Kérdések és javaslatok iskolaügyben

Sajószentpéter – Mindennap történik valami jelentős a sajószentpéteri iskolaügyben, amióta egyértelművé vált, hogy kényszerpályára került az önkormányzat és racionalizási intézkedéseket kénytelen hozni az oktatási intézményeknél is.

Halasszák későbbre a döntést!
” Mi szülők és választópolgárok, szeretnénk kinyilvánítani azt az álláspontunkat, hogy a kialakult költségvetési hiányért nem az intézmények pedagógusai (illetve egyéb dolgozói) a felelősek. Szeretnénk javasolni képviselő-testületünk tagjainak és a polgármesternek, hogy gondolkozzanak el azon, hogy hogyan tudnak személyesen hozzájárulni a költségvetési hiány csökkentéséhez. Miért nem Sajószentpéterhez hasonló települést választottak ki abból a célból, hogy információkat gyűjtsenek a tervezett változások végrehajtását városunkban?
Külső szakértők bevonásával közösen dolgozunk reális megvalósítható javaslatokon, mind az összevonás kapcsán, mind pedig egy esetleges bezárást figyelembe véve. Elkészülésüket követően ezeket átadjuk Önöknek. Kérjük, hogy a döntésüket a szükséges információk begyűjtéséig, illetve azok kiértékeléséig, türelmüket is tanúsítva, ne hozzák meg. Javasoljuk, hogy a döntésüket a városunk üzemeltetésében álló oktatási intézmények vezetőivel, pedagógusaival, és az intézmények által delegált szülőkkel történő egyeztetés után hozzák meg. Ezért is Tisztelettel kérjük Önöket, hogy az oktatási intézményeket érintő kérdésekben 2007. január 25-én ne döntsön Sajószentpéter Város képviselő- testülete, hanem halassza későbbre.”

Kedden például egy ésszerű döntést támogató szülői csoport képviseletében átadták szerkesztőségünknek azt a dokumentumot, amely a szülők és választópolgárok kérdéseit és javaslatait rögzítette a Sajószentpéteren kialakult oktatási intézményrendszer-átalakítási tervekkel kapcsolatban. Ezt az anyagot egyébként eljuttatták a mai összpedagógusi értekezlet kezdéséig valamennyi önkormányzati képviselőnek, a polgármesternek és a jegyzőnek, továbbá az összes oktatási intézmény pedagógusának és dolgozójának is.

A helyzet

Egy napilap a terjedelmi korlátai miatt eleve nem vállalkozhat a teljes tervezet közreadására, ezért csak az általunk legfontosabbnak vélt megállapításait ismertetjük meg olvasóinkkal. A kialakult helyzetre jellemző, hogy Sajószentpéter életében a 2007-es év eleje, a tervezett oktatási intézménybezárási, illetve összevonási terv kikommunikálását követően parázs hangulatot teremtett.” A híradásokból és a megismert információkból már jól, ámde sokszínűen megismert oktatási intézményeket érintő tervezett döntések – bátran kimondhatjuk – nem megfelelő előkészítést követően kerültek nyilvánosságra.

Ellentmondásba keveredett Faragó Péter Polgármester Úr, aki az intézményekben megtartott értekezleteken közölte a dolgozókkal, hogy be kívánja zárni a Pécsi Sándor Általános Iskolát és egy intézményi egységbe kívánja összevonni az összes oktatási intézményt – ezt a kijelentését azonban már egyáltalán nem vállalta fel – sőt egyértelműen tagadta a 2007. január 8-án nagy érdeklődés mellett megtartott Pécsis szülői értekezleten, azt állította, hogy ezt Ő azokon a tájékozatókon nem mondta.

Kérdések a képviselőkhöz, polgármesterhez és a jegyzőnőhöz: – Mit tudnak személy szerint a kialakult helyzetről, a tervezett lépésekről, döntésekről, amit Polgármester Úr az iskolák értekezletein tényként közölt, hogy bezárják a Pécsi Sándor Általános Iskolát? Önök mikor és kitől szereztek tudomást a nevezett és tervezett lépésekről? Kikérték-e a véleményüket a tervezett lépések előtt? Önök szerint megfelelő volt-e a Polgármester Úr által végrehajtott eljárásmód?

A szülők és választópolgárok szerint a kialakult helyzettel és tervezett döntéssel kapcsolatban a nem megfelelő döntést követően a következő problémákkal kell szembesülnie városunknak és lakosainak: Városunk SWOT analízise (ez egy olyan vizsgálat, ahol egy város erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és veszélyeit vizsgálják meg) Tiszaújvárossal, összehasonlítva a következő: Sajószentpéter erősségei a jó minőségű oktatási rendszer és a 26-os főútvonal(?)

A fentiek tükrében Tisztelettel kérdezzük, hogy mi marad (a jó minőségű oktatási rendszer megszüntetése után) a lakosságot MEGTARTÓ ERŐ?

Szülők és választópolgárok
kérdései és javaslatai a Sajószentpéteren kialakult oktatási intézményrendszer-átalakítási
tervekkel kapcsolatban

1. A sajószentpéteri oktatási intézményeket érintő döntésekkel kapcsolatosan
kialakult helyzet:

Sajószentpéter életében a 2007-es év eleje, a tervezett oktatási intézmény
bezárási illetve összevonási terv kikommunikálását követően, parázs hangulatot
teremtett. A híradásokból és a megismert információkból már jól, ámde
sokszínűen megismert oktatási intézményeket érintő tervezett döntések
– bátran kimondhatjuk – nem megfelelő előkészítést követően kerültek nyilvánosságra.
Ellentmondásba keveredett Faragó Péter Polgármester Úr, aki az intézményekben
megtartott értekezleteken közölte a dolgozókkal, hogy be kívánja zárni
a Pécsi Sándor Általános Iskolát és egy intézményi egységbe kívánja összevonni
az összes oktatási intézményt – ezt a kijelentését azonban már egyáltalán
nem vállalta fel – sőt egyértelműen tagadta a 2007. január 8-án nagy érdeklődés
mellett megtartott Pécsis szülői értekezleten, azt állította, hogy ezt
Ő azokon a tájékozatókon nem mondta.

2. Szülői és választópolgári vélemény a kialakult helyzetről:

Senki nem a változtatások, átalakítások ellen van. A szülők és a választópolgárok
az ésszerű, a város érdekeit szolgáló döntést (természetesen nem csak
ebben a kérdésben, hanem minden esetben) támogatják! Olyan változtatásokat
szívesen fogadunk, amelyek figyelembe veszik a városunk adottságait, jelen
esetben kifejezetten a diákjaink érdekeit is, és egyáltalán nem párt illetve
személyes érdekeket, hanem a város lakosságának legmegfelelőbb megoldást
eredményezik.

3. Szülők elvárása az ügy kapcsán

Konstruktív tényezőként vegyék figyelembe a szülők és a lakosok javaslatait.
Ezeket ne hagyják figyelmen kívül a döntésnek a meghozatalakor. Az elkészített
hatástanulmányok, háttérelemzések, a gyermekek érdekeit, illetve a minőségi
oktatás megtartásához szükséges információkat vegyék figyelembe. Bizonyos
esetekben (ilyen az oktatás átszervezése is) ne kizárólag gazdasági tényezőket
figyelembe véve hozzanak döntéseket.

4. Kérdések a képviselőkhöz, polgármesterhez és a jegyzőnőhöz:

– Mit tudnak személy szerint a kialakult helyzetről, a tervezett lépésekről,
döntésekről, amit Polgármester Úr az iskolák értekezletein tényként közölt,
hogy bezárják a Pécsi Sándor Általános Iskolát?
– Önök mikor és kitől szereztek tudomást a nevezett és tervezett lépésekről?
– Kikérték-e a véleményüket a tervezett lépések előtt?
– Önök szerint megfelelő volt-e a Polgármester Úr által végrehajtott eljárásmód?

5. Polgármester Úrnak a 2007. 01. 08-án megtartott Pécsi Sándor Általános
Iskolai szülői értekezletén feltett, de megfelelően meg nem válaszolt
kérdések:

– Milyen információkra építve hozta meg azt a döntését, hogy a Pécsi
Sándor Általános Iskolát zárják be? (Tudomásunk szerint úgy kommunikált
az iskolai szakszervezeti bizalmikkal folytatott tájékoztatóján, hogy
ez az Ön személyes döntése!) Faragó Péter az iskolai szülői értekezleten
már úgy kommunikált, hogy Ő nem jelentette ki konkrétan a pedagógusoknak,
hogy a Pécsi Sándor Általános Iskolát zárják be, nem mondja, hogy nem
lesz bezárás, de még nem eldöntött tény, hogy melyik iskola kerül erre
a sorsra!?

– Készült-e független szakértők bevonásával szakmai háttérelemzés, illetve
hatástanulmány a gyerekek érdekeinek, illetve a minőségi oktatás megtartásának
az érdekében a fenti kommunikációja előtt? Ha nem, el kívánja-e ezt készíttetni?
A Pécsiben megtartott szülői értekezleten Polgármester Úr már úgy nyilatkozott,
hogy el fogja ezt készíttetni.

– Kik vettek részt a „döntése” előkészítése előtti, tiszaújvárosi összevont
általános iskola látogatásán?

– Miért Ők képviselték a városunkat, mi alapján és ki választotta, illetve
jelölte ki Őket erre a feladatra?

– Tudomásunk szerint minden iskolát meglátogatott. Az intézményekben
minden esetben ugyanazt kommunikálta a döntésével kapcsolatban?

– A Polgármester Úr elképzelése által tervezett összevonás kapcsán az
iskolákban megtartott tájékoztatóin megnevezett néhány személyt, konkrétan
és név szerint Kozma Lászlót (akit az összevont intézmény leendő igazgatójaként
említett) és Perényi Barnabást (akit az összevont intézmény helyetteseként
említett). Mikor kérte fel, illetve tájékozatta Őket erről az elképzeléséről?

Polgármester Úr kit látna szívesen ebben a pozícióban, amennyiben mégis
megszavazzák az öt iskola egy intézménnyé történő átalakítását? Elmondaná
szakmai indoklását választásának? Ezt a pozíciót ugye meg kell pályáztatni?

Mennyi volt, illetve mennyi költségvetési hiány várható a 2006-os évre?
Hogyan és milyen összetevőkből áll össze ez a hiány? Ebből hogyan lesz
2007-re a prognosztizálható hiány 450 millió Ft?

6. A szülők és választópolgárok szerint a kialakult helyzettel és tervezett
döntéssel kapcsolatban a nem megfelelő döntést követően a következő problémákkal
kell szembesülnie városunknak és lakosainak:

Városunk SWOT analízise (ez egy olyan vizsgálat, ahol egy város erősségeit,
gyengeségeit, lehetőségeit és veszélyeit vizsgálják meg) Tiszaújvárossal,
összehasonlítva.

TISZAÚJVÁROS
Erősségei:
– Munkaerő foglalkoztatás
(ipari cégóriások, ipari park)
– Idegenforgalom
(sportközpont, jégpálya, strandok, TERMÁLVÍZ)
– Kedvezményes kommunális szolgáltatások
– Többlépcsős iskolarendszer (bölcsőde, óvoda, alap-, és középfokú oktatás)

Gyengeségei:
– vegyi üzemek
– légszennyezés

SAJÓSZENTPÉTER

Erősségei:
– jó minőségű oktatási rendszer
– 26-os főútvonal(?)

Gyengeségei:
– légszennyezettség
– vegyi üzemek közelsége
– tervezett létszámleépítések a meglévő intézményekben
– a település elöregedése, fiatal családok hiánya
– a képzett munkaerő elvándorlása
– hiányoznak az ipari és egyéb beruházások (ez a munkahelyteremtés és
helyi adók növekedésének hiányával jár)
– a helyi foglalkoztatás aránya és tőkeereje alacsony
– magas a szociálisan hátrányos helyzetűek aránya
– negatív a természetes szaporodás
– kevés a civilszervezet
– illegális szemétlerakók

A fentiek tükrében Tisztelettel kérdezzük, hogy mi marad (a jó minőségű
oktatási rendszer megszüntetése után) a lakosságot MEGTARTÓ ERŐ?

Amennyiben még inkább beindul a városunkban az elvándorlás, és ezáltal
megnövekszik az eladó ingatlanok száma, biztosan nem növekedni, hanem
10-20% csökkenhetnek az ingatlanjaink árai. Ez kinek előnyös? Kinek az
érdekeit szolgálja?

De itt célszerű folytatni a már elkezdett SWOT analízist különös tekintettel
Sajószentpéter város várható veszélyeire, amelyek a következők lehetnek:

Veszélyek
– a térségbeli együttműködési hajlam csökkenhet
– a kisvárosok versenyhátrányba kerülhetnek az agglomerációkkal kapcsolatban
(Miskolc, Kazincbarcika)
– mikrotérségi szerep elvesztése
– a város elszlömösödése (a képzett munkaerő elvándorlása, a képzetlen
szociálisan hátrányos bevándorlása)
– tovább gyengülő oktatás
– csökkenő adóbevételek
– növekvő segélykérelmek
– ingatlanértékek zuhanása
– megélhetési bűnözés emelkedése
– közbiztonság romlása.

Milyen lehetőségeink vannak a jövőben a fentiekben említett veszélyek
elkerülésére?

Lehetőségek

– mikrotérségi szerep erősítése
– jó közlekedési háttér (út, vasút)
– javuló levegő tisztaság
– meglévő természeti értékek hatékony kiaknázása
– jól működő iskolarendszer megőrzése és ésszerű racionalizálása
– turizmus fejlesztése (hegyvidék és a belföldi turizmus felé történő
fordulás)
– ipar mellett ésszerű más nagybefektetések integrálása a városba és a
kistérségbe.
– Az új befektetések munkalehetőséget kínálnak a város és a kistérség
lakóinak, valamint egyéb képzett munkaerőt és letelepülő lakosságot vonzanak
térségünkbe. Ennek következménye a növekvő gyermeklétszám és SZJA is.

7. Mi szülők és választópolgárok, szeretnénk kinyilvánítani azt az álláspontunkat,
hogy a kialakult költségvetési hiányért nem az intézmények pedagógusai
(illetve egyéb dolgozói) a felelősek.

8. Szeretnénk javasolni képviselőtestületünk tagjainak és a polgármesternek,
hogy gondolkozzanak el azon, hogy hogyan tudnak személyesen hozzájárulni
a költségvetési hiány csökkentéséhez?

9. Miért nem Sajószentpéterhez hasonló települést választottak ki abból
a célból, hogy információkat gyűjtsenek a tervezett változások végrehajtását
városunkban?

10. Biztosan ismerik, mégis Tisztelettel szeretnénk tájékoztatni Önöket
az iskolák városon belüli elhelyezkedéseiről, paramétereiről:

Az iskolák távolsága a 26-os főúttól:

Pécsi: 420m
Hunyadi: 280m
Lévay: 245m
Móra:126m
Kossuth: 14m

Az iskolák területe az udvarral együtt:

Pécsi: 14700n.m
Hunyadi: 7840n.m.
Móra: 7350n.m.
Lévay: 4900n.m.
Kossuth: 4900n.m.

Épületek alapterülete:

Pécsi: 3626n.m.
Kossuth: 3136n.m.
Hunyadi: 2989n.m.
Lévay: 2842n.m.
Móra: 2450n.m.

A számítások a Sajószentpéterről készült légifelvétel 1:7000 méretarányú
térképéről készültek.

11. Külső szakértők bevonásával közösen dolgozunk reális megvalósítható
javaslatokon. Elkészülésüket követően ezeket átadjuk Önöknek.

12. Kérjük, hogy a döntésüket a szükséges információk begyűjtéséig, illetve
azok kiértékeléséig, türelmüket is tanúsítva, ne hozzák meg. Javasoljuk,
hogy a döntésüket a városunk üzemeltetésében álló oktatási intézmények
vezetőivel, pedagógusaival, és az intézmények által delegált szülőkkel
történő egyeztetés után hozzák meg. Ezért is Tisztelettel kérjük Önöket,
hogy az oktatási intézményeket érintő kérdésekben 2007. január 25-én ne
döntsön Sajószentpéter Város képviselő testülete, hanem halassza későbbre.

Városunk, Sajószentpéter érdekeit szolgáló döntést támogató szülők csoportja
nevében:
Vester Csaba
Sajószentpéter, 2007. január 10.

A fentiekben olvasható anyagot 2007. január 10-éig eljuttatjuk Sajószentpéter
minden önkormányzati képviselőjének, polgármesternek és a jegyzőnőnek,
valamint az összes oktatási intézmény pedagógusának és dolgozójának!

– B. Gy. –
hirdetés