Két diploma, három nyelvvizsga és a féltve őrzött bizalom

Dr. Szekrényes Ida
Dr. Szekrényes Ida
Nyíregyháza – A jogszabályok dzsungelében sokszor szükség van az eligazodni képes ügyvédekre. A Kelet arcképcsarnoka: Dr. Szekrényes Ida ügyvéd, külkereskedelmi jogász.

Nem nehéz elképzelni, hogy nővérével együtt szép gyermekkora lehetett az előbb mérnökként dolgozó, majd élvonalbeli futballistaként, végül több éven át igazgatói beosztásban lévő édesapja és tanár édesanyja mellett. Jól tanult az általánosban, kiválóan érettségizett a nyíregyházi Szent Imre Gimnáziumban, hogy aztán első nekifutásra a Debreceni Egyetem Jogtudományi Karának hallgatója lehessen, ahol 2004-ben vette át a diplomáját.

– Azok nekem nagyon szép évek voltak, hiszen a jogelmélet épp úgy, mint a szakjogágak a mindennapi élet jelenségeit tárták fel előttünk. Ezek tele vannak megoldandó helyzetekkel is, ahol a jogszabályok dzsungelében sokszor szükség van az eligazodni képes ügyvédek jelenlétére, segítségére.

Az unió jogrendszere

Fontos a jogászoknak az ügyvédi szakvizsga, no meg olyan szakember, aki képes az ügyvédjelöltnek tanácsot, segítséget adni még a megoldhatatlannak tűnő esetekben is. Szekrényes Idának szerencséje volt: Hajzer László ügyvédi irodájában sajátíthatta el a szakma alapvető tudniva­lóit.

– Közben levelező hallgatóként beiratkoztam a Budapesti Gazdasági Főiskola külkereskedelmi tagozatára, ahol megismerkedhettem az Európai Unió jogrendszerével is. Nem kivagyiság vezérelt, hanem az, hogy mivel hazánkban is egyre jobban érezhető az uniós hatás, nem árt tisztában lenni a nemzetközi jogélettel. Három idegen nyelvet tárgyalási szinten elsajátítottam, aminek akkor veszem hasznát, ha vállalataink export vagy import munkákat végeznek, s azokat le is kell papírozni megállapodásokkal, szerződésekkel.
Önálló ügyvédi munkám jelentős részét 2009 óta főleg polgári perek, ezek között is a válóperek, illetve a kereskedelmi, a társaságokkal kapcsolatos jogi teendők teszik ki, de gyakoriak a családjogi ügyek, az apasági megállapítás eldöntéséért indított perek is.

Ennél a pontnál kínálja magát a kérdés: mint édesanya ő is lehetne elfogult, de gazdasági kérdésekben is előfordulhatna a részrehajlása.

– Erről szó sem lehet! Ha a megbízáskor úgy vélem, hogy képtelen lennék védésre, mert a napnál világosabb, hogy a jelentkező majdani védencemnek nincs igaza, nem vállalom el az ügyet. A bizalom és a szaktudás kizárja, hogy az ügyvéd egyszerre két urat szolgáljon. Hasonlóan fontos eleme a hivatásnak, hogy a jogállam garantálja az ügyvédség függetlenségét és az ügyvédi titok megtartását.

Bizottsági elnök is

Van más irányú teendője is dr. Szekrényes Idának: ő a Területi Választási Bizottság elnöke, ami voksolások idején elég sok munkát ad neki. Közben neveli az első házasságából született Gábor fiát, aki már iskolás legény és jelenlegi férjével, Kovács Gábor sportfejlesztő szakemberrel most azért szorítanak, hogy nyáron egészségesen jöjjön világra a lányuk.

– Angyal Sándor –
hirdetés