Függetlenségi Párt és Kemecse kapcsolatáról, a helyi kisvasút és lóvasút építéséről és működéséről.
hirdetés