Két év adócsalásért a szerencsi vállalkozónak

Immár jogerősen két év börtönt kapott egy 32 esztendős szerencsi vállalkozó, akit a napokban bűnösnek mondtak ki a Debreceni Ítélőtáblán is folytatólagosan elkövetett különösen nagy mértékű bevételcsökkenést okozó adócsalás miatt.  A büntető törvénykönyv

A Debreceni Ítélőtábladr. Ficsór Gabriella vezette büntetőtanácsa március 13-án megtartott nyilvános ülésén a következő ítéletet hozta:

Az I. fokon eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság ítéletét helybenhagyta – tudatta Koszta János szóvivő.

A vádlott többször állt már bíróság előtt (ittas járművezetés, súlyos testi sértést okozó ittas járművezetés, lopás miatt) és szabadságvesztést is kapott. Jelenleg is folyik ellene büntetőeljárás különösen nagy, vagy ezt meghaladó mértékű bevételcsökkenést okozó adócsalás bűntette miatt.

A férfi egy építőipari és szolgáltató bt. beltagja és képviseletre jogosult tagja 2002. augusztusa óta. A cég főként építőipari és ehhez kapcsolódó munkákat végzett. 2002., 2003., 2004. évben a vádlott cége különféle építőipari és földmunkákat végzett más építőipari cégeknek, mely munkákról a vádlott készpénzfizetési számlákat bocsátott ki.

A számlákon szereplő munkákat elvégezte, melyekért a számlákon feltüntetett ellenértéket átvette a gazdasági társaságok képviselőitől, akik részben készpénzzel, részben pedig átutalással fizettek.

A vádlott, mint a betéti társaság képviselője azzal, hogy 2002. év III. és IV. negyedévében, illetve 2003. és 2004. években nem tett eleget adóbevallási és adóbefizetési kötelezettségének ÁFA adónemben, ezzel megsértette az adózás rendjéről és az általános forgalmi adóról szóló törvény rendelkezéseit.

A vádlott a fenti időszakokban összesen kb. 82 millió forint adóbevétel-csökkenést okozott Áfa adónemben az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési HivatalBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóságánál.

A bíróság a büntetés kiszabása során enyhítő körülményként vette figyelembe a vádlott tényfeltáró beismerő vallomását, valamint a bűncselekmény elkövetése óta eltelt hosszabb időt.

Súlyosító körülményként értékelte viszont a vádlott büntetett előéletét, a folytatólagos elkövetést, a pénzügyi bűncselekmények nagymértékű elszaporodottságát, valamint azt a körülményt, hogy a cselekményt vele szemben más ügyben alkalmazott feltételes szabadságvesztés próbaideje alatt állva követte el.

 

Adócsalás
310. § (1) Aki az adókötelezettség megállapítása szempontjából jelentős tényre (adatra) vonatkozóan valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, vagy ilyen tényt (adatot) a hatóság elől elhallgat, és ezzel vagy más megtévesztő magatartással az adóbevételt csökkenti, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő. 1/2006. Büntető jogegységi határozat csalás és adócsalás bűncselekmény megvalósulásáról fiktív bizonylatok, számlák felhasználása esetén (2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény folytán az adóbevétel nagyobb mértékben csökken. (3) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény folytán az adóbevétel jelentős mértékben csökken. (4) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény folytán az adóbevétel különösen nagy, vagy ezt meghaladó mértékben csökken. (5) Az (1)-(4) bekezdés szerint büntetendő, aki a megállapított adó meg nem fizetése céljából téveszti meg a hatóságot, ha ezzel az adó behajtását jelentősen késlelteti, vagy megakadályozza. (6) Az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekmény elkövetője nem büntethető, ha a vádirat benyújtásáig az adótartozását kiegyenlíti.


Kapcsolódó anyagok:
hirdetés